Dosarele lui Didimos! Toma vrea muzeu! Toma vrea sală de cinema! Toma vrea …

Saracie Buzau Toma faliment imprumuturiCriza se acutizează! Odată cu ea foamentea, disperarea pentru locul de muncă, frica pentru că nu ne mai putem ține afacerile. Cu toate acestea edilul Buzăului, unul dintre cei mai incompetenți primari din istoria acestui municipiu, distruge orice urmă de speranță pentru buzoieni. Lipsit de empatie, fără vreo remușcare, Toma continuă cu minciunile sfruntate și lipsite de cel mai elementar bun simț. După inutilități complete (Calea Ero(r)ilor, avionul, locomotiva, panseluțe, lalele, festivaluri și chermeze precum Drăgaica și așa-zisul festival al tomatelor ș.a.) numite de el investiții, Toma vrea acum muzeu, sală de cinema, reabilitare și iaz.

            În primul rând, măi primare, investiție se referă la o cheltuială pe care o faci cu scopul de a produce profit. Asta ca să știi și matale, ditamai omul de afaceri (ha! ha!). Avionul, locomotiva, panseluțele și gardul cu poze NU sunt investiții! Nu au dat năvală nici hoardele de turiști, nici nu stau autocarele firmelor de turism la coadă în fața Buzăului, oraș deschis! Măcar dacă ai fi pus taxă de privit ororile astea comunistoide ar fi intrat la capitolul investiții proaste. În concluzie, acestea nu sunt investiții, clar? Sunt cheltuieli inutile și făcute cu dichis!

            Omul nostru vrea muzeu, sală de cinema, reabilitare la Marghiloman și alte potlogării din-astea. Noi, buzoienii cu capul pe umeri, nu înțelegem de ce se mai chinuie să le pună pe ordinea de zi a CLM-ului, că bucătarii, cei fără ocupație și alții de pe-acolo vor vota oricum orice primesc în mapă, iar cei care se opun nu contează în fața puhoiului PSD-istoid. Despre inutilitatea acestor noi cheltuieli, nota bene, NU investiții, nu are sens să vorbim, ori să consumăm ”cerneală”. Ele se vor adăuga avionului, locomotivei, panseluțelor, lalelelor olandeze, rondurilor cu B-ul ăla mare și urât, stadionului de atletism și altele. În urmă rămân însă datoriile imense pe care le-au girat cei 78% din cei 35% care au mers la vot și au ales această cale pentru Buzău.

            În loc de concluzii. Apel pentru cei încă responsabili, apel pentru cei care conștientizează încotro se îndreaptă municipiul nostru, apel către forțele politice locale care nu sunt interesate doar de interese proprii și meschine, apel pentru ONG-urile neabonate la sacul cu bani al primăriei: conform legislației în vigoare pot fi inițiate demersuri pentru demiterea unui primar în funcție, fără a se aștepta alegerile următoare. Legea 215/2001 republicată are prevederi clare în acest sens: Art. 55 ”(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept: (…) (3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local. (5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului. (6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate. (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului”. Art. 70 prevede: ” (1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiţiile legii, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3)-(7). (2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului”. Dacă nu vrem să continuăm să ne îndatorăm pentru două generații în scop inutil pentru urbe, dacă nu vrem să mai asistăm pasibili la distrugerea viitorului nostru și al copiilor noștri soluții legale există.

DIDIMOS