ULTIMA ORA:

Donati aici! Sprijiniti Presa libera!

presa libera DONATI AICI banner

EPISODUL II - Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (FOTO)

cu doar un an înainte de Societatea Geografică Română cu Premiul "Ion Fetu", o recunoaştere binemeritată a excelenţei şi dedicării muncii sale. Germenii tainei (de la) Stâlpii Tainiţei se află în descrierea pe care Iorgulescu le-o face în Dicţionar: "Stâlpii Tainiței: stânci colosale de piatră ce se ridică în formă de coloane în mijlocul pădurii Tainița din comuna Bozioru. Sunt inaccesibile atât omului cât și animalelor, din această cauză, neștiind nimeni ce este între ele, s-au născut o mulțime de legende relative la dânsele"2 "Stânci colosale de piatră", "inaccesibile", "o mulțime de legende": iată atribute suficiente pentru a înflăcăra imaginaţia. Majoritatea dintre puținii nelocalnici care au auzit de Stâlpii Tainiței (inclusiv Rudan) au ca bază de plecare această scurtă descriere. Chiar și cei care au auzit de Stâlpi prin intermediari, fac trimitere la aceeași sursă, uneori fără ca măcar să știe acest lucru. Lui Basil Iorgulescu nu i se poate reproşa necunoaşterea zonei: a făcut ani de muncă în teren, vorbind cu localnicii și majoritatea intrărilor Dicționarului le-a parcurs in-situ.  Metoda sa, aşa cum reiese din "Prefaţă", nu lasă loc de interpretări:

            "... am început din nou escursiunea, în vara anului 1884, continuând ast-fel până în 1887, când am terminat visita judeţului întreg. De astă dată, ajungend într'o localitate, nu mai întrebam, ci ceream să fiu dus în muntele A., pe moşia B., pe isvorul C., etc., aşa că mai n'a remas cătun, pe care să nu'l ved; munte, pe care să nu'l urc, isvor, pe care să nu'l urmăresc până la sorginte, etc."3. Omul a fost meticulos şi sistematic, a luat la propriu judeţul la picior.

            A-i pune în intenţie o posibilă înclinaţie spre senzaţional ar fi gratuit: tonul lucrării este prudent şi lipsit de exagerările generate de un patriotism local prost înţeles (mult mai specific epocii comuniste, protocronismului şi devianţelor actuale ale dacopatiei magice de factură New-Age).

            Viitorimea însă i-a deformat spusele, reinterpretându-le într-o cheie proprie, dictată de interese meschine. La această dezvoltare s-a ajuns treptat, din două mari motive:

            a. Cu timpul, locaţia lor exactă s-a pierdut, lăsând loc elaborării unor variaţii fanteziste: plasări fanteziste, toponime fanteziste, descrieri fanteziste, identificări fanteziste;

            b. Din motive pe care nu le cunoaştem, zona este profund deficitară la capitolul culegerii folclorului local. Deoarece vidul absoarbe, golul a fost completat de un legendarium contrafăcut, echivalent mitologiei urbane.

            O contribuţie însemnată a avut şi imposibilitatea identificării fondului arhivistic Basil Iorgulescu care, prin însemnările de teren, ar fi putut lămuri lucrurile. S-ar fi aflat poate şi acea "mulțime de legende", material inedit cules și uitat prin vreun colț de arhivă sau bibliotecă.

            Hârtiile personale ale cărturarului buzoian sunt însă de negăsit. Iar când ne referim la "imposibilitatea identificării", cititorii trebuie să înţeleagă că facem trimitere la efortul puţinelor persoane care le-au căutat efectiv; majoritatea nici nu s-au obosit să încerce măcar.

            Cu o descriere sumară, o localizare imprecisă şi cu legende doar amintite, drumul spre cele mai aiuristice dezvoltări era larg deschis. Unii s-au grăbit nu numai să-l parcurgă, dar au devenit chiar ghizi pentru alţii în străbaterea lui.

            Fără doar şi poate, definiţia lui Basil Iorgulescu a fost doar un pretext pentru alţii. Privind retrospectiv, elemente descriptive ca "în formă de coloane", "inaccesibile atât omului cât și animalelor", "ce este între ele", erau suficiente pentru a invalida din start unele identificări fanteziste, unele dintre ele propuse chiar de localnici.

