Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, VINERI, 27 NOIEMBRIE 2015, ora 9“.

R 0 M A N I A

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PREŞEDINTE

DISPOZITIE Nr. 618

privind convocarea Consiliului judeţean

în şedinţă ordinară

 

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

 

In temeiul art.94 alin.(l), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare,

 

D I 5 P U N E

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,

VINERI, 27 NOIEMBRIE 2015, ora 9“.

 

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău

B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

 

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

 

1. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

 

2. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului

Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

 

3. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

 

4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole

Judeţene Buzău;

 

5. Modificarea şi completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului

Judeţean Buzău pe anul 2015;

 

6. Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 217/2015

pentru alocarea unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea

organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României

2015 şi Sărbătorilor de iarnă;

 

7. Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 178/2015

privind aprobarea acordării unor recompense materiale pentru veteranii de

război din judeţul Buzău;

 

8. Stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care

deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor

publice de interes judeţean;

 

9. Stabilirea consumului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană

majoră care beneficiază de protecţie specială sau de servicii sociale în cadrul

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

 

10. Completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.

229/2015 pentru asumarea responsabilităţii de asigurare a sustenabilităţii

activităţii din cadrul proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri

certitudinea unui viitor durabil” - POSDRU/125/5.1/126033 pe o perioadă de

3 ani de la finalizare;

 

11. Constatarea încetării dreptului de folosinţă gratuită a Companiei

Naţionale de Investiţii SA Bucureşti pentru un teren proprietate publică a

Judeţului Buzău;

 

12. Aprobarea modificării unor funcţii publice de execuţie din cadrul

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

 

13. Aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de

Evidenţă a Persoanelor Buzău;

 

14. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi

funcţionare al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

 

15. Completarea nivelului de şcolarizare - învăţământ special pentru Liceul

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău pentru anul şcolar 2015-2016;

 

16. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu judeţean Aprobarea atribuirii

licenţei de traseu judeţean cod 066 - Buzău Autogara XXL - Brătileşti

operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL;

 

17. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru unele trasee cuprinse în

Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent

judeţului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

 

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile

prezentei dispoziţii.