New News Buzau header

Ministerul Apărării Naționale - Centrul militar judeţean Buzău - recrutează pentru cursurile de formare a ofițerilor în activitate!

CMJ BuzauCentrul Militar Județean Buzău, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete – pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați oferta educațională pentru cursul de formare a ofițerilor în activitate - filiera indirectă pentru anul de învățământ 2022-2023. Universitatea Națională de Apărare “Carol I” prin Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată, organizează concurs de admitere pentru cele 4 locuri disponibile de ofițer specialitatea militară „Educație fizică” în data de 26.09.2022. Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la cursurile de formare a ofiţerilor în activitate, corespunzătoare surselor de provenienţă prevăzute de statutul cadrelor militare, sunt următoarele:

- să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare;

- să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, în una dintre specializările/programele de studii ”Educație fizică și sportivă” sau “Sport și performanță motrică”;

- să aibă cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul studiilor - candidaţii care provin din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.

Pentru înscriere, potențialii candidați se vor prezenta cu actul de identitate și diploma de licență, la sediul biroul informare-recrutare, termenul limită fiind 12.08.2022. În vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare (criterii generale și specifice de recrutare, nr. de locuri, probe de selecţie, bareme etc.), vă puteți adresa biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Buzău, situat în B-dul Unirii nr. 140, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi, vineri între orele 08.00-16.00 și marți între orele 10.00-18.00 dar și la telefon 0238-720 620.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.recrutaremapn.ro, unde candidații se pot înscrie online, după crearea unui cont de utilizator unic.

I.G.