 

Note:

1. Basil Iorgulescu - Dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzeu, București, Socec, 1892. O ediţie mai recentă a fost păublicată sub egida Bibliotecii judeţene "Vasile Voiculescu", Ed. Alpha MDN, 2005.

2. Ibid., pg. 483.

3. Ibid., Prefaţă, XVI- XVII.

 

1980: Rudan dă tonul

 

Motto:

            "- Poate că nu vom fi chiar bătrâni când vom şti adevărul întreg despre tot ce ne-aţi povestit azi aici.

            - Este cea mai mare dorinţă a noastră".                                           

            Acest dialog încheie interviul din Flacăra la care facem în continuare referire.

 

            Misterul Stâlpilor Tainiţei este introdus în mass-media de un bizar interviu realitat de Nicolae Cristache cu Rudan Vasile în revista Flacăra (1980). Acest interviu, cu senzaţionalul titlu "Imagini despre un război cosmic într-o grotă dinaintea epocii fierului"1 a reprezentat punctul de plecare a transformării zonei Munţilor Buzăului într-un bazar al misterelor, paranormalului, ocultului şi de ce nu imposturii. Am scris deja împreună cu Gen(r) Dr. Emil Străinu o carte pe aceată temă; doritorii vor putea  aprofunda, în scurt timp, subiectul.

            Cert este că nici Stâlpii n-au fost uitaţi de bravul instructor de pionieri, reciclat de curând în agent psihotronic: 

"- Pentru vacanţa de vară din 1980 ne-am propus realizarea următoarelor obiective: […] Vom încerca să găsim o modalitate de a escalada "stâlpii tainiţei", despre care Bazil Iorgulescu scria că sunt "stânci colosale de piatră ce se ridică în formă de coloană în mijlocul pădurii, inaccesibilă atât omului, cât şi animalelor, din care cauză neştiind nimeni ce se află între ele, s-au născut o mulţime de legende". Până acum n-a reuşit nimeni râvnita escaladare"2.

Vom trece cu vederea formularea incorectă gramatical (acordul subiectului cu predicatul - deh! limba română) şi citarea pe alocuri inexactă. Nu putem însă ignora că toponimul "Stâlpii Tainiței" devine "stâlpii tainiţei", un obiectiv incert cu locaţie neprecizată. Amintim doar că în vara anului 1980, echipa Rudan nu a întreprins râvnita escaladare. Dintr-un motiv banal: ca să escaladezi ceva, trebuie să ştii unde se află. Aici apare punctul de complicaţie.

Intercalată aparent întâmplător în text, referirea la Stâlpii Tainiței lasă impresia că Rudan ar cunoaşte poziţia exactă a Stâlpilor şi natura misterelor legendare legate de aceştia. Ceea ce - cel puţin la acea dată, noi credem că şi în prezent - este în conflict cu realitatea faptică.

Dacă ne bazăm pe ceva concret în afirmaţiile noastre? Desigur!

Ne-am referi în primul rând la o schiţă realizată chiar de el, intitulată sugestiv "Eventualii Stâlpi ai Tainiţei", datată 30.III 1984. Siluetele numerotate cu cifre romane I şi II par a fi contururile Colţilor Tainiţei şi Colţilor Stâlpilor. Vom vedea pe parcursul lucrării ce probleme ridică aceste identificări eronate.

Aceast "releveu" ne-a preocupat mult timp, deoarece introduce nişte repere "cap de cerb" şi intrările (gurile) a două tuneluri. Din păcate, amatorismul debordant al redării (sau poate intenţia deceptivă nedeclarată) ne-a pus în dificultate nu doar pe noi, ci şi cartografi, personal silvic şi chiar localnici bătrâni care ştiau zona ca pe propriile buzunare. Plecând de la acea smângălitură, nu se poate ajunge nicăieri.

Însă Vasile Rudan a dat o dovadă şi mai clară a necunoaşterii sale. Domnia sa are un blog, Jurnal paranormal3. Un timp, până ce întrebările cititorilor n-au devenit prea stânjenitoare, acest blog avea ataşat un Forum de discuţii, eliminat ulterior din grila de programe artistice. Neştiind cui răspunde, Rudan a avut amabilitatea să ne răspundă întrebărilor referitoare la Stâlpi.

