Pe urmele lui Mănăilă, Căpitanul de Buzău. Fostul schit de la Bordeşti (Vrancea)

pe urmele lui manaila 2Aceasta biserică , cu hramul " Adormirea Maicii Domnului", a fost construită între 1698-1699, având drept ctitor pe căpitanul Mănăilă, dregător buzoian al lui Constantin Brâncoveanu. Pictura murală a fost realizată de către un maestru al picturii,Pârvu Mutu Zugravul , pictor cunoscut al Brâncoveanului a cărui măiestrie artistică o întâlnim şi la Complexul Brâncovenesc din Râmnicu Sărat cât și la mănăstirea Berca a boierilor Cândeşti.

După dispariţia fizică a căpitanului Mănăilă, urmaşii acestuia, Şerban Polcovnicul şi Ştefan Căpitanul, închină mănăstirea ca metoc Episcopiei Buzăului, potrivit unui document datat în anul 1742.

La mijlocul sec. al XVIII-lea, în mănăstire funcţionează o şcoală, iar la sfârşitul sec. al XVIII-lea lăcaşul de cult devine metoc al mănăstirii Băbeni. Cutremurul devastator din 1802 ,şi ulterior cel din 1804, afectează major biserica . Probabil că în această perioadă au fost ridicaţi și contraforţii în încercarea de a o consolida.

Potrivit informaţiilor datorate arheologului Aurel Nicodei,înainte de supravegherea arheologică propriuzisă , au fost găsite şi aduse la suprafaţă resturile osteologice ale mai multor decedaţi înhumaţi ,adulţi şi copii . Aceste morminte au apărut după cum urmează: în pronaos , într-o gropniţă de cărămidă cu bolta prăbuşită databilă la sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea, mormintele a 2 adulţi ( jefuite la sfârşitul sec. al XIX-lea si fără inventar), ipotetic pot fi ctitorii mănăstirii , Mănăilă Căpitanul si jupâneasa lui , tot în pronaos apare şi o groapă circulară cu un înhumat adult fără inventar, în pridvor sunt înhumaţi trei adulţi şi probabil un copil , fără inventar , iar în exteriorul bisericii apar resturi osteologice, cu resturi textile şi din piele ,probabil din sec. al-XIX-lea.Pentru viitor sunt necesare noi cercetări arheologice care să vizeze salvarea vestigiilor arheologice din proximitatea bisericii, o stabilire a configuraţiei exacte a zidului de incintă şi a turnului de intrare în incintă , cât și o stabilire a configuraţiei fostelor clădiri existente în mănăstire , Stăreţia şi chiliile monahale. Obs: În 1991 se execută lucrări de degajare şi de sprijinire a bisericii din Bordeşti și sunt demarate cercetări arheologice de către Victor Bobi, urmate de lucrări sistematice conduse de către Aurel Nicodei de la Muzeul Vrancei.

Adrian Constantin

 

pe urmele lui manaila