Prin Dispozitia nr. 48/18.02.2016 a Presedintelui, Consiliul judetean este convocat in sedinta ordinara in data de joi 25 februarie 2016 ora 09:00

1. Aprobarea Programului de lucrari de intretinere curenta/periodica si reparatii drumuri si poduri aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau si, respectiv, a Programului de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare drumuri si poduri aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau prin Programul National de Dezvoltare Locala 2016;

2. Modificarea si completarea Programului achizitii publice al Consiliului Judetean Buzau pe anul 2016;

Citește mai departe...

Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, VINERI, 27 NOIEMBRIE 2015, ora 9“.

R 0 M A N I A

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PREŞEDINTE

DISPOZITIE Nr. 618

privind convocarea Consiliului judeţean

în şedinţă ordinară

 

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

 

In temeiul art.94 alin.(l), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare,

 

D I 5 P U N E

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,

VINERI, 27 NOIEMBRIE 2015, ora 9“.

Citește mai departe...

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară MARŢI, 30 IUNIE 2015, ora 9:00

R O M Â N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

                                   PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. ___

 privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă ordinară

 

       Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

        În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, 
MARŢI, 30 IUNIE 2015, ora 900

Citește mai departe...

Prin Dispoziția nr. 430/22.07.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară, joi, 30 iulie 2015, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 iulie 2015:

1. Eliberarea din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Romanescu Cristinel.

2. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2015 pe cele două secţiuni;

3. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

5. Rectificarea  a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului judeţean Buzău;

6. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului “George Ciprian” Buzău;

7. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău ;

Citește mai departe...

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PROCES VERBAL încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Buzău din data de 11 mai 2015

Lucrările şedinţei de la Nehoiu sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, împuternicit prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Buzău nr. 294/2014 cu exercitarea atribuţiilor de preşedinte.

 

Proiecte de hotărâre privind:

 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 14/2015 privind

aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al

judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014;

Citește mai departe...