News Buzau new header Craciun

LIVE - TV NEWS BUZAU - EMISIUNILE CARE CONTEAZA !

Preotul Giorgică Vatră…”recidivează” prin “Chermeza” – carte scrisă “cu sârg și aplecare”, în cinstea deținuților, luptătorilor anticomuniști și pentru intelectualii încătușați..” (lansare – 27 octombrie 2022 - Vrancea)

Lansare carter Pr Giorgica Vatra VranceaVrednicul preot – Giorgica Vatra, asuprit de Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei “recidiveaza” si indrazneste sa mai scrie inca o carte – “Chermeza”, în cinstea deținuților, luptătorilor anticomuniști și pentru intelectualii încătușați..”. Lansarea are loc pe 27 octombrie 2022, la Biblioteca Judeteana (Focsani - Vrancea). Iata Prefata:

“Iubite cititorule, Vrancea este pământul sacru, blagoslovit de Dumnezeu, care din veacuri a înmănuncheat într-un tot cele trei țări române: Moldova, Țara Românească și Transilvania.

   Pe aceste meleaguri ancestrale de la Curbura Carpaților, trăiește din cele mai vechi timpuri populația liberă și dârză a răzeșilor- ”încă înainte de domnie”, cu dragoste de Dumnezeu și de libertate.

   Vrancea cu locuitorii ei a fost din toate timpurile în pas cu țara, cu nevoile și bucuriile ei, participând la toate momentele înălțătoare trăite de neamul românesc, plătind adesea cu viața la realizarea Independenței și a Unirii.

   Savantul și istoricul Nicolae Iorga, care i-a cunoscut bine și i-a prețuit pe vrânceni, aprecia ”Vrancea și Ținutul Putnei este istoria în mic a României Mari”.

   Cine se încumetă să scrie despre lumea fascinantă a satului vrâncean, săvârșește un act de pioșenie și prețuire pentru înaintași, pentru Marea obște răzășească și trecutul ei, unică în Europa, lăsând celor ce vor veni informații valoroase despre oameni și fapte care vor rămâne de-a pururi în istoria neamului.

   Cei ce se vor apleca la studierea evenimentelor petrecute de după sângerosul 1944, cunoscută ca o perioadă tumultoasă, frământată și dureroasă, cât și a ”obsedantului deceniu”, aduc un omagiu vrâncenilor luptători neobosiți pentru libertate și dreptate socială, apărători ai credinței străbune.

   Cartea ”Chermeza” scrisă cu sârg și aplecare a preotului Giorgică Vatră, fiu al Vrancei, al satului Herăstrău (azi comuna Nistorești) la peste șapte decenii de la petrecerea evenimentelor, este în fapt o închinare pentru deținuții și luptătorii anticomuniști, pentru intelectualii încătușați în încercarea de a li se sugruma libertatea de conștiință, dar mai ales o laudă ”a Măriei Sale, Țăranului” vrâncean care a cutezat a se ridica împotriva comunismului.

Cartea scrisă cu talent de părintele Giorgică Vatră, unde este mânuit cu pricepere dialogul literar, într-o formă narativă atrăgătoare, este o frescă a satului vrâncean trăit din plin în acei ani copleșitor de aspri.

După însângeratul an 1944, când printr-o lovitură de stat România încetează de a mai fi un stat liber, democrat, intră sub zodia nefericită a comunismului. România a devenit un stat ocupat de sovietici, iar Focșaniul, reședința fostului județ Putna, ca de altfel întreaga țară, intră sub controlul Comisiei Aliate de Control, organism de supraveghere militară, politică și social economică.

Au loc evenimente social-economice, de constrângere impuse de ocupantul sovietic: de desființare în câțiva ani a normelor democratice și a partidelor politice, de înlăturare a monarhiei și declarare a Republicii Populare, de impunere a naționalizării și trecerea treptată la înfăptuirea colectivizării; în școală și cultură se impun normele impuse de ocupant de construire a ”omului nou”.

   În Vrancea s-a dezlănțuit represiunea comunistă împotriva acelora care s-au ridicat împotriva naționalizării pădurilor deținute de moșnenii Vrancei, acelora care s-au ridicat împotriva colectivizării, împotriva învățătorilor, preoților și a unor funcționari care au susținut cauza țărănimii. Astfel în Vrancea a fost organizată represiunea de organele statului în două centre Năruja și Vidra, coordonate de la Focșani și Galați. (Centre de anchetă)

În aceste noi condiții social-istorice, de represiune, din bătrânii munți ai Vrancei și până în șesul mănos al Putnei s-au ridicat, ca o forță telurică, fiii Vrancei.

       Astfel, în 1949 a izbucnit pe plaiul Panciului revolta țărănească împotriva colectivizării, reprimată dur de comuniști, urmată de un val de arestări, anchete și ani grei de temniță.

   În urma naționalizării pădurilor, proprietatea Obștilor de moșneni, în 1950 s-a deslănțuit revolta de la Bârsești, care a antrenat țărani din 19 localități vrâncene, printre care și fruntași ai satului Herăstrău, satul de baștină al autorului, Giorgică Vatră.

   Astfel -”Chermeza”- numele pașnic al distracției vrânceanului, al dansului străbun, s-a transformat într-o mișcare de revoltă anticomunistă, prin care răzeșii își apărau munții și pădurile, care le-au asigurat viața și existența.

   Spre lauda sa, autorul lucrării de față, printr-o minuțioasă cercetare locală și a unor importante documente autentice studiate la CNSAS, a reușit să redea, printre primii autori, fresca satului vrâncean și a luptătorilor ei care în anii 1950-1954, s-au ridicat împotriva autorităților comuniste.

   ”Chermeza” este, în fapt, o istorie dureroasă a unei familii de gospodari din Herăstrău, care în frunte cu fostul primar Gavrilă Vatră și ginerii săi, s-a ridicat pentru a-și apăra drepturile moștenite.

   Cauza lor a fost susținută în Vrancea de numeroși intelectuali ai satului vrâncean: învățători, preoți, slujbași ai statului care vor îngroșa rândurile celor anchetați și torturați. Aceștia vor face cunoștință cu anchetele și torturile petrecute la Focșani și Galați, vor face cunoștință cu anii grei de detenție la cele mai cumplite și odioase închisori: Galați, Aiud, Gherla sau coloniile de muncă de la Canalul Dunărea-Marea Neagră prin care au trecut un număr impresionant de vrânceni.

   ”Chermeza” redă suferința deținuților dar și a familiilor deținuților, rămase acasă, supuse persecuțiilor și vexațiunilor de către organele de represiune ale statului comunist.

”Chermeza” scrisă acum, la peste șapte decenii de la petrecerea faptelor, este un izvor de informare, o carte document, care îmbină fericit narațiunea cu documentele istorice, o carte atrăgătoare din care se desprind multe adevăruri dureroase.

   Urez autorului sănătate și putere de muncă în îmbogățirea tezaurului de istorie locală, contemporană.

Focșani                                                                            

prof. Cezar Cherciu

martie 2022