LIVE - TV NEWS BUZAU - EMISIUNILE CARE CONTEAZA ! De la ora 18:00!

Happy cinema Buzau

Donati aici! Sprijiniti Presa libera!

presa libera DONATI AICI banner

EDITORIAL

Andrei Serban SUAAstăzi, atmosfera din America e opusul atmosferei de deschidere a spiritului și a libertății individuale pe care am trăit-o când am ajuns prima dată la New York. Corectitudinea politică ne așază în plin univers orwellian, spune regizorul Andrei Șerban, care a și plecat de la Universitatea Columbia, una dintre cele mai prestigioase, pentru că nu se regăsea, spune el într-un interviu pentru SpotMedia, în această uniformizare a limbajului.

Andrei Șerban scrie cu onestitate și își lasă chiar și personajele unei cărți autobiografice, Niciodată singur. Fragmente dintr-o galerie de portrete (Editura Polirom) să ocupe scena. Iar viețile acestora nu sunt simple: iată-l pe Radu Beligan, un actor talentat, dar care a sprijinit dictatura comunistă, pe Meryl Streep, cu pasiunea ei mistuitoare pentru meserie, pe Liviu Ciulei, pe Lucian Pintilie, alături de care a trăit exilul. Cât judecăm un artist pentru erorile, păcatele omului?

Halep si lepadarea de Djocovici„Preotul” Covid întreabă: Te lepezi de Djokovic? Și de toate lucrurile lui? Și de toată trufia lui? Și răspunde cel care vine să se boteze în noua sectă Covid și zice: Mă lepăd de Djokovic! După aceea îi zice preotul: Suflă și-l scuipă pe Djokovici!”

Exagerez?

„Eu cred în știință, cred în vaccinare. De aceea am făcut-o! E vorba de o responsabilitate socială, față de persoanele vulnerabile.

flautul fermecatÎnchiderea școlilor (trecerea online), când se umple spitalul local la 75%, are tot atâta noimă ca externarea bolnavilor când chiulesc copiii.

Sunt noi cifre magice și corelații după:

„indicele de infectare în oraș 1, 3, 7 la mie”,
procentul de profesori vaccinați dintr-o școală, în raport cu media pe țară, gradul de ocupare a cârciumii cu bețivi (50%), numărul de colegi prinși cu scuipat suspect dintr-o clasă…
Toate schemeale astea au urmat același șablon: aparență de rigoare știintifică. Implică matematică, o metodă de calcul cu numere precise dar alese aleator și modificabile prin decret. Au pretenția că numerele din joben sunt măsurate exact cu o scula (care se schimbă și ea).

spengler bookCAPITOLUL 27. Vița grădinarului (precizări pe marginea unui subiect tabu). "Rasă, Totem si Tabu". VEZI cuprinsul CARTII LA FINAL!

Atunci când e asociat cu oamenii, cuvântul „rasă” a devenit unul din cele mai mari tabu-uri contemporane. Nu fără justificare, pentru că, legat fiind de răni istorice, are potențial exploziv, care cere prudență. Deși în „Declinul Occidentului” nu constituie nici măcar o temă secundară, simt că e necesar să explic sensurile cu care autorul folosește acest cuvânt, care totuși apare în mai multe pasaje.

Cea mai importantă precizare e că vorbim totuși de o scriere de acum un secol. Cuvântul „rasă” nu era încă pătat de „cazierul istoric”, care i-a fost atârnat de gât în secolul XX. Nu era asociat nici cu violența sistematică, nici cu crima, cu o ideologie a conflictului. În limbajul epocii – care era încă păstrat din secolul XIX – cuvântul rasă era folosit cu sens neutru, inclusiv de liberalii progresiști, de poeți, de ziariști. Pe alocuri, acest sens generic se regăsește și la Oswald Spengler. În acele citate, cuvântul „deranjant” azi poate fi citit fără nicio pierdere ca „omenire”, „nație”, „populație”.

