CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PROCES VERBAL încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Buzău din data de 11 mai 2015

Lucrările şedinţei de la Nehoiu sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, împuternicit prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Buzău nr. 294/2014 cu exercitarea atribuţiilor de preşedinte.

 

Proiecte de hotărâre privind:

 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 14/2015 privind

aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al

judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014;

 

2. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară

prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 comunei Smeeni;

 

3. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău cu fonduri din bugetul

Judeţului Buzău, la achiziţionarea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a

unui echipament de rontgendiagnostic;

 

4. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de

coorganizator al ediţiei a VI-a a Cupei Liceelor Focus TV - 2015;

 

5. Aprobarea organizării de către Consiliul Judeţean Buzău a unor

manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Copilului - 1 IUNIE;