New News Buzau header

Presedintele CJ Buzau a vizitat santierul de la UPU Buzau (Lucrari pentru "Extinderea si dotarea Unităţii de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău” )

Neagu la UPU BuzauFinantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară:8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investitie:     8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

Valoarea totala inclusiv TVA: 28.107.753,20 lei

Valoarea totala eligibila inclusiv TVA: 6.836.999,04 lei

Valoarea cofinantarii eligibile inclusiv TVA : 136.739,99 lei

Valoarea neeligibila inclusiv TVA : 21.270.754,16 lei

Data finalizarii proiectului 31.12.2023

 

            Prin proiect se va realiza un corp de clădire nou, cu regimul de înălțime S+P având suprafaţa construită de 1.153,3mp și suprafaţa desfăşurată de 2.286,14mp.

           Compartimentarea spaţiului s-a realizat având în vedere exigenţele din domeniu precum şi optimizarea actului medical prin asigurarea unor spații suplimentare atât pentru desfășurarea activităților medicale cât și spații care deservesc personalul.

            Corpul propus se amplasează in zona parcării existente care se transferă in subsolul clădirii proiectate, conceput ca parcaj, vestiare personal medical și spații de depozitare. Conexiunea se face cu un apendice independent structural plasat in zona imediat vecină rampei de acces in UPU existent.

            Accesul și ieşirea din parcaj se face la cele două capete cu rampe proiectate pentru conexiunea cu circulaţiile la nivelul terenului amenajat.

            Clădirea va fi echipată cu instalaţiile necesare unei funcționări optime (sanitare, termice, ventilare - climatizare, electrice şi curenţi slabi) ale căror capacităţi vor respecta exigentele din domeniu. Clădirea va fi dotată cu hidranți interiori. Instalația de canalizare va fi dotată cu stație de epurare proprie pentru deșeuri medicale in vedere respectării exigentelor de sănătate publică. Clădirea va fi dotată cu echipamente și dotări medicale necesare funcționării secției UPU in conformitate cu standardele de referintă in vigoare.

Lucrărilor de construcţtii au început în data 21.02.2022.

Până în prezent au fost executate următoarele lucrări:

- A fost finalizată structură de rezistenţă;

- Au fost executate lucrările de zidărie pentru închideri + termoizolaţi în procent de 85% ;

- Au fost executate tencuieli la pereţii de la subsol si parter în procent de 85%

- Au fost montate confectiile metalice pe terasa, pentru sustinerea utilajelor;

- A fost executată terasa peste parte în procent de 85%;

- Au fost demarate lucrările de instalaţii, mai puţin instalaţia electrică de curenţi slabi;

- Au fost executate lucrari de betonare cofrare si armare zid de sprijin rampa în procent de 70%;

- Au fost executate lucrari de terasamente rampa în procent de 70%.

Stadiul lucrărilor este de 35%.

I.G.