Iniţial, la o întrebare generală, ni s-au servit generalităţi:

R1: Decembrie 19, 2012, 06:17:33 p.m. > "Stâlpii Tainiței se află în pădurea Tainița. Drumul către pădurea Tainița este în direcția cătunului Găvane. Când treci de coama dealului, drumul  cotește la stânga. Treci podul de lemn peste pârâul Pârscovel și după ce urci o pantă, spre dreapta se află pădurea Tainița. Stâlpii Tainiței sunt sub forma unor coloane verticale, dispuse relativ circular. La baza coloanelor solul este fără vegetație, cel puțin așa era când am fost eu în zonă. Este posibil ca toponimul Stâlpii Tainiței să nu fie singular în zona Curburii Buzăului. Atenție la urșii din pădure, sunt carnivori. Ascendenții lor au fost aduși din Polonia, unde au fost hrăniți cu carne".

Ulterior i-am trimis un set de 4 poze, care îndeobşte pe Internet erau folosiţi pentru a "ilustra" Stâlpii Tainiţei:

R2: Decembrie 22, 2012, 02:04:41 p.m. > "Nici una din fotografiile trimise de tine nu reprezintă Stâlpii Tainței. Stâlpii Tainiței sunt coloane verticale de circa 10-12 m înălțime, dispuse aproximativ circular. Poți să umbli în jurul lor. […] După observația mea făcută din mers, sunt coloane naturale, "sculptate" de factori meteo. Atenție la radiații. Te sfătuiesc când mai mergi în zonă, să iei un dozimetru pentru radiații gamma".

Pentru a fi corecţi până la sfârşit, trebuie spus că aici dl. Rudan a fost sincer. În fapt era vorba de Colţii Tainiţei, Colţiior Stâlpilor şi două unghiuri diferite a unui perete stâncos de la Nucu. Vom reveni asupra lor.

Punctul culminant a fost reprezentat de trimiterea prin intermediul poştei electronice (e-mail) a planşei de hartă DTM L-35-089-D-b. Speram să ne puncteze exact locaţia:

            R3: Decembrie 23, 2012, 06:51:29 p.m. > "De ce ai amputat harta la vest? Harta nu cuprinde zona cu Stâlpii Tainiței. De la lacul și fosta cabană a Academiei Române, situate între Piatra Găurită și cota 1014,0 (nivel de referință Marea Baltică), Stâlpii Tainiței sunt situați în partea de sud, în afara hărții pe care ai trimis".

            Nu a fost să fie. Decupasem o parte din motive pur tehnice, lesne de înţeles şi tocmai acolo ar fi trebuit să se afle Stâlpii (sic!).

            Din acest dialog rezultă însă altceva. Luând de bună această conversaţie (deşi poate nu ar trebui să fim atât de naivi!), Rudan indică eronat atât locaţia: "De la lacul și fosta cabană a Academiei Române, situate între Piatra Găurită și cota 1014,0 (nivel de referință Marea Baltică), Stâlpii Tainiței sunt situați în partea de sud", cât şi descrierea lor: "Stâlpii Tainiței sunt coloane verticale de circa 10-12 m înălțime, dispuse aproximativ circular. Poți să umbli în jurul lor".

            Chiar şi dacă ar fi neglijat, cum credem noi, orientarea planşei (cu Nordul în partea superioară), indicaţiile lui sunt cel mult aproximări grosolane, aşadar inutile.

            Dacă Vasile Rudan a fost sincer, el se referă la orice altceva, nu la ce descrie Basil Iorgulescu, nu la veritabilii Stâlpi ai Tainiţei. Iar acel altceva nu ştim de unde să-l identificăm!

 

Mulţumim pentru fotografia de epocă cu expediţia pionierească Burebista-2050 şi pentru schiţa cu "Eventualii Stâlpi ai Tainiţei", ing. Dan Corneliu Brăneanu.

Mulţumim pentru fotografia de epocă cu lacul Hânsaru şi cabana dispărută de acolo, domnului M.D. (anonimat solicitat), montaniard din Bucureşti. 