Totuși, există alte pagini, în care autorul îl folosește ca un concept antropologic aparte, nu lipsit de însemnătate. Să nu uităm că în sistemul lui Spengler culturile sunt oganisme vii: înmuguresc, se maturizează, îmbătrânesc, se ofilesc. Viața culturilor curge nu în abstract, ci printr-o succesiune de generații umane, care duc la rafinament anumite trăsături. Deci cultura nu poate fi separată de înlănțuirea biologic – organică a oamenilor, de firea lor, care acumulează o serie de însușiri. Întocmai cum omul însuși a căutat să păstreze anumite trăsături, pe care le-a considerat nobile, la soiurile de plante și animale, pe care le-a îngrijit tot de generații.

„Există ceva măreț și unic în lumea organică, singurul loc unde omul se ridică deasupra forțelor naturii, devenind el însuși un creator. Ca rasă, el este încă o creație a naturii; aici este disciplinat. Ca ordin însă el se disciplinează singur, ca și rasele nobile animale și vegetale de care s-a înconjurat. Aceasta este fără îndoială cultura în sens suprem și ultim.

Cultură și clasă sunt termeni interșanjabili, care apar și mor ca o unitate. Puieții speciilor viticole, arboricole și floricole selecționate, puii cailor pur sânge sunt cultura. Exact în același sens apare cultura umană selecționată, ca expresie a unei existențe care și-a dăruit singură o formă majoră.” (391, vol II, Oswald Spengler, Declinul Occidentului. Editura Baladi)

Așadar, discuția nu e în termeni conflictuali, între o rasă și altă rasă. Ci despre forma de exprimare pe care o cultură o aduce, ca opoziția dintre o grădină îngrijită, un parc englezesc și un maidan năpădit de buruieni. În plan micro, mergând până la înclinația sufletească a individului, Spengler leagă omul și cultura de peisajul în care apare. Am folosit deja cu altă ocazie citatul în care spunea că dintr-un peisaj emigrează oamenii, dar nu rasele, care au rădăcini. E o înțelegere metafizică a „spiritului locului”, concepție care vine din mistica preistorică.

„Chiar și existența triburilor nomade implică și conține mișcarea lor într-un cadru delimitat și într-un anume fel. De aceea ne este dată o dimensiune a duratei cosmico-vegetale a vieții, cea de existență. Eu numesc acest lucru rasă. Triburi, clanuri, sexe, familii, toate desemnează realitatea legată de sânge, care prin generații, continuă încrucișarea într-un peisaj mai întins sau mai restrâns.” (134, vol. II)

Spengler își propune „să pulverizeze conceptul romantic de popor”. El pune la baza istoriei omul, care e „element al unei rase și posesor al unei limbi”. Pentru aceasta, distinge între „ființă” și „ființă trezită”. Ființei îi aparțin caracteristicile proprii vegetalului și animalului, ale rasei. Iar ființei trezite, elementele însușite prin inter-relaționare, între care și limba.

În demonstrarea acestei analogii, filosoful pornește de la diferența dintre regnurile vegetal și animal. Planta are rădăcini, are și rasă – grădinarii sunt conștienți de acest fapt când sădesc semințe și răsaduri de un anumit tip, așteptând anumite rezultate. În plantă se manifestă deja instinctele vieții – în mod inconștient luptă pentru razele soarelui. O plantă agățătoare firavă poate năpădi și chiar sufoca un arbore. Specificul e vizual, dar există și caracteristici pe care le percepem cu alte simțuri sau doar le intuim.

Regnul animal are deja elemente echivalente ale ființei trezite, un limbaj. Exemplele date de Spengler sunt animate, ba chiar poetice. Păunul știe că „vorbește” când își etalează coada în evantai. Dar un pisoi, care se joacă cu un ghem ne „vorbește” inconștient de gingășia mișcărilor sale.

„Mă simt totdeauna mișcat, primăvara, când văd plantele înflorite, care înmuguresc spre fecundare și concepție. fără a se putea atrage una pe alta prin atributele vizuale ale florilor, neputând nici măcar să se zărească, reduse fiind la postura de a se lăsa pradă animalelor, pentru care aceste culori și parfumuri există în exclusivitate.” (135)

totem și tabu
Aceste două seturi de caracteristici, se regăsesc în om și societatea umană în două concepte simbol. Totemul simboliza (printr-un obiect, plantă sau animal) strămoșul sau protectorul unui trib. De la stejar sau alți arbori ai celților, la lupul dacic sau lupa capitolina, a lui Romulus și Remus, au existat multe elemente despre care s-a bănuit că aveau (și) valoare totemică. Iar tabu-ul era cuvântul de nerostit, din superstiție religioasă. În speculația spengleriană, cele două noțiuni „desemnează sensurile ultime ale ființei și ale ființei trezite” în perechi complementare: destinul și cauzalitatea, rasa și limba, timpul și spațiul, politica și religia.

