Vrei sa nu te caute Fiscul? Vezi aici ce obligatii declarative au termen luna iunie 2015

Lucratorii Fiscului buzoian prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati informeaza contribuabilii ca, in luna iunie 2015 trebuie sa depuna la organul fiscal competent, dupa caz, documentele precizate mai jos: Termen 2.iunie.2015, inclusiv. Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2014. Se depun de catre societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, 

instituitele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European. Reglementare: art.36 din  Legea nr.82/1991; O.M.F.P. nr.79/2014.

Termen 5.iunie.2015, inclusiv

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A., care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092.Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna mai 2015 si sunt obligate sa isi modifice perioada fiscala devenind platitori de T.V.A. lunar.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009.

 

Termen 10.iunie.2015, inclusiv

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul Fiscal,  formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, cu perioada fiscala lunara, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de T.V.A.

Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768 /2012.

 

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia  sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele  fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia  sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Termen 25.iunie.2015, inclusiv

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Se face de catre platitorii urmatoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuala ; din contracte/conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara ; obtinerea de catre o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica; din premii si jocuri de noroc; obtinute de catre nerezidenti; alte surse

Reglementare: art.52 alin.(3), art.52 indice 1 alin.(1) si (4), art.77 alin.(6), art.79 alin.(3), art.116 alin.(4) si (5), art.116 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit, aferente trim.II 2015

Se face de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform art.71 din Codul Fiscal.

Reglementare: art.82 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2015.

Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.3.156/2013.

 

Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent, formular 104.

Se depune de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art.13 lit.c) si e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2015.

Reglementare: O.M.F.P. nr.1.045/2012, art.296 indice 19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2015.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. 52/2012.

 

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2015.

 Reglementare: art.156 indice 2 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012.Atentie: Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,pana la 10.mai.2015.

 

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datoreaza T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Reglementare:art.156 indice 3 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.

 

 

Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A., formular 307.Se depune de catre persoanele impozabile: pentru operatiunile prevazute la art.128 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A.a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de T.V.A. a fost anulata conform art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau lit g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustari incorecte.  

Reglementare:art.156 indice 3 Cod Fiscal; O.P.A.N.A.F. nr.2.223/2013.

 

Declaratie privind T.V.A. datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata T.V.A. aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de T.V.A.

Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr. 2.224/2013.

 

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna mai 2015.

Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.3.162/2011.

 

Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilior desfasurate in luna mai 2015, de catre platitorii de T.V.A. cu perioada fiscala lunara. 

Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr. 3.806/2013.

 

Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului T.V.A. la incasare, formular 097.Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem in conditiile prevazute la art.134 indice 2 si art.156 indice 3 alin.(11) ;I alin.(12).

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3.884/2013.

 

Plata impozitului pe reprezentanta, transa I.

Se plateste de catre persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.

Reglementare : art.124, alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. “Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator.Se plateste de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine. Reglementare: art.14, alin.(2), lit.b), pct.(i), B din O.U.G. nr.77/2009” – precizeaza printr-un comunicat de presa Violeta Gidei, Cons.superior Comp Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media.

 

Ecaterina Stroescu

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează