Vremuri de mult apuse! „Se istoriseste din bãtrâni cã lucrurile de preţ stãteau uitate pe uliţe şi nimeni nu le ridica.”

Moto“Cine nu stie ce este, pentru ce este, de unde vine si încotro merge, este un zero absolut, care vine din zero absolut si se îndreaptã tot spre un zero absolut - adicã un nimeni enorm!” Iulian Gavriluta. 

„… Odatã a ajuns la Târgovişte, cu mãrfuri, un neguţător strãin, tocmai de la Florenţa. Cum a tras la han , şi-a arãtat grija cã va fi jefuit în timpul nopţii. A şi spus, cãtre stãpânul hanului, cã are la el bani grei şi cã 

strajnic îi era fricã! Hangiul l-a încredinţat cã de când a venit Vlad Ţepeş domn, fãrãdelegi nu se mai întamplã! 

- Iatã , a continuat hangiul, mã prind faţă de martori, la un rãmãşag…Ia-ţi punga şi du-o la rãscrucea drumurilor. Las-o acolo, şi dacã nu vei gãsi-o mâine dimineaţa unde-ai lãsat-o şi cum ai pus-o, te despãgubesc cu toatã avuţia mea!

- Cred cã glumeşti… a dat florentinul rãspuns. Unde se poate una ca asta?

- În Ţara Româneascã! Facem rãmãşag temeinic?

- Ai sã pierzi averea!

- Nu, nu mi-i frica! Sã chem martorii?

Hangiul a fãcut semn altor neguţători din han. Au bãtut palma, dupã nãravul la rãmãşaguri. Era pe la cãderea nopţii. Florentinul şi-a pus punga la rãscruce. Nici o clipã n-a închis ochii. S-a tot frãmântat sub cergã. Hangiul, dupã ce a dat peste cap o bardacã de vin, s-a culcat şi a adormit liniştit.

- Sã vedem acum! A spus în zori neguţătorul florentin. Mi se pare cã ai pierdut averea!

- Nicidecum! Du-te, strãine, şi-ţi ia punga de unde ai pus-o! La noi în ţarã stau banii pe drumuri şi nu-i ridicã nimeni!

Mare a fost mirarea florentinului, când şi-a aflat punga la rãscruce, cum o pusese!

A povestit întâmplarea şi prin alte ţări, şi ascultãtorii clãtinau din capete ca la auzirea unui lucru necrezut!

Aşa, faima lui Vlad a ajuns sã fie cântatã şi de marii poeţi ai lumii!

 

          Eusebiu Cămilar “Povestiri Eroice”