„Latura totemică este vegetativă și aparține tuturor ființelor. Latura tabu e animalică și presupune mișcarea liberă a ființei în lume. Noi posedăm organele totemice ale circulației sangvine și ale perpetuării speciei, dar și organele de simț și sistemul nervos care aparțin tabuului. Tot ceea ce se relevă prin totem are o fizionomie, tot ceea ce se relevă prin tabu are un sistem. În totem rezidă sentimentul comun ființelor care aparțin aceluiași curent al existenței. El nu poate fi nici îndepărtat nici suprimat, pentru că este un fapt ce are un sens imanent. Tot ceea ce este tabu se caracterizează prin combinații ale ființei trezite și poate fi învățat și transmutat, prin aceasta devenind chiar un secret păstrat de serviciile de cult, de școlile de filosofie și de breslele de artiști, care posedă un gen de limbaj ezoteric.” (138, vol. II)

Observăm că în lumea contemporană, s-a produs o rocadă, și discuția despre strămoși și moștenire genetică a devenit un tabu social. Dar mai observăm complementaritate pe care o vede Spengler între cele două emisfere ale umanului. El nu poate fi acuzat, trecut la index, pentru excesele săvârșite în numele rasei de alții, după moartea lui. Dacă ar fi citit cu atenție, aceia ar fi înțeles că una fără alta schilodește omul. Că dacă vedem doar biologicul, pentru care individul nu poartă vreo vină și pe care nu-l poate schimba, se ajunge la o înțelegere primitivă, reducționistă a omului. Că omul măsurat cu rigla, fără partea invizibilă a mentalității și creației spirituale, e o privire vulgară. Iar unde e înțelegere vulgară, violența nu e departe.

Dar și că utopia ulterioară a omului de nicăieri, fără specific, redus la atributul juridic, birocratic, al cetățeniei, e tot o ființă sărăcită, fără viață. Evident, acestea sunt manifestări ale unei alte ideologii, apărute după dispariția autorului. Dar putem să observăm că declinul Occidentului se leagă și de acest aspect, al distrugerii deliberate a identității fenotipurilor europene. Cât din asta ține de îmbătrânirea unei civilizații, și cât de o acțiune ostilă, calculată, nu ne putem pronunța.

Prin coagularea celor două emisfere se creează unități coerente.

„În cele din urmă, fiecare rasă este un mare corp unic și unitar, iar fiecare limbă – forma de activitate a unei importante ființe trezite ce reunește mulți indivizi. Niciodată nu vom ajunge să rezolvăm aceste două enigme, dacă nu le vom trata împreună, comparându-le în permanență.” (134, vol. II)

Pot exista ființe rasiale fără limbă proprie, dar nu o limbă dezvoltată în afara unei rase. O limbă poate fi deprinsă, îi pot fi învățate regulile, vocabularul. Limba și rasa au evoluții distincte, paralele în cadrul aceleiași populații. De aceea se ajunge să se vorbească de „instincte rasiale și de spiritul unei limbi.” Așa cum observă cu sensibilitate Spengler:

„un corp se dezvoltă și se desăvârșește, din copilărie până la bătrânețe, în forma implicată de genetica sa care îi este proprie lăuntric, dar, făcând în același timp abstracție de forma sa, pe care corpul nu încetează să și-o schimbe. Din copil, în realitate, nu rămâne în bărbat nimic altceva decât sensul viu al ființei lui; din copilul care a fost nu se mai poate recunoaște decât ceea ce ne înfățișează în lume ființa trezită.” (135, vol. II)

Insist să subliniez că în toată această carte nu există nimic care să semene a comparație între o rasă și alta. Nicăieri nu există nimic jignitor la adresa unui grup etnic, nu există nimic care să instige la ură, dispreț sau violență. Oricum, Spengler nu își propune să prescrie rețete de acțiune, ci să descrie niște fenomene.

