New News Buzau header

LIVE - TV NEWS BUZAU - EMISIUNILE CARE CONTEAZA !

15 AUGUST – Ziua Marinei Romane! Urare si cuvinte bune, din partea unui marinar din Buzau!

Mr marina Marian ZamfiracheDRAGI MARINARI,

Ziua Sfintei Fecioare Maria, patroana şi ocrotitoarea temerarilor întinderilor albastre, este una dintre cele mai importante şi respectate sărbători creştine pentru poporul român. Ea a fost aleasă, încă din anul 1902, ca zi aniversară a Marinei Române în semn de respect şi preţuire pentru această frumoasă și prestigioasă, dar temerară, îndeletnicire a apelor. Dintotdeauna, a avut și continuă să aibă valoare de simbol pentru români, fiind expresia unei datini creștine cu originea în istoria milenară a poporului nostru, pentru care râurile, Dunărea şi Marea Neagră au reprezentat elementele de referinţă ale unui spaţiu de existenţă şi identitate naţională.

An de an, sărbătorirea acestei zile s-a îmbogăţit în conţinut şi culoare, a căpătat noi valenţe şi dimensiuni, iar, prin semnificaţia şi încărcătura sa emoţională, prin manifestările specifice, pentru tot ceea ce marinarii au adus în cultura acestui popor, pentru jertfa lor în numele idealului de unitate şi independenţă, Ziua Marinei Române ocupă un loc aparte în sufletele românilor.

Îmi revine deosebita onoare ca, la praznicul Sfintei Fecioare Maria, protectoarea marinarilor, a lucrătorilor portuari şi constructorilor de nave, să adresez salutul meu prietenesc tuturor celor care se află la datorie pe întinderile de ape ale mărilor şi oceanelor şi în porturile sau în şantierele navale româneşti.

În fiecare an, această sărbătoare ne oferă prilejul să-i cinstim pe toţi cei care, de-a lungul istoriei, şi-au dat viaţa pentru apărarea fruntariilor de ape ale României ori şi-au frânt destinul pe mări şi oceane, pentru gloria navigaţiei româneşti. Este obligația noastră morală, a tuturor, să ne îndreptăm gândurile către eroii marinari. Sacrificiul lor reprezintă un exemplu demn de urmat atât pentru generaţiile actuale de marinari, cât şi pentru cele viitoare.

Iată de ce, acum în ziua sfintei sărbători a Zilei Marinei Române, vă îndemn să aducem un pios omagiu tuturor celor pentru care adâncurile mării sau ale Dunării au devenit loc de odihnă veşnică.

De Ziua Marinei Române, adresez tuturor celor aflaţi sub semnul ancorei, temerari ai apelor, sincere felicitări şi urări de noi izbânzi în profesie, bucurii şi înţelegere alături de cei dragi, iar Sfânta Fecioară Maria să-i însoţească şi să-i ocrotească, oriunde s-ar afla!

BUN CART INAINTE SI LA MULTI ANI, DRAGI MARINARI!

M. m. pr. (Rez) Marian ZAMFIRACHE