New News Buzau header

VIDEO - Agent Green și Save Our Seeds publică astăzi Raportul asupra problematicii organismelor editate genetic (OEG) care reprezintă o nouă formă de organismele modificate genetic (OMG), însă cu riscuri mult mai mari

OMG Organisme Modificate geneticGabriel Păun, președintele Agent Green: ”Conform stării actuale a ştiinţei, rezultatul experimentului nu va mai putea fi controlat de oameni. Toate manipulările de acest fel pe animale, plante şi pe ecosisteme întregi vor fi ireversibile.”

Prin editările genetice, oamenii pot altera aspectul genetic al oricărei ființe vii şi pot răspândi caracteristici noi care servesc doar scopurile oamenilor. Până acum, nu s-a prevăzut că OMG vor produce urmaşi viabili, nu s-a prevăzut că vor supravieţui mult timp în sălbăticie, sau nu s-a prevenit împerecherea lor cu indivizi sălbatici. Astfel, în această măsură, răspândirea OMG a rămas limitată în spaţiu şi timp în afara punctului lor de origine din laborator. Abordarea editării genetice încalcă radical aceste consideraţii. Spre deosebire de OMG, OEG au ca scop răspândirea genelor sintetizate în laborator la populaţiile sălbatice sau eliminarea genelor naturale. Iar aceasta se va întâmpla chiar dacă speciile vor fi vătămate sau nu li se va oferi niciun avantaj privind supravieţuirea, acesta fiind motivul pentru care aceste gene nu ar fi prevalente pe baza selecţiei naturale.

Editările genetice mută locul modificărilor genetice din laboratorul de inginerie genetică direct în sălbăticie. În cazul editărilor genetice de restricţie pe baza metodelor CRISPR/Cas9, mecanismul ingineriei genetice (CRISPR/Cas9) se copiază singur în genomul urmaşilor sălbatici de fiecare dată când un OEG se reproduce – peste generaţii. Moştenirea „forţată” a genelor vătămătoare, declanşată de către editarea genetică, stabileşte o „reacţie mutagenă în lanţ”, care teoretic nu poate fi oprită

Astfel, prin intermediul editărilor genetice, modificările genetice induse de om se pot răspândi în populaţiile sălbatice mult mai repede decât OMG din prima generație, pe baza mecanismelor de selecţie naturală. Spre deosebire de OMG, OEG au ca scop răspândirea genelor sintetizate în laborator la populaţiile sălbatice sau eliminarea genelor naturale. Iar aceasta se va întâmpla chiar dacă speciile vor fi vătămate sau nu li se va oferi niciun avantaj privind supravieţuirea, acesta fiind motivul pentru care aceste gene nu ar fi prevalente pe baza selecţiei naturale.

UTILIZARE

Editările genetice pot fi aplicate în numeroase domenii. Actualmente, cercetarea este orientată pe trei zone: controlul vectorilor bolilor, eliminarea speciilor invazive din ecosistemele sensibile şi controlul aşa-numiţilor dăunători din agricultură.

ORGANISMELE EDITATE GENETIC CA ARME BIOLOGICE

O eliberare a OEG ar putea, teoretic, să aibă efecte negative la scară mare şi de lungă durată asupra ecosistemelor şi societăţilor. Eliberarea organismelor editate genetic în scopuri civile ar putea prin urmare să provoace conflicte sau să ducă la utilizarea necorespunzătoare. Dezvoltarea ţintită a organismelor editate genetic în scopuri ostile poate fi de asemenea concepută utilizând OEG. Un exemplu banal dar foarte posibil de utilizare a OEG ca arme biologice ar fi utilizarea acestora pentru a eradica insecte benefice importate pentru agricultură într-o anumită regiune.

Agenţia pentru Proiecte de Cercetare Avansate în Apărare a armatei SUA (DARPA) este unul din cei mai mari finanţatori ai cercetărilor privind editarea genetică şi este implicată financiar în aproape fiecare proiect de cercetare privind editarea genetică. Programul de cercetare al DARPA, numit Gene Sigure, urmăreşte controlarea, limitarea sau recuperarea OEG din mediu. Există numeroase zone gri în spectru între efectele negative neprevăzute ale organismelor editate genetic în natură, utilizarea necorespunzătoare a acestora şi dezvoltarea deliberată de editări genetice în scopuri ostile.

În timp ce efectul unui OEG poate fi considerat pozitiv într-o anumită regiune, consecinţele sale pot fi considerate nedorite sau negative în alte regiuni afectate, ducând la insurgenţă sau conflict. Conflictul generat de utilizarea tehnologiei de editare genetică în mediu poate fi de asemenea declanşat de o lipsă a consensului public (sau internaţional) în legătură cu eliberarea OEG într-o ţară proprie sau învecinată. Daunele rezultate, cum ar fi pierderea recoltei, pierderea biodiversităţii, sau efectele neintenţionate asupra sănătăţii, sociale sau economice, pot duce la conflict dacă nu există o compensare adecvată pentru acestea. Chiar prezenţa neintenţionată a unui OEG într-o ţară care nu a fost de acord cu eliberarea poate duce la un conflict între state sau la crize diplomatice.