„Originea fiziologică există numai pentru știință și niciodată pentru conștiința unui popor, că nici un popor nu s-a entuziasmat vreodată pentru acest ideal de „sânge pur”. Expresia „a avea rasă” nu desemnează ceva material, ci altceva care ține de universal și de dirijat, de orientare, o armonie percepută a destinului, un mers și o alură egale cu ființa istorică. Din dizarmonia acestui tact totalmente metafizic apare ura de rasă, care nu este mai puțin puternică între francezi și germani decât între germani și evrei. Și din același impuls apare, pe de altă parte, dragostea reală dintre bărbat și femeie, care este înrudită cu ura. Cel ce nu are rasă nu cunoaște această dragoste periculoasă.” (195, vol. II)

idealul politic organic
Am notat într-un alt episod, pasiunea aparte pentru arbori genealogici a culturii faustice. Mai cu seamă în clasa nobiliară. Și precizarea autorului că nu rasele au creat marile națiuni ale Europei, că acele națiuni s-au născut prin diferențiere lingvistică în sânul unei culturi, pe care o împărtășeau. Astfel, națiunile păstrează la propriu și la figurat caracterul de familie.

„Fiecare om viu de astăzi are deja un milion de strămoși către anul 1.300 și un miliard către anul 1.000. Aceasta înseamnă că fiecare german viu este rudă de sânge cu fiecare european din vremea cruciadelor. Așadar, pe măsură ce se restrâng limitele peisajului, înrudirea se multiplică însutit și înmiit, în așa fel încât populația unei țări sublimează într-o unică familie pe parcursul a douăzeci de generații; (150, vol. II)

Inutil să mai consemnăm că declinul actual se însoțește cu un atac concomitent la ideea de națiune și de familie. Este acesta doar un accident, care decurge dintr-o secvență istorică trecătoare? Atacul „stângiștilor” cum se spune, „neo-marxiștilor”? (Pe care Spengler nu i-a apucat.) De la el putem deduce că e mai mult decât atât, e efectul distrugerii unei tradiții și rodul unei contra-selecții. Rezultă „o adunătură de capete care dezarmează în fața neprevăzutului”.

Alternativa e o tradiție a unei elite politice, care să atragă în rândurile ei cele mai bune elemente din păturile de jos și să le integreze în mersul ei.

„Dar când acest lucru reușește, se naște un „popor suveran”, iată singurul sens demn de un popor și posibil în lumea reală: minoritate disciplinată la un nivel superior, care se completează pe sine, înzestrată cu o tradiție sigură, maturizată printr-o îndelungă experiență, care știe să atragă fiecare talent în sfera sa și să profite de pe urma lui, fiind din acest motiv armonizată cu restul națiunii unde guvernează.

O astfel de minoritate se transformă lent în rasă autentică, chiar dacă într-o zi a fost un partid; ea va decide cu siguranță asupra sângelui și nu asupra cunoașterii. Tocmai de aceea, totul se petrece aici „spontan”, nefiind nevoie de genii. Aceasta înseamnă, dacă îndrăznim s-o spunem, înlocuirea marilor politicieni cu marea politică.” (532, vol. II)

Observăm că aici a apărut un sens diferit al cuvântului „rasă”, care se referă la biologic doar în sens metaforic. Acesta pare să fie idealul politic al lui Spengler: nu absolutizarea datului biologic, nici ignorarea lui nerealistă, ci înnobilarea biologicului prin tradiție și disciplinarea caracterului. Înseamnă folosirea la maxim a potențialului fiecăruia în parte și ansamblului împreună.

„Dar ce este politica? Arta posibilului; un vechi concept despre care s-a spus aproape tot ce era de spus. Grădinarul poate obține o plantă din sămânță și apoi să înnobileze trunchiul. El poate stimula sau lăsa să se irosească disponibilitățile ascunse ale plantei, creșterea și aspectul ei, florile și fructele. Vigoarea și toată soarta plantei depind de aprecierea posibilităților și deci a necesităților ei; cu alte cuvinte e vorba de ameliorarea ei. ”(532.)

