CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU I PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2015

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU I
PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU
PE ANUL 2015
 
-SINTEZA-
În conformitate cu prevederile art.39 şi art.76 din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare şi ale
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
publicăm în sinteză, „PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZAU
PE ANUL 2015”.
Proiectul urmează a fi supus dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului
Judeţean Buzău în sedinţa ce va avea loc în data de 12 februarie 2015.
Până la data de 01/02/2015, locuitorii judeţului Buzău pot depune
contestaţii la proiectul de buget la compartimentul Relaţii publice a Consiliului
Judeţean Buzău sau pe adresa de e-mail:cjbuzău@cjbuzău.ro.
 
Amanunte in acest LINK