Decizie ANSVSA: Amenzi de până la 40.000 de lei pentru crescătorii de animale și abatoare!

oi vaciAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează crescătorii de animale, abatoarele, printr-un proiect de hotărâre de Guvern, că a stabilit amenzi uriașe, de până la 40.000 de lei, pentru comercializarea cărnii provenită în urma sacrificărilor de bovine, caprine, ovine, suine, ecvidee.

"Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor privind efectuarea controalelor oficiale asupra animalelor vii din speciile bovine, caprine, ovine, suine, ecvidee destinate sacrificării/tăierii și a cărnii destinate consumului uman și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, după cum urmează:

1. introducerea în abator şi admiterea la sacrificare a animalelor neidentificate conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/2035;
2. recepționarea la nivelul abatorului, în vederea sacrificării, a animalelor vii care sunt identificate, dar nu sunt însoțite de formulare/documente de mișcare, documente cu informațiile privind lanțul alimentar și/sau certificate oficiale, completate în mod corespunzător, pașapoarte în cazul bovinelor și ecvideelor, sau care sunt însoţite numai de o parte dintre aceste documente ori de documente care nu mai sunt valabile;
3. recepționarea la nivelul abatorului și admiterea la sacrificare a ecvideelor neidentificate, și/sau neînsoţite de pașaportul în care este înscris numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezintă ecvideul la sacrificare.
4. sacrificarea animalelor în abatoare fără acordul medicului veterinar oficial responsabil de activitatea din abator;
5. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale care nu au fost supuse unei inspecții ante-mortem, efectuate de către medicul veterinar oficial, cu excepția vânatului sălbatic;
6. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale ale căror organe comestibile nu au fost supuse unei inspecții post-mortem, efectuate de către medicul veterinar oficial, cu excepția viscerelor vânatului mare sălbatic care nu este necesar să însoțească corpul către o unitate de manipulare a vânatului;
7. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale moarte înainte de sacrificare, fătate moarte, moarte intrauterin sau sacrificate înainte de vârsta de șapte zile;

export-oi-vaci_b


8. punerea pe piață și utilizarea pentru consumul uman a cărnii care rezultă din excizia rănilor provocate de sângerare;
9. punerea pe piață și utilizarea pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale afectate de o boală pentru care sunt prevăzute norme de sănătate animală în legislația Uniunii, cu excepția cazului în care carnea este obținută în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/687;
10. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale afectate de o boală generalizată, cum sunt septicemia, piemia, toxemia sau viremia generalizată;
11. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care conține reziduuri sau contaminanți chimici în cantitate mai mare decât nivelurile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare și în Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate sau reziduuri de substanțe interzise sau neautorizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 37/2010 sau al Directivei 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEE;
12. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru consumul uman a cărnii care nu corespunde criteriilor microbiologice de siguranță a produselor alimentare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005;
13. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale care prezintă o infestație parazitară;
14. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale emaciate (foarte slabe n.r.);
15. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care conține corpuri străine, indică alterări patologice sau organoleptice, în special miros sexual pronunțat sau sângerare insuficientă (cu excepția vânatului sălbatic);
16. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care a fost tratată ilegal cu substanțe decontaminante;
17. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care conține materiale cu riscuri specificate (MRS), cu excepția cazului în care se permite eliminarea într-o altă unitate;
18. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii provenite de la ungulatele domestice și vânatul de crescătorie, cu excepția lagomorfelor, precum și a cărnii de vânat mare sălbatic care nu poartă o marcă de sănătate", avertizează proiectul de hotărâre ANSVSA pentru stabilirea unor norme sanitar – veterinare referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției.

 

SURSE: ANSVSA, Agroinfo