New News Buzau header

LIVE - TV NEWS BUZAU - EMISIUNILE CARE CONTEAZA !

Logica, Psihologia și Filosofia sunt inutile în România? – întrebare pentru Ligia Deca de la peste 300 de profesori, cercetători și practicieni, într-o scrisoare deschisă, după ce aceste discipline nu au apărut în proiectele de planuri-cadru pentru liceu:

scrisoare profesori MENUn nou protest public masiv la adresa proiectelor de planuri-cadru elaborate la Ministerul Educației, publicate de Edupedu.ro, și despre care instituția a anunțat pe 9 mai că sunt „variante neasumate”.

UPDATE Este vorba despre o scrisoare deschisă adresată Ligiei Deca, ministrul Educației, semnată de către 8 instituții și de peste 300 de profesori, profesori universitari, cercetători și specialiști în susținerea disciplinelor Logică, Filosofie și Psihologie.

Semnatarii solicită să fie publicată componența grupurilor de lucru sau făcut public numele persoanelor care au elaborat proiectele de planuri-cadru.

„Considerăm legal și moral întemeiată solicitarea acestora de a afla atât baza legală (ordinul de ministru), cât și componența actuală a „grupurilor de lucru” („experți”) care trudesc la diferite variante de plan-cadru după principiul ghilotinării disciplinelor fundamentale, cărora nimeni până acum nu le-a pus la îndoială utilitatea în lumea democratică în care trăim”, scriu protestatarii.

Reacția foarte dură a celor care semnează această scrisoare apare după ce Sociatatea Română de Geografie a publicat un demers similar, săptămâna aceasta. În documentul prezentat mai jos, chiar autorii scriu că se solidarizează cu cei care susțin Geografia și că au „aflat cu o stupoare similară colegilor din Societatea de Geografie din România (…) că unii „experți” ministeriali, a căror existență este recunoscută public de către Biroul de Presă al ME în comunicatul din data de 9 mai 2023, au „în lucru” o variantă de modificare a planului-cadru prin care Logica și Psihologia vor fi eliminate din rândul disciplinelor socio-umane de la profilurile real și uman, filiera teoretică, clasele a IX-a și a X-a, iar Filosofia va fi predată în clasa a XI-a, doar ca disciplină opțională (la concurență cu Etica sau Gândirea critică)”.

Redăm conținutul scrisorii deschise:

Vă reamintim, stimată Doamnă Ministru, că:

1. Nici o variantă de plan-cadru nu poate fi discutată fără a da dovadă de transparență totală, inclusiv cu privire la competența profesională a celor incluși în „grupurile de lucru”. În acest sens, solicităm public un răspuns la întrebarea: câți logicieni, psihologi și filosofi recunoscuți de comunitățile lor științifice există în aceste grupuri?

2. Care este filosofia educațională urmărită de principiul pe care îl aplică cu obstinație „experții” ministeriali invizibili, anume eliminarea unor discipline cruciale pentru formarea tinerilor ce au nevoie să se perceapă ca ființe integre, cu abilități de auto-corectare logică și auto-perfecționare cognitivă, în vederea unei vieți armonioase individual și social?

3. Nu în ultimul rând, care este scopul urmărit de Minister prin revizuirea planurilor-cadru? Urmărește Ministerul Educației, prin grupurile cvasi-secrete de „experți” care elimină din planurile-cadru nu doar Geografia, ci și Logica și Psihologia, transformarea viitorilor cetățeni în indivizi opaci la valorile morale și sociale, incapabili de empatie față de semeni și comportându-se ca o masă de votanți amorfă și docilă la nivel civic?

Cât privește includerea Filosofiei ca disciplină opțională predată în clasa a XI-a, la concurență cu discipline precum Etica și Gândirea critică, vă reamintim, stimată doamnă Ministru, că disciplina Gândire critică și drepturile copilului este disciplina cea mai „democratică” din tot Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar (Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 3.656/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. Nr. 181 bis din 3 martie 2023), putând fi predată inclusiv de absolvenți ai unor programe de licență precum „Leadership militar”, „Securitate și apărare” ori „Studii de securitate și informații” (a se vedea pagina 490 a Centralizatorului). Este oare normal ca elevii de gimnaziu și de liceu să deprindă virtuțile gândirii critice și să dobândească noțiuni despre drepturile copilului, bunăoară, sub îndrumarea unor absolvenți de studii… militare?

Nu ar trebui să ne mai mire aceste schimbări preconizate ale planurilor-cadru, din moment ce același Centralizator permite deja astăzi ca Economia și Educația antreprenorială să fie predate la liceu de absolvenți ai următoarelor programe de licență din domeniul militar, precum „Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene” sau „Conducere interarme – forțe navale” (a se vedea pagina 550 din Centralizator).

