Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme – Episodul XII. Stancile colosale (FOTO)

Avem bucuria și onoarea de a vă anunța apariția în format de print a cărții noastre - Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme. Veți găsi între coperțile ei textul din foileton, îmbogățit cu materiale noi și corectat pe alocuri (acolo unde s-au strecurat erori neintenționate) și însoțit de ilustrații color sugestive. Un cod QR facilitează accesul spre o arhivă digitală unde sunt stocate fotografii, hărți și aplicații topografice utile în analiză și navigarea în teren.

Un scurt citat din finalul cărții, cu cele cuvenite:

”În încheiere, dorim să adresăm mulţumiri celor care au făcut posibil acest studiu. Dl. Marian Mihai ne-a călăuzit la Stâlpii Tainiţei. Expertiza documentaristică a profesorului Ilie Mândricel a fost neprețuită. Vasile Crăciunescu ne-a pus la dispoziție material topografic inedit. Brăileanul Leonard Stelian a făcut o treabă excelentă cu prelucrarea digitală a hărţilor. Dl. Mario Ruse ne-a lămurit multe dileme toponimice. Nu în ultimul rând mulțumim Dlui. Iulian Gavriluță de la News-Buzău pentru încrederea acordată.

Ne amintim cu drag de localnicii din Bozioru și Brăești care ne-au primit în mijlocul lor și ne-au ajutat după puteri. Sunt mulţi şi fără ajutorul lor multe nu s-ar fi întâmplat…”

 

Vom preciza în scurt timp de unde și cum poate fi achiziționată cartea Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme la un preț accesibil oricui.

 

***

Împreună cu redacţia "News-Buzău", continuăm publicarea foiletonului nostru despre un loc misterios din Munţii Buzăului, numit "Stâlpii Tainiţei", ajuns la Episodul XII.

            Episodul I poate fi accesat aici: (link) Episodul II poate fi accesat aici: (link) Episodul III poate fi accesat aici: (link) Episodul IV poate fi accesat aici: (link) Episodul V poate fi accesat aici: (link) Episodul VI poate fi accesat aici: (link) Episodul VII poate fi accesat aici: (link) ) Episodul VIII poate fi accesat aici: (link) Episodul IX poate fi accesat aici: (link) Episodul X poate fi accesat aici: (link) Episodul XI poate fi accesat aici: (link)

Musceleanu Vlad-Ionuţ şi Redacţia ”Buzău-News”

 

Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (XII)

 

O descriere sugestivă

 

”Când vezi muntele, nu vezi copacii.

Când vezi copacii, nu vezi muntele”.

Yoga Swami

 

            ”Stânci colosale de piatră ce se ridică în formă de coloane […] inaccesibile atât omului cât și animalelor, […] neștiind nimeni ce este între ele”.

            Descrierea lui Basil Iorgulescu proiectează o imagine vizuală puternică. Ideea care se creează este o dezvoltare la verticală, cumva găunoasă la interior, creându-se astfel un spaţiu inaccesibil, ”de taină”. Însăşi denumirea de Stâlpi îndeamnă spre o astfel de deducţie. Această preconcepţie este atât de puternică încât devine dominantă în mintea căutătorului. Şi este cu atât mai periculoasă, pe cât de falsă complet este.

            Stâlpii Tainiţei sunt de fapt două formaţiuni de stânci paralele, ca niște ziduri,  a căror dezvoltare verticală însoţește linia ascendentă a terenului. Apropierea dintre ele creează impresia unor pereţi protectori şi realitatea unui spaţiu interior, îngust şi delimitat, extrem de greu accesibil. Mai mult, fiind aşezate puţin oblic pe panta unei căldări,  de la depărtare lasă impresia a două segmente paralele, a unor coloane culcate.

            Zona Stâlpilor este relativ dificil de accesat, atât datorită terenului accidentat cât şi a vegetaţiei abundente. Ei îşi merită pe deplin numele alternativ ”Stâlpii Ascunşi”: în anotimpurile calde (primăvară târzie - toamnă târzie) sunt complet mascaţi de vegetaţia de foioase din jur. Iarna, albul trunchiurilor de fag este de ajuns pentru a creea un efect similar, chiar și în absența zăpezii.

Fotografiile făcute cu ocazia deplasărilor noastre sunt aproape irelevante: ceea ce se poate surprinde fotografic sunt fie mici ferestre în verdele omniprezent al vegetaţiei abundente, fie siluete lipsite de contrast vizibile printre trunchiurile fagilor.

Chiar şi imageria aero-satelitară oferă, cu2-3 excepţii semnificative (Google Earth Pro, ANCPI Ortofoto 2008, parțial Bing Maps - Aerial și Bird`s Eye), peisajul unui covor vegetal compact. Am fost surprinşi să observăm că pe măsură ce coboram înspre drum, Stâlpii deveneau ”invizibili” chiar de la o distanţă de cca. 20 de metri. Nu este de mirare că mulţi - inclusiv noi de câteva ori - au trecut prin zonă fără a le bănui măcar prezenţa.

            Între cei doi pereţi de stâncă se creează un spaţiu acoperit de vegetaţie. Vara, se pot distinge acolo niște stânci, care par a fi săritori, rupând linia terenului pe mai mulţi metri. De-abia după ce am urcat iarna printre ei am constatat că este vorba mai mult de o iluzie optică.

            La prima vedere, Stâlpii Tainiței lasă impresia unei capcane a morţii: forţând nota, de intrat intri, de ieşit nu mai ieşi. Este de înţeles de ce Iorgulescu numea acel loc inaccesibil.

            În prezent, pădurea Tainiţa este tânără. Vechii arbori nu mai sunt, fiind defrişaţi în masă. Dar în trecut pe aceste locuri erau păduri seculare de fag, vechi de sute şi sute de ani. Nu exagerăm nimic în descrierea noastră şi cititorii pot înţelege acum ideea care a stat la baza legendelor: un loc greu de atins în mijlocul unei păduri ”surde”, unde între stâncile abrupte este un spaţiu de neatins.

Un perimetru protejat natural, ideal pentru ca cineva, oricine, să ascundă ceva, orice.  Astfel s-a născut ideea şi legendele unui mare tezaur ascuns aici. Şi astfel ajungem şi la acea ”mulțime de legende” de care amintea Iorgulescu.

 

Intermezzo - Teiniţa Tainiţii

 

”Ceaiul de teieste recomandatpersoanelorcutulburări

de somnși nu numai”.

Sfatul medicului

 

            Corneliu Ştefan avea o teorie interesantă: cum că tainiţa venea de la copaci, de la tei mai exact. Extras din cartea sa ”Expediţie la apa vie”, publicat în anul 1981:

            ”Dacă un codru de fag sau stejar era tăiat, în locul lui creştea aşa-zisul făget, sau stejăriş. Neavând o asemenea putere de regenerare, o pădure de tei se transforma în teiş sau teiniţă, zonă hibridă, amestecată şi foarte densă, din care, cu timpul, exemplarele de tei dispăreau prin sufocare. Astfel că teiul, arborele străvechi, de pădure, creator de atmosferă destinsă, a trecut în categoria arborilor speciali, ornamentali, într-un cuvânt, protejaţi. A pierdut, după cum se vede, marea bătălie pentru existenţă naturală. […]

            Spuneam la început că un codru de tei a sfârşit prin a deveni o pădurice, un crâng modest, dar dens, format din esenţe amestecate, numit de popor teişoară, teiniţă. Pentru a se păstra rădăcina tei din teiniţă, ar fi trebuit ca accentul în vorbire să cadă pe penultima silabă. Dar, pronunţându-se cu accent pe antepenultima. s-a ivit posibilitatea contaminării cu termenul românesc taină. De aici, un cuvânt nou şi neaşteptat, tainiţă, desemnând locul care amintea o pădure de tei. Pe lângă tainiţe s-au creat apoi legende şi tradiţii misterioase, dacă nu chiar înfricoşătoare, fără ca ele să fie condiţionate logic. Astfel că în zona Buzăului există nenumărate astfel de locuri la Bozioru, Căneşti, Trestia, Calvini, Bălăneşti, Cozieni, Policiori, Monteoru, Patârlagele, Ruşavăţu, Chiojd ş.a.

            Şi iată că teiul, acest arbore cu flori înmiresmate şi aură paşnică, simbol al îndrăgostiţilor timizi, s-a dovedit la nivelul limbii române un luptător energic şi de o mare flexibilitate”1.

 

Note:

1Corneliu Ştefan - Expediţie la apa vie, Ed. Albatros, Bucureşti, 1981, pg. 102-103.

 

Atribute foto:

1. Coperta cărții Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (2016);

2. Lupe ale zonei unde se află Stâlpii Tainiței. În fundal: extras Google Earth Pro. În medalion extras ANCPI Ortofoto 2008;

3. În fundal: extras Google Earth Pro cu un unghi de viză diferit. Pentru medalioane, vezi descrierile 4 și 5;

4. Imagine a Stâlpilor Tainiței văzuți de sus. Lupă Bing Bird’Eye; 

5. Imagine a Stâlpilor Tainiței văzuți de sus. Lupă Bing Aerial;

6. Stâlpii Tainiței apar menționați pe Planșa Cassini 1:50000 (1901) sub nunele de Ptra (Piatra) Tainiței.