LIVE - TV NEWS BUZAU - EMISIUNILE CARE CONTEAZA ! De la ora 18:00!

VIDEO / AUDIO / FOTO - Editia a IV –a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului” – Hotarare CJ si alte amanunte!

Buzau Fest x Zilele ChisinauluiHotarari luate in Sedinta Ordinara a CJ Buzau din data de 10 mai 2022. Consiliul Județean Buzău, Având în vedere:

-           referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 7403/03.05.2022;

-           raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și Direcției economice înregistrat sub nr. 7404/03.05.2022;

-           avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;

-           prevederile Dispoziției 108 din 14.04.2022 pentru stabilirea unor măsuri în organizarea ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”;

-           prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 101/2017 pentru aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău a primei ediții a Festivalului „Buzău Fest”;

-           prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 164/2021 pentru aprobarea unor manifestări culturale și acțiuni în cadrul Acordului de Cooperare între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și Județul Buzău;

-           prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2022 privind aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2022, cu rectificările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2022 – Capitolul 67 „Cultură, recreere, religie” pentru organizarea și desfășurarea în comun, în perioada 2-5 iunie 2022 a ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”.

Art.2.(1) Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău va asigura din bugetul propriu pe anul 2022, rectificat, costurile organizării concertelor pe durata evenimentului precum și costurile aferente logisticii necesare desfășurării acestora.

            (2) Alte activități culturale vor fi organizate și cu aportul Muzeului Județean Buzău și Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău .

Art.3. Structura cabinet Președinte și Direcția economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , instituțiilor de cultură nominalizate precum şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău.

Consiliul Județean Buzău a inițiat în 2017, organizarea anuală a Festivalului „Buzău Fest” care a înregistrat până în prezent trei ediții, întrerupt fiind de contextul pandemic.

Evenimentul „Zilele Chișinăului” a fost organizat în 2021 în baza Acordului de Cooperare perfectat între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și județul Buzău și dorim să dobândească caracterul de eveniment anual.

Ambele acțiuni culturale s-au bucurat de receptivitatea comunității județene.

Pentru acest an și, poate și în viitorul apropiat, am stabilit ca cele două manifestări să se integreze într-un eveniment comun ceea ce ar spori atractivitatea acestuia într-un format nou și diversificat.

În organizarea acestui eveniment Consiliul Județean Buzău se va implica direct dar și în colaborare cu instituțiile de cultură de sub autoritatea sa.

Suma estimată cu titlu de costuri aferente este de 400.000 lei de la bugetul propriu al județului Buzău 2022.

Costurile organizării concertelor pe durata evenimentului precum și costurile aferente logisticii necesare desfășurării acestora vor fi asigurate din bugetul 2022 rectificat al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiatorului.

Iulian Gavriluta