 

Note:

1. Imagini despre un război cosmic într-o grotă dinaintea epocii fierului - Flacăra nr. 6/1287,  7.02.1980, pg. 24.

2. Ibid.

3. jurnalparanormal.ro        

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

Comentarii  

0 #3 comicioana 31-07-2017 18:42
Am dedus ca tot ce a scris paranormalul ala e sf.
Citat
0 #2 SuccesMusceleanu Ionut 30-12-2015 06:01
Acest Dicţionar este o sursă de primă mână privind geografia munţilor Buzăului şi nu numai.Este şocant cum "mari specialişti" în misterele galaxiei îl menţionează doar ca reper într-o bibliografie de formă.
O variantă incompletă există pe Internet în format PDF. Dacă nu vă satisface, lăsaţi un mail şi vă pot oferi varianta scanată manu propria.
Citat
0 #1 continuarePopa Claudia 26-12-2015 20:03
mi-am propus sa caut cu mai multa atentie in dictionarul lui Basil Iorgulescu inf.
Citat

EDITORIAL

statul de dreptSe spunea ca SIPA si DGPA au facut politie politica si au fost decapitate. Avem indoieli in acest sens. Nu excludem ca au fost si unele abateri . Ce se intampla in prezent insa ? Este democratie? Este transparenta? Alte abuzuri? NKVD rediviva? Trebuie sa acordam, potrivit normalitatii, dreptul la libertatea de exprimare al unui agent din cadrul Penitenciarului Bacau care ne relateaza o speta pe care o putem considera de o imensa gravitate pentru statul de drept.

silvana racoviceanuȘacali, „rău necesar”, șnapani, „morți după bani” sunt câteva dintre etichetele și sintagmele folosite când vorbești despre avocați. Pe doamna avocat Silvana Racoviceanu n-am cunoscut-o personal până acum două săptămâni când ne-am întâlnit într-o crâșmă la Obor, după ce tocmai îl chestionasem pe soțul ei, colegul meu Alecu Racoviceanu, cu privire la un caz celebru al anilor ’90, asasinarea lui Ioan Luchian Mihalea. Mai vorbisem cu ea la telefon prin martie, când m-a sunat și m-a rugat să-i scriu câteva rânduri despre el, că tocmai urma să intre în al șaselea deceniu de viață grea.

schitul Sf Andrei AthosIntrăm în curtea Schitului Sf. Andrei din Athos. Oprirea nu era în program. Dar ”fratele” Daniel voia să cerceteze magazinul cu obiecte de cult. După vreo 20 de minute, așteptându-l să cumpere suvenirurile sfințite, se apropie de mine călugărul care avea în grijă magazinul.

BOR(Preluat și adaptat de la alți anonimi...de prin interentul, uneori și benefic, chiar dacă face parte din puterile duhurilor răutăților răspândite prin văzduhuri​, alături ​de stăpânitorii întunericului acestui veac ​(​Efeseni ​6, 12)

Din BOR n-a mai rămas decît un SISTEM bisericesc, o BIROKRATURĂ religioasă, menită să gestioneze/controleze corect-politic, adică să veștejească, orice energie duhovnicească și națională autentică. Patriarhul fiind ales de mulți masoni infiltrați în Adunarea Națională Bisericească, devine astfel, sluga unui sistem masonic, care a penetrat la toate nivelurile Biserica.

Donald Tom profil PsihicZilele aceste nu am avut ce a face si am dat curs invitatiei unui colaborator de la MI5 din Londra de a-l vizita, in concediu. Nu, nu a fost ceva oficial, dar schimbul de impresii si experienta intre G.I.M. (Buzau, Bucuresti, Cluj si Iasi) a fost benefic si plin de reusite. Brusc, la ceaiul de la ora 5, amicul meu m-a invitat la un local sa cunosc o parte din echipa lui. Surpriza : la intalnire a fost prezenta si o studenta a faimoasei Leanne ten Brinke - asistent profesor doctor la Universitatea din Denver și un expert de top în ceea ce privește limbajul trupului. Brusc, stiind parca despre ce vreau sa o intreb, mi-a intins o carte si am rasfoit-o impreuna. Mi-a venit ideea sa-i arat un videoclip cu Donald Tom si sa o intreb « ce vede » ? Iata ce mi-a subliniat, printre alte comentarii si glume, inevitabile :

halep nervoasaDe la bun inceput trebuie sa spun ca ceea ce este scris mai jos parca sunt scris de mine...dar nu sunt! Cu toate acestea, gandurile asternute de bunul meu prieten din America mi-au fost impletite cu uriasa bucurie a victoriilor Simonei Halep ! Si cum gesturile mici fac totul, mi-a placut ca si voua, unele atitudini ale Simonei, dar intr-un mod cu totul ciudat s-au impletit cu altele, dizgratioase si chiar scarboase facute de ea.  Da, mereu a existat ceva care m-a intrigat, am vorbit cu cei apropiati despre asta si nu am spus-o in public…pana ce nu am citit randurile altora care, intamplator sau nu, observase aceleasi carente de caracter si gandire gaunoasa la campioana Halep. Sa fi fost mereu asa si sa se fi ascuns atat de bine de ochiul lumii, sau... banii au schimbat-o ? Oricum, in ultima perioada a inceput sa isi dea rau in petic si sa lase la suprafata din ce in ce mai mult caracterul ei dictatorial si avar dupa succes si bani ! Ceea ce m-a deranjat insa cel mai mult a fost lipsa de sentiment patriotic din ce in ce mai pregnant si un fel de tupeu….pacat amestecat cu smecherie ieftina ! Las acum sa vorbeasca altii despre asta, in randurile si interviul de mai jos (I.G.)!

ACUZ mDa. Acum este o certitudine. Alexandra a fost violată și ucisă. Am aflat despre aceste orori, numai prin curajul supraomenesc al unei fete de numai 15 ani. Dar odată cu Alexandra, am aflat că, în fapt, România a fost violată și ucisă.

trazneaPuţin peste jumătate de veac. Aşa ar începe în cuvinte descrierea unor cifre seci şi goale ale bilanţului vieţii mele. O soţie minunată, înţelegătoare, care şi cu cele mai grele sacrificii, mi-a fost alături. Tot timpul, necondiţionat. Un băiat la facultate, tânăr, frumos şi sănătos. În dese rânduri, mi-am pus familia, adică ce am mai de preţ pe lume la egalitate cu ce trăiesc şi respir: fotbalul. Mi-am dedicat ani din viaţă, am sacrificat timpul, sănătatea şi am mers din datorii în datorii, mi-am făcut din prieteni duşmani şi nici în al doisprezecelea ceas nu am învăţat că bunătatea şi dorinţa de a realiza lucruri într-o manieră corectă, echidistantă şi profesionistă sunt lucruri anormale pentru „normalitatea” societăţii în care trăim. Nu ştiu nici măcar să descriu în cuvinte ce simt.

0 eurocrisisÎn timp ce ne uităm la macabrul spectacol politico-juridic pus în scenă în ţărişoara noastră, în spatele uşilor închise, dar perfect transparent, se desfăşoară cea mai mare operaţiune de jefuire a ţării şi de intrare a ei într-o spirală fără ieşire.

Aşa-i că sunteţi surprinşi? Aşa-i că vă miraţi „cum de nu spune nimeni nimic”?

Sfetoslav Cremarenco matematician BuzauAșa se spunea în Buzău, timp de aproape 50 de ani, când venea vorba de învățat matematică la nivelul de sus, rezervat minților frumoase. Era bătaie pe locurile din clasa lui. La el, adică la Sfetoslav Cremarenco, apostolul matematicii. Unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun profesor de matematică din România în ultimii 50 de ani. Așa a spus unul dintre elevii săi geniali, Bogdan Enescu, iar matematicienii români nu l-au contrazis. La 77 de ani, de 10 ori câte 7, plus încă 7, venerabilul profesor urmează drumul trist al intelectualului român de elită ajuns la pensie, uitat de autorități, căutat doar de boli și de poștașul cu facturi, înseninat numai de amintiri și, rar, dar atât de intens, de recunoștința foștilor elevi.A mai trecut un an peste dansul...acum la 78 de ani...

Asociatia Nevazatorilor Buzau Proiect BucovinaPe 8 iulie 2019 începea activitatea din cadrul proiectului „Bucovina, ținut de istorie și legendă”, de care beneficiau persoane cu dizabilități vizuale din cadrul Filialei Judetene Buzau, proiect finantat de Consiliul Judetean Buzau din fonduri nerambursabile. Urma să aibă loc vizitarea unei serii de obiective turistice și desfășurarea unor activități cu caracter cultural și educativ, menite să elimine factorul izolare din rândul nevăzătorilor.Participarea în calitate de voluntar mi-a permis să intru în contact cu beneficiarii proiectului și să aflu cum se descurcă aceștia în viața de zi cu zi, ținând cont de dizabilitățile pe care le au.

TURISM CULTURAL News BuzauUn festival şi un târg turistic medieval. O modalitate optimă de promovare a patrimoniului istoric la nivel interjudeţean. Valorizarea acestor obiective de patrimoniu istoric impune, după