RISCURI ECOLOGICE

Fiecare creatură vie, chiar dacă pare periculoasă sau dăunătoare pentru om, îndeplineşte sarcini importante în habitatul său. Prin urmare, dispariţia sau chiar manipularea unei specii va avea o reacție în lanț și consecinţe pentru întregul ecosistem. De exemplu, larvele de ţânţari care trăiesc în apă sunt o sursă de hrană pentru gândacii de apă, gândaci, muşte, păienjeni, viermi plaţi, mormoloci, peşti şi crustacee. Se presupune că 95 la sută din larvele ţânţarilor anofeli gambia care transmit malaria în Africa sunt mâncate înainte să ajungă adulte. Ţânţarii adulţi sunt de asemenea o sursă de hrană importantă şi sunt consumaţi de libelule, păienjeni, lilieci şi păsări, printre altele. Un rol important în polenizare nu poate fi de asemenea exclus, deoarece ţânţarii adulţi se hrănesc cu nectar, printre altele. Deci ideea de eradicare a țânțarului din ecosistem este mai degrabă un risc decât un beneficiu.

RISCUL IREVERSIBILITĂȚII ȘI TRAVERSĂRI SPECIILOR

Vasta diversitate a habitatelor şi ecosistemelor naturale afectate va face mai dificilă previzionarea şi controlul riscurilor potenţiale. După eliberarea în natură, un organism editat genetic se propagă activ în populaţiile sălbatice şi se poate răspândi rapid pe distanţe mari.

O editare genetică provoacă o modificare genetică permanentă a materialului genetic, care este transmisă tuturor generaţiilor următoare. Conform cunoştinţelor curente, orice eliberare a unei editări genetice poartă riscul ireversibilităţii şi modificării necontrolabile a materialului genetic al unei populaţii naturale.

Editările genetice sunt personalizate la genomul unei singure specii, dar în multe cazuri traversarea limitelor speciilor poate fi inevitabilă.

REGLEMENTARE

În UE, Directiva 2001/18 reglementează condiţiile în care OMG pot fi eliberate în mediu. Nu există nicio îndoială că OEG sunt forme de OMG. Directiva 2001/18 obligă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a evita efectele adverse asupra mediului şi sănătăţii umane, care ar putea să apară din eliberarea OMG în mediu. Ambele scopuri de protecţie au aceeaşi importanţă: prin urmare, nu este posibil să se ia în considerare avantajele pentru sănătatea umană în detrimentul posibilelor dezavantaje pentru mediu. Principiul precauţiei obligă autorităţile competente să ia măsuri pentru a preveni efectele negative, chiar dacă nu s-au obţinut încă cunoştinţe ştiinţifice depline sau certitudine tehnică.

Directiva 2001/18 a fost proiectată şi legiferată pentru a reglementa eliberarea recoltelor modificate genetic. Aceasta presupune că efectul şi răspândirea OMG în natură pot fi limitate în spaţiu şi timp. Oricum, conform stării curente a cercetării, această presupunere nu se aplică pentru OEG.

Concluzie: Eliberarea OEG nu este permisibilă în baza legislaţiei curente a UE.

Scopul OEG este răspândirea independentă în mediu, înmulţirea cu indivizii sălbatici şi transmiterea genelor modificate la cât mai multe progenituri posibil pentru a le răspândi în întreaga populaţie a unei specii. Deoarece aceasta contravine în mod clar prevederilor curente ale Directivei 2001/18 cu privire la protecţia mediului, nu este posibil să se autorizeze eliberarea unui OEG în mediu în baza legislaţiei europene.

”România are o istorie neagră în domeniul transparenței și trasabilității OMG. În anul 2003 am expus existența lor în mediu pe arii vaste fără a fi reglementate. În 2005, după ce au fost reglementate am expus atât experimente secrete ilegale cu pruni modificați genetic și cartof modificat genetic, dar și culture ilegale masive cu soia modificate genetic. Având în vedere acest istoric negru în domeniul OMG și riscurile potențiale incomparabil mai mari provocate de OEG, consider că Ministerul Mediului trebuie să le reglementeze cu celeritate”, a încheiat Păun.

RECOMANDĂRI POLITICE

Actualmente, nu există niciun acord internaţional obligatoriu specific pentru editările genetice, pentru reglementarea cercetării şi eliberării organismelor editate genetic. Nu există nici legi specifice naţionale sau supranaţionale.

Agent Green și Save Our Seeds recomandă un moratoriu privind eliberarea OEG.

Peste 295.000 de cetățeni au semnat deja Petiția în acest sens.

Următoarele cerinţe sunt condiţii preliminare esenţiale pentru a ajunge la un acord privind ridicarea moratoriului, care trebuie să fie luate în considerare de la caz la caz:

Interzicerea dezvoltării de OEG cu potenţial pentru utilizare militară

Cerinţele pentru recuperarea şi controlul OEG

Un proces amplu pentru luarea deciziilor privind eliberarea OEG

Un sistem integrat de evaluare şi management al riscurilor privind OEG pentru mediu şi sănătate

Concepte pentru evaluările internaţionale, participative ale tehnologiei pentru OEG

Regulile globale specifice şi obligatorii pentru răspundere şi redresare pentru daunele cauzate de OEG

Raportarea globală obligatorie a cercetării OEG în sisteme limitate şi standarde de siguranţă uniforme pentru cercetarea editărilor genetice

RAPORTUL COMPLET...AICI!

SURSA: Agent Green