Anunturi importante de la APIA Buzau! Este vorba despre plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor si plățile aferente schemelorde sprijin cuplat în sectorul vegetal - Campania 2019

APIA BuzauAgenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice că,începând de astăzi, 18 mai 2020,efectuează plățile aferente ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna februarie a anului 2020.

Suma totală autorizată la plată este de 1.329.073,44lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru un număr de28solicitanţicare au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

APIA autorizează plățile aferente schemelorde sprijin cuplat în sectorul vegetal - Campania 2019

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice căastăzi, 16 mai 2020, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2019.

Astfel, până la această oră s-au autorizat 30.491fermieri cu o sumă totală de 54.749.076,22 euro.

Potrivit art. 1, alin 6, din Hotărârea de Guvern nr. 351 din 05.05.2020pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019 - “Cuantumul pe unitatea de măsură pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor prevăzute la alin. 5 la suprafețele eligibile pentru anul 2019”, au rezultaturmătoarele cuantumuri:

Schema de plată     Cuantum (euro/ha)

Sprijincuplatînsectorul vegetal -soia     212,8841

Sprijincuplatînsectorul vegetal –lucernă         94,6683

Sprijincuplatînsectorul vegetal - leguminoaseboabepentruindustrializare/procesare: mazăreboabeșifasoleboabe        118,0473

Sprijincuplatînsectorul vegetal – cânepăpentruuleiși/saufibră     210,0058

Sprijincuplatînsectorul vegetal – orez  623,3161

Sprijincuplatînsectorulvegetal – sămânță de cartof1.386,0929

Sprijincuplatînsectorul vegetal – hamei          528,9442

Sprijincuplatînsectorul vegetal – sfeclă de zahăr      829,3367

Sprijincuplatînsectorul vegetal – tomatepentruindustrializare cultivate încâmp        1.717,9913

Sprijincuplatînsectorul vegetal – castravețipentruindustrializarecultivațiîncâmp       539,8844

Sprijincuplatînsectorul vegetal – legume cultivate în sere șisolarii: tomatepentruconsumîn stare proaspătă, castravețipentruconsumîn stare proaspătăși/saupentruindustrializare, ardei, varzășivinetepentruconsumîn stare proaspătă         4.649,1189

Sprijincuplatînsectorul vegetal – fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caiseșizarzăre          268,9760

Sprijincuplatînsectorul vegetal – cartoftimpuriupentruindustrializare  1.000

Plățilepentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetalse fac în lei, la cursul de schimb de 4,7496lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329 din 03octombrie 2019.

Ecaterina Stroescu