Sinodul Bisericii Greciei a recomandat clerului să se abțină de la orice manifestare organizată de ROTARY și LIONS

goodbyepolioConform articolului Sinodul Permanent pe luna iunie a Bisericii Greciei reiterează că subiectul Sfintei Împărtășanii nu este negociabil; se delimitează și de Yoga, Rotary și Lions de pe theodosie.ro, Sinodul Permanent pe luna iunie a Bisericii Greciei a:

„decis să reamintească pliromei creștine că «[tehnica] Yoga» „reprezintă un capitol de bază al religiei hinduse și dispune de o felurime de școli, ramuri, aplicații și rânduieli și nu constituie un «fel de gimnastică»”. Cu alte cuvinte, este de evitat această practică și sincretismul în general.

Pe lângă faptul că este denunțată Uniunea Misionară Grecească ca fiind o mișcare de prozelitism neoprotestant, „a recomandat printr-o Notiță Enciclică Preasfințiților Mitropoliți și sfântului cler al Bisericii Greciei să se abțină de la orice manifestare care este organizată de organizațiile Rotary și Lions deoarece nu se limitează doar la manifestări sociale, ci se extind și la activități cu caracter religios, de vreme ce dispun de un ritual de ceremonie de admiterea noilor membri și stabilesc rugăciune care se adresează nedogmatic unui Dumnezeu cu înțelesul general al termenului, și nu conform credinței noastre ortodoxe.

Foto: https://www.rotary-ribi.org/clubs/page.php?PgID=659022&ClubID=1541