Prin Dispozitia nr. 48/18.02.2016 a Presedintelui, Consiliul judetean este convocat in sedinta ordinara in data de joi 25 februarie 2016 ora 09:00

1. Aprobarea Programului de lucrari de intretinere curenta/periodica si reparatii drumuri si poduri aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau si, respectiv, a Programului de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare drumuri si poduri aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau prin Programul National de Dezvoltare Locala 2016;

2. Modificarea si completarea Programului achizitii publice al Consiliului Judetean Buzau pe anul 2016;

3. Alocarea sumei de 616.000 lei din fondul de rezerva constituit la nivelul bugetului propriu al Judetului Buzau pe anul 2016 comunei Vintila Voda;

4. Aprobarea repartizarii unor sume destinate finantarii activitatilor de performanta a structurilor sportive locale, participante la competitiile nationale si/sau internationale, in anul bugetar 2016 si a Metodologiei de alocare a sumelor;

5. Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau in calitate de coorganizator al Festivalului International de Film Buzau „BUZZ CEE” – Editia I 2016;

6. Completarea taxelor si tarifelor de nivel judetean pentru anul 2016 la Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu” Buzau;

7. Aprobarea structurii retelei scolare a invatamantului special la nivelul judetului Buzau pentru anul scolar 2016-2017;

8. Aprobarea modificarii nivelului unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau;

9. Aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii pentru Biblioteca judeteana „Vasile Voiculescu” Buzau;

10. Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;

11. Aprobarea unor masuri organizatorice la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

12. Aprobarea Listei cu propuneri de proiecte ce urmeaza a fi promovate de Consiliul Judetean Buzau pentru finantare din fonduri structurale 2014 -2020;

13. Reactualizarea Consiliului tehnico - economic din cadrul Consiliului Judetean Buzau;

14. Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Scolar Judetean Buzau in Comisia pentru protectia copilului Buzau;

15. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare si selectie a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul judetului pentru activitati de asistenta sociala, conform Legii nr. 34/1998;

16. Imputernicirea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau pentru asistenta si reprezentare juridica a Comisiei pentru protectia copilului Buzau si a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

17. Realizarea de catre Consiliul Judetean Buzau a unui Ghid al oportunitatilor de investitii in judetul Buzau;

18. Desemnarea domnului consilier judetean Rinciog Dan ca membru al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, de disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor din cadrul Consiliului Judetean Buzau;

 

19. Insusirea Planului strategic pentru anul 2016 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Buzau;

20. Aprobarea inlocuirii Autogarii EUROCAR SERVICE ca si capat de traseu pentru unele trasee judetene din Programul judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent Judetului Buzau, cu valabilitate incepand cu data de 01.01.2014;

21. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzau-Frasinu si retur, operatorului de transport SC ENVIENT SRL;

22. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albesti – Frasinu si retur, operatorului de transport SC ENVIENT SRL;

23. Aprobarea infiintarii unui centru (punct)  de lucru al SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzau.

NOTE, RAPOARTE, INFORMARI

1. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor iulie-decembrie 2015;

2. Raport privind transparenta decizionala conform Legii nr. 52/2003 in anul 2015 la nivelul Consiliului Judetean Buzau;

3. Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 in anul 2015;

4. Buletin informativ cuprinzand  informatii de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016.

(materialele vor fi publicate pe masura ce ne vor fi furnizate).