Întâmplarea face să scriu acest episod în ziua de 15 ianuarie. Moment cum nu se poate mai potrivit pentru a sublinia din nou că viziunea organică, pe care Spengler a pus-o într-un sistem amplu, fusese intuită de Mihai Eminescu la finele secolului XIX. Întreaga școală a „Junimii” împărtășea teoria lui Titu Maiorescu despre „formele fără fond”. Liberalii doreau adoptarea grabnică și necritică a formelor occidentale, în timp ce conservatorii subliniau că dezvoltarea trebuie să se producă organic, în cadre proprii ființei naționale, nerupte de tradiție. Acest contrast era sursă de umor pentru Caragiale, în timp ce Eminescu îl trăia cu un sentiment tragic. „Au de patrie, virtute, nu vorbește liberalul, / De ai crede că viața e curată ca cristalul?”. Așa suna la Eminescu contrastul dintre vorbele mari ale ideologilor și înțelepciunea precară.

Dacă ar fi știut de existența operei jurnalistice a poetului român, probabil că filosoful german ar fi rezonat cu ea, la niveluri care ne sunt inaccesibile nouă. Dar ajunge la aceeași concluzie, că ignorarea realităților și rădăcinilor poate duce doar la eșec.

„Fără îndoială că iubitorii de idealuri politice nu aduc decât neantul. În creierele lor ei sunt în mod ciudat liberi, dar eșafodajele conceptuale bazate precar pe înțelepciune, justiție, libertate, egalitate, sunt la urma urmei mereu aceleași, luând-o mereu de la început. Cel ce domină realitățile se mulțumește să conducă în liniște ce-i este dat absolut numai lui. Aceasta pare puțin lucru, dar totuși de aici începe libertatea în sens superior.” (533 vol. II)

(va urma)


Preambul. Destinul ciudat al unei cărți. Cum ajung populare ideile
„Cursul scurt”. Prezentarea în rezumat a operei
Cele 8 culturi majore. Tabel cronologic
Apariția culturilor. Sursa de inspirație pentru „spațiul mioritic”. Peisajul și limbajul în zorii unei culturi.
Civilizația apollinică a clasicismului greco-roman
Pagini uitate din istoria Romei. Percepția timpului. Originile nobiliare ale statului. Reforma fraților Gracchi
Cezarismul, aurul și violența
Identitatea națională la romani. Dezagregarea unui imperiu
Sclavia din antichitate, față de cea nord-americană. Sclavul ca substitut pentru aur.
Apariția culturii magice sau arabe. Primii creștini și Bizanțul în cadrul Magicului
Trăsături ale artei și gândirii magice. Taina, domul, icoana.
Evreii, în cadrul culturii magice. O națiune fără teritoriu. Talmudul
Arabii, ca moștenitori ai culturii magice. Imperiul Sasanid. Islamul, ca puritanism. Națiunea magică
Popoarele de fellahi. Viața în afara istoriei
Când s-a născut Occidentul? Apariția culturii faustice
Fragmente din Faust, de JW Goethe, în traducerea lui Lucian Blaga
Subconștientul occidental. Trăsături psihologice ale culturii faustice
Religiile lumii vechi, de la iluminare la iluminism Perspective asupra religiei din clasicism, budism, confucianism
Sentimentul religios occidental. Singurătatea faustică, infinitul, autoritatea dogmei
Teatrul antic și occidental, Două perspective ale tragicului.
Artele predilecte ale Occidentului la apogeu. Pictura în ulei și muzica instrumentală. Stranietatea Renașterii.
Declinul artei europene
Cele două ordine primare: nobilimea și clerul. Despre onoare
Apariția conceptului de națiune. Națiunea ordinului nobiliar, tirania și oligarhia
Rolul monarhiei în formarea națiunilor occidentale. Ideea dinastică. Unele considerații pe marginea cazului românesc
Cine să reprezinte națiunea? Trecerea de la stadiul de cultură la civilizație aduce dispariția ordinelor primare. Burghezia înlocuiește nobilimea
[context] Regele Charles I e decapitat în timpul războiului civil în care Oliver Cromwell conduce armata Parlamentului. Violența iconoclastă a puritanilor (art. din afara cărții recenzate)
[context] Ideea statului de drept apare în Anglia la presiunea nobilimii. Ideile filosofilor empiriști pe scurt, liberalismul și iluminismul. Bacon, Locke, Hume (art. din afara cărții recenzate)
Paradoxul Napoleon și excepția de la regulă. Cum a făcut nobilimea engleză Parlamentul să funcționeze
Vița grădinarului – precizări pe marginea unui subiect tabu. Raportul dintre rasă și limbă. Complementariatea dintre totem și tabu. Despre idealul politic organicist al lui Spengler, anticipat de Eminescu.
(va urma)

