Patronii buzoieni, asteptati de urgenta la Fisc. Vezi aici de ce!

Pana maine inclusiv, patronii firmelor buzoiene trebuie sa se prezinte la Fisc. Astfel, ei au obligatia de a intocmi si depune situatiile financiare anuale si raportarile contabile la 31 decembrie 2013. Potrivit prevederilor Ordinului MFP 79/2014, obligatia depunerii situatiilor financiare anuale, situatiilor financiare anuale simplificate, raportarilor contabile, dupa caz, le revine urmatoarelor categorii de contribuabili: societati, societati/companii nationale, regii

autonome, institute nationale de cercetare-dezvoltare; entitati autorizate, reglementate si supravegheate de BNR; entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic; subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate; entitati ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; sedii permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv sedii permanente desemnate de catre persoanele juridice cu sediul in strainatate care isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanante. Componentele situatiilor financiare anuale difera in functie de urmatoarele criterii de marime inregistrate de entitati: total active - 3.650.000 euro; cifra de afaceri neta - 7.300.000 euro; numar mediu salariati - 50. Incadrarea in criteriile de marime se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar. Situatiile financiare anuale si raportarile contabile la 31 decembrie 2013 se pot depune, in format electronic si in format hartie, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor de catre unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, meniul Declaratii electronice, submeniul Descarcare declaratii. Nedepunerea in termenul legal a situatiilor financiare anuale, situatiilor financiare simplificate, raportarilor contabile la 31 decembrie, dupa caz, se sanctioneaza conform prevederilor art.42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

E.S.