Am dori să știm dacă există măcar un stat din OCDE care prezintă o asemenea situație aberantă, în care absolvenții de științe militare predau discipline socio-umane în gimnazii și licee. Pe principiul reciprocității, vă întrebăm dacă s-ar putea concepe ca un stat NATO să aibă în vârful ierarhiei forțelor armate un filosof ori un psiholog? A dispărut oare orice brumă de competență profesională și de respect față de specialiștii dintr-un domeniu din România? Oricine poate preda orice, iar domeniile fundamentale precum Logica, Psihologia ori Filosofia pot fi eliminate sau predate de pseudo-specialiști?

Ministerul Educației poate înființa oricâte „masterate didactice” dorește și poate acorda oricâte „prime de instalare” profesorilor debutanți dacă același Minister, an de an, prin experții necunoscuți din grupurile de lucru cvasi-secrete ia în derâdere competențele științifice acumulate legal de absolvenții programelor de licență din domenii fundamentale precum Psihologie și Filosofie și elimină aceste discipline din trunchiul comun ori le face irelevante, deschizând cariera didactică unor absolvenți din domenii aflate într-o altă arie de competență.

Aceste două modificări (dispariția unor discipline fundamentale din trunchiul comun și arbitrariul accesului absolvenților de studii de licență și master spre cariera didactică, în funcție de un Centralizator cu valoare infra-legală la elaborarea căruia nu a participat niciodată vreun psiholog, logician sau filosof) vor face ca, la termen, disciplinele socio-umane precum Logica, Psihologia și Filosofia să dispară în totalitate din educația liceală, iar constelația de virtuți, valori și abilități pe care acestea le insuflă tinerilor României să devină o imensă gaură neagră cognitiv-afectivă, înlocuită de pseudo-valori și atitudini anti-civice dăunătoare bunei funcționări democratice a statului și societății în general.

Pentru o bună educație în spiritul valorilor socio-umane, care formează mințile, sensibilizează inimile, clădesc caracterele și, mai ales, formează ființe sociale și cetățeni integrați în societate, este nevoie de consultarea reală a celor care și-au dedicat cariera științifică disciplinelor pe care „experții” ministeriali vor acum să le elimine, anume Logica, Psihologia și Filosofia.

Profesorii, cercetătorii și practicienii din domeniul Psihologiei, Filosofiei și Logicii sunt oameni care au rezultate tangibile în munca lor, posedând o competență științifică recunoscută internațional și un înalt simț moral al binelui public dovedit în activitatea zilnică. Implicarea lor în procesul de revizuire a planurilor-cadru nu este opțională, ci absolut necesară științific și justificată la nivel profesional. Amânarea sau obstrucționarea implicării lor, sub pretexte birocratice, nu este acceptabilă într-un stat democratic în care ministerele respectă articolul 31, alineatele 1) și 2) din Constituție și legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, mai ales la cele privind procesul de elaborare a planurilor-cadru din învățământul de stat.

Întrebări precum „Ce percep în legătură cu mine și cu celălalt?”, „Este corect cum gândesc?” și „Ce este omul și ce sens are viața acestuia?” nu pot fi eradicate de nici un „grup de lucru” ministerial din mințile elevilor de liceu, iar eliminarea acelor discipline fundamentale, prezente în toate sistemele educaționale din statele OCDE (care oferă răspunsuri la întrebări prezente la orice vârstă, nu doar în liceu), va inversa oricare din țintele, dezideratele, prioritățile, obiectivele și măsurile din Proiectul „România Educată”, dispuse pe „10 direcții de reformă pentru a construi o Românie rezilientă și performantă” (Raportul din 14 iulie 2021, pagina 6).

Considerăm așadar că suntem în drept să așteptăm un răspuns cu celeritate la această scrisoare deschisă și să aflăm direct de la Dumneavoastră, Doamnă Ministru, că nu susțineți și nu veți gira instituțional un plan-cadru care elimină dinadins dimensiunea introspectivă și logică a unei educații necesare în societatea actuală bazată pe cunoaștereși pe învățare pe tot parcursul vieții”.

Scrisoarea poate fi văzută in LINK, iar lista de semnături la fel.

https://www.edupedu.ro/logica-psihologia-si-filosofia-sunt-inutile-in-romania-intrebare-pentru-ligia-deca-de-la-peste-230-de-profesori-cercetatori-si-practicieni-intr-o-scrisoare-deschisa-dupa-ce-aceste-discipline-nu/