Sursa: https://evadare.ro/carti/27-vita-gradinarului-precizari-pe-marginea-unui-subiect-tabu/

Ross DouthatÎn ultimele săptămâni am intrat în contact cu diverse persoane care ne-au spus că de mulți ani trăiesc cu durere în trup. Este o mare binecuvântare pentru aceia dintre noi care nu trăim cu durere permanentă în trup, dar o mare tragedie pentru cei care au dureri aproape permanente. Începem noul an cu un comentariu și pentru unii și pentru alții. E folositor să apreciem lipsa durerii în trup a celor mulți dintre noi și să ne solidarizăm cu cei puțini care au dureri constante.

Paduraru In slujba sportului TV NBO stare de fapt bolnăvicioasă si, mai rău, molipsitoare se încăpățânează să devină tradițională in sportul românesc. Calitatea unor sportivi aduși cu surle și trâmbițe lasă de dorit din toate punctele de vedere, iar urmarea este că toate merg pe dos, iar apoi așezăm văicăreala la rang de virtute.

PRESA PLATITALiderul PSD a promis că va reforma partidul după instalarea sa în funcția de președinte. Cu toate acestea, toate acțiunile sale au fost pentru a bloca orice informație despre banii dați de PSD către presă. 

DjokovicPrivit de la înălțimea fileului scandalul în care este implicat cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile, Novak Djokovic, poate părea un scandal care îi are drept protagoniști pe veșnicii combatanți pro și contra vaccin. De fapt lucrurile sunt mult mai grave decât atât.

Faptele sunt simple. Dar cauzele pentru care s-a ajuns aici sunt mult mai complexe și țin, dacă vreți, de filozofia democrației. Novak Djokovic vrea să joace la Australian Open. Punct. Și? Cine poate să nu-l lase să participe? Răspuns: nimeni.

weber av poporului sfarsitul libertatii”De ce cred că pandemia actuală înseamnă sfârșitul drepturilor omului, așa cum le-am cunoscut în ultimii 75 de ani?” scrie Avocatul Poporului, Renate Weber, într-o analiză pentru cristoiublog.ro”După cel de-al Doilea Război Mondial, legislația internațională de protecție a drepturilor omului la nivelul ONU, dar mai ales la nivel european și al Americilor de Nord și de Sud, a fost elaborată având în centrul ei omul ca ființă individuală.

Toma bautura Revelion Buzau 2022A trecut si 2021 si gasca penala din jurul celui mai slab primar din isoria Buzaului – Toma faliment, a inceput inca de la miezul noptii, in seara Revelionului de pe Platoul Dacia din municipiu, sa isi arate coltii de bipede second hand! Nu vorbim de muzica “a la Tintesti” de pe platou (asa cum se vorbeste – a costat in jur de un milioan de lei!!!), cu mici exceptii, cantata execrabil de “marii” (h)artisti adunati acolo, pe bani publici, nici nu vorbim de evaziunea fiscala de la casutele puse pe platou, cu grija si sub stricta “protectie” interlopa oficiala (de la CLM incepand) si nici de devastarea unor zone de protectie si monumente istorice (cum e zona Obeliscului din Crang (vezi FOTO trimise de cetateni), ci aici vom vorbi doar de discursul politic al “celui mai slab primar din istoria orasului – Toma faliment!

lumea in viitorAvram Fițiu: Comuniștii și capitaliștii urăsc din străfundurile ființei lor tot ce este legat de țăran Avram Fițiu: Comuniștii și capitaliștii urăsc din străfundurile ființei lor tot ce este legat de țăran

Avram Fițiu: Ești pregătit pentru lumea ce vine? Avram Fițiu: Ești pregătit pentru lumea ce vine?

Avram Fițiu: Aviz guvernanților amatori de surprize funciare în vremuri de criză! Avram Fițiu: Aviz guvernanților amatori de surprize funciare în vremuri de criză!

