Prin Dispoziția nr. 75 din 05.02.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 12 februarie 2015, ora 09:00

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 12 februarie 2015:

1.* Aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014;

2. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive pe anul 2015;

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău;

9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului Judeţean Buzău;

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2015;

14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

15. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;

16. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Camerei Agricole Judeţene Buzău;

17. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi, respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2015;

18.* Aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015;

19. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015;

20. Aprobarea GHIDULUI SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru activităţi nonprofit de interes general;

21. Aprobarea documentului strategic Master Plan pentru „Extinderea şi reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău” – formă revizuită;

22. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul Buzău – Săpoca şi retur operatorului de transport SC IANIC TRANS SRL;

23. Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998;

24. Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;

25. Constituirea unei comisii speciale a Consiliului Judeţean Buzău pentru monitorizarea serviciului de transport public prin curse regulate speciale la nivelul Judeţului Buzău.

* Notă de rectificare la proiectele de hotărâre de la pozițiile 1 și 18 (publicat la 09.02.2015)

SUPLIMENTAR:

26. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Pițigoi Ionuț Robert și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean.