New News Buzau header

ATENTIE, fermieri! Ordin MADR ACUM: Modificări ANT vaci lapte, ajutor național

vaci lapte munteOrdinul nr. 196/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2023 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată APIA pentru anul 2023 a fost publicat marți, 23 mai 2023, în Monitorul Oficial. Ce modificări au fost făcute pentru ajutorul național tranzitoriu vaci lapte, ANTZ7 pentru acest an?

"1. La anexa nr. 1 "Cerere de plată 2023", partea IV "Intervenţii/Măsuri de sprijin:" punctul 57 B "Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT)", câmpul 57 B.6. ANTZ 7 - lapte de vacă se modifică şi va avea următorul cuprins:

57B.6. Copii documente privind valorificarea laptelui în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018

1. Documente privind valorificarea unei cantităţi de minimum 3 tone de lapte în perioada 1.01.2018-31.12.2018

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.01.2018-31.12.2018:

- APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau

- fermierul a prezentat:

• copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), sau copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau

• dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.01.2018-31.12.2018:

- în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018, însoţită de copie de pe atestatul de producător;

- în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau

- în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare/documente contabile/copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018; sau

- în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte livrată şi recepţionată în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

vaci-lapte-munte_b

Documente privind valorificarea în perioada 1.03.2022-28.02.2023 a unei cantităţi de lapte

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

- APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau

- fermierul a prezentat:

• copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), sau copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau

• dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, însoţită de copie de pe atestatul de producător;

- în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere; sau

- în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare/documente contabile/copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere; sau

- în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Copiile de pe documentele privind valorificarea laptelui în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

- APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau

- fermierul a prezentat:

• copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), sau copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau

• dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

- în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, însoţită de copie de pe atestatul de producător; sau

- în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau

- în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare/copii de pe facturi fiscale/documente contabile/copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau

- în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte livrată şi recepţionată în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte; (....)

3. La anexa nr. 1 "Cerere de plată 2023", partea V.4.1. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII PENTRU INTERVENŢII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC Ajutoare Naţionale Tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ) ANTZ 7 - lapte de vacă - plată decuplată de producţie, punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.1. Condiţii de eligibilitate

Pentru fermierul, crescător de bovine, care solicită ANTZ 7 pentru o exploataţie cu cod ANSVSA înfiinţată până la data de 31.12.2018 şi care a valorificat lapte în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018:

a) la data solicitării ANTZ 7, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

b) fermierul a valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţie, în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018, conform documentelor specifice care însoţesc cererea de plată;

c) plata ANTZ 7 se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în anul 2018, în funcţie de cea din perioada 1.03.2022-28.02.2023;

d) ulterior anului 2023, plata ANTZ se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în anul 2018, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere.

Pentru fermierul, crescător de bovine, care solicită ANTZ 7 pentru o exploataţie cu cod ANSVSA înfiinţată în intervalul 1.01.2019-28.02.2023 şi care a valorificat lapte în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023:

a) la data solicitării ANTZ 7, exploataţia din care se valorifică lapte este înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

b) fermierul a valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţie, în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023, conform documentelor specifice care însoţesc cererea de plată;

c) plata ANTZ 7 se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023;

d) ulterior anului 2023, plata ANTZ se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere.

La anexa nr. 2 "Instrucţiuni de completare a formularului de cerere de plată 2023", secţiunea "Documente specifice, în funcţie de intervenţia solicitată", punctul 5 "ANTZ 7 - lapte de vacă lapte - plată decuplată de producţie" se modifică şi va avea următorul cuprins:

5. ANTZ 7 - lapte de vacă lapte - plată decuplată de producţie

Documentele specifice se depun odată cu solicitarea pentru ANTZ 7.

Dacă fermierul a solicitat o cantitate de lapte ANTZ 7 în exploataţii cu cod ANSVSA în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018 trebuie să prezinte documente care să certifice valorificarea unei cantităţi de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018, precum şi documente care să certifice cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere (1.03.2022-28.02.2023).

1. Documente privind valorificarea unei cantităţi de minimum 3 tone de lapte în perioada 1.01.2018-31.12.2018

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.01.2018-31.12.2018:

- APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau

- fermierul a prezentat:

• copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF); sau

• copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau

• dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.01.2018-31.12.2018:

- în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018, însoţită de copie de pe atestatul de producător;

- în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau

- în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare juridică: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare/documente contabile/copie de pe fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, însoţită de copii de pe atestatul de producător şi de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau

- în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte livrată şi recepţionată în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

2. Documente privind valorificarea în perioada de referinţă a anului de cerere (1.03.2022-28.02.2023) a unei cantităţi de lapte (în cazul în care a solicitat pentru perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018)

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada de referinţă a anului de cerere 1.03.2022-28.02.2023:

- APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau

- fermierul a prezentat:

• copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF); sau

• copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau

• dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada de referinţă a anului de cerere (1.03.2022-28.02.2023):

- în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, însoţită de copie de pe atestatul de producător;

- în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere; sau

- în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare juridică: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare sau documente contabile sau copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere; sau

- în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte livrată şi recepţionată în perioada de referinţă a anului de cerere, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Dacă fermierul a solicitat cantitate de lapte ANTZ 7 în exploataţii cu cod ANSVSA în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023 trebuie să prezinte documente care să certifice valorificarea unei cantităţi de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023.

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

- APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau

- fermierul a prezentat:

• copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF); sau

• copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau

• dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

- în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, însoţită de copie de pe atestatul de producător; sau

- în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau

- în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare juridică: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare sau documente contabile sau copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau

- în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrare-recepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte livrată şi recepţionată în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. Documentele menţionate anterior sunt puse la dispoziţia APIA de către fermier prin orice mijloace de comunicaţii disponibile, iar copiile documentelor se păstrează la dosarul cererii. După termenul-limită de depunere a documentelor specifice, acestea nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective."

Ordinul MADR este în vigoare de la 23 mai 202

 

SURSE: MADR, agroinfo