Paduraru In slujba sportului TV NBMicrobiștii buzoieni și nu numai vor avea motive de maximă satisfacție începând din sezonul viitor. FC Buzău se transformă, de fapt revine, la vechea denumire a echipei de fotbal, FC Gloria Buzău. Un brand care va continua astfel o tradiție de la începutul anilor '70, când Gloria a născut legende de povestit nepoților. De altfel, este singura echipă în jurul căreia a fost realizat un film, 'Totul pentru fotbal', țesut din atâtea și atâtea povești croite cu migală in fotbalul românesc. Simpatia cu care a fost privită trupa roș - albastră a dat naștere la această ecranizare, în urma empatiei pe care băieții din iarba au oferit-o publicului spectator de pe Municipalul din Crângul Buzăului.

Poveste Craciun„Cu toţii-L aşteptăm pe pruncul Hristos, El Însuşi este nerabdător să vină, lumina stelei de la răsărit ne transfigurează neîncetat, peştera inimii noastre este gata, simţurile noastre, ca nişte biete animale ne anunţă că totul este aproape...la uşi. Mintea slavosloveşte cu bucurie. Să ne-mpărtăşim din darurile acestei Taine mai presus decât orice

Momentul zilei

saracii BuzauluiCum va simtiti cand priviti aceasta imagine? Voi ati mancat azi de pranz sau va pregatiti? Stati la caldura si feriti de ploaie? Cititi asta... Nu, nu ma adresam oamenilor obisnuiti ci „elitei” politice si inavutitilor recenti! In Buzaul „magnet, circular, deschis” sunt oameni care sufera in tacere, in timp ce voi va bucurati de reusitele efemere, semeni care nu au un acoperis de-asupra capului, in timp ce voi va lafaiti in vile goale, buzoieni care sunt infometati, in vreme ce voi va cumparati din Mall-uri mancaruri sclifosite....suflete care se acopera cu carpe si resturi de haine, in timp ce voi va faceti cumpraturi scimpe din strainatate...da, este adevarul crud! Beti un pahar, aruncati un ban saracilor si credeti ca v-ati facut datoria, nu? NU! Iazul Morilor nu este pentru unul ca el! Si nici Referendumul nu l-a interesat!

Politisti semafor Maracineni“Podul lui Manga” din comuna buzoiana Maraicneni – locul unde smecherii din localitate si nu numai isi “arata muschii”, calcand in picioare orice disciplina si regula rutiera. S-au facut razii, s-a stat la panda dar...degeaba! Tot mai des, “meltenii grabiti” nu vor sa opreasca, ca toti ceilalti soferi, la semafoarele de pe traseu – ce lasa sa se circule, alternativ pe mica ocolire din zona.

TOMA HUIDUITAsa cum ne-a obisnuit, “ultimul bolsevic” – Toma Constantin zis si “Faliment”, primarul nereprezentativ al Buzaului, nu a scapat niciun prilej de a se lauda, ca si comunistii de altadata cu “succesele altora”. Prezent aseara pe Platoul Dacia, miliardaruld e carton preset - Toma a reusit sa enerveze lumea (altii decat aplaudacii angajati de el) cand a vrut sa transforme o bucurie – prezentarea succesului echipei de handbal feminin a clubului Gloria Buzau, intr-o campanie electorala pentru mega-nebunia Referendumului unirii Buzaului cu comuna natala - Tintesti.

Buzaul faliment orasul lui Toma dezastruIn ultima vreme, tot mai multi cetateni din Buzau (“altii decat cei cu putin peste 29.700 de votanti a lui Toma, din cei peste 130.000!!!)  ne trimit sesizari, fotografii si clipuri video cu problemele din municipiu.

Iepurasul derutat UNGUR EA NUCred ca fiecare buzoian sanatos la cap a observat cum primarul faliment Donald Tom incearca sa isi mareasca capitalul de imagine prin manipularea “colhozista” a opiniei publice dictand “manifeste” scelerate in “aparitiile” platite din media locala (99% din ea) si nationala (DC News, etc). Mai mult, melteanul cu pamant sub unghii incearca sa acrediteze ideea ca liberalii si usrplusistii ar fi de acord cu elucubratiile lui facaletiene si ca toti il aplauda ceausist pe “intaiul reformator” de carton al urbei. Eeeee, “nas rosu” nu e chiar ca tine bre, ai sa vezi! Inducand in eroare marea masa a tintestenilor si uzand de balbaieli cu spume in coltul taieturii zis gura, “ultimul bolsevic”, ascunde in mod “pidosnic” adevarul si nu spune ca nici el in visurile-i cele mai umede nu crede cu adevarat ca va reusi, dar..ii da inainte cu tupeu schizofrenico-paranoid!

Gropi in asfalt si inundatii stadion atletism BuzauNe-am "obisnuit" cu comunistoidele realizari ale ultimului bolsevic – Toma Constantin, vremelnic primar al urbei! Dar niciodata nu ne uimeste prostia si slugarnicia apropiatilor care-i canta in struna si ii intretine “nebunia”, mai ceva ca lui Ceausescu. Aproape toate “marile asfaltari” ale Grupului Toma sunt de mantuiala, soselele sunt pline de gropi la cateva zile dupa "finalizare" si cu diferente de nivel semnificative. Pe langa o groapa aparuta in “cel mai proaspat asflat” - de la locomotiva inutila amplasata la gara cu “paralela – meridian”, zilele acestea buzoienii sanatosi la cap ne-au semnalat si “piscina” de la stadionul de atletism”.

Tir rasturnat Posta CalnauCu noaptea-n cap, un sofer de TIR "s-a odihnit" cu tot cu remorca intr-un sant de pe marginea drumului in comuna buzoiana Posta Calnau (E 85). Nu stim cauza accidentului, din 1 iunie a.c., dar promitem sa revenim cu amanunte. Nu sunt victime...doar pagube materiale (cabina TIRULUI s-a rezemat intr-o curte)!

Vaccinare muzicala la Liceul de Arte BuzauNu stim daca din cauza “vaccinarii anti-covrig” sau doar a presiunii vietii, astazi, parintii si elevii care asteptau in fata Liceului de Arte Margareta Sterian din Buzau au avut parte de o “vaccinare muzicala” cu tendinte schizo-paranoide – adica de un “concert” al unui fost elev, trecut de prima tinerete care a vrut sa iasa in evidenta prin “scrasnirea” unei viori dezacordate!

eroii de la felul intaiPentru ca este o perioada de relaxare si odihna, va oferim un video amuzant! Eroii sunt peste tot...ca si anti-eroii! Rasul, ca panaceu universal este cel care face ca problemele si supararile sa isi piarda din putere atunci cand acesta navaleste peste fiinta noastra.

Protest buzoieni BucurestiManifestarile libere ale cetatenilor impotriva masurilor de restrictie din Pandemie au continuat si astazi in Capitala si alte orase mari din tara. La protestele din Bucuresti au participat si mai multi buzoieni, care si-au manifestat astfel vointa impotriva”dictaturii” instaurate in tara!

CNAS Astra Zeneca TrombozeConspiratie, conspiatie...dar sa stim si noi! Document oficial CNAS catre CJAS-uri: Adresa oficiala: "Spre instiintare profesionisti ... "COVID 19 VACCINE ASTRA ZENECA: RISC DE TROMBOCITOPENIE SI DE TULBURARI DE COAGULARE"....

Riscati?

 

 

 

 

 

 

 

  

CNAS Astra Zeneca Tromboze

Urbis serv asfaltari ploaieDupa ce Donald Tom a lasat de izbeliste strazile din Buzau cu cratere mari in asfalt cum nu au mai fos tniciodata in oras, acum el isi bate joc de banii “ieuropeni” si imprumuturi si asfalteaza pe..ploaie! Cuza, directorul Urbis, un “profesionist” sadea, cum se recomanda cu emfaza in sedinta CLM trecuta, a trimis muncitorii sa umple gropile cu…apa!

Expozitie Martisor Arte BuzauExpozitie inedita la Liceul de Arte “Margareta Sterian” din Buzau! Elevii clasei a XI-a si-au expus picturile chiar pe gardul institutiei spre incantarea trecatorilor!

ELCOR 

Continut recomandat

Galleria-Mall Mega-Image

BANNER Mega Image

Jooble

Bannerul JOOBLE 300x350

Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE