Prin Dispoziția nr. 75 din 05.02.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 12 februarie 2015, ora 09:00

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 12 februarie 2015:

1.* Aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014;

2. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

Citește mai departe...

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU I PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2015

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU I
PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU
PE ANUL 2015
 
-SINTEZA-
În conformitate cu prevederile art.39 şi art.76 din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare şi ale
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
publicăm în sinteză, „PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZAU
PE ANUL 2015”.

Citește mai departe...

Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 29 IANUARIE 2015, ora 90°. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu”

R O M A N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr.

privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, In temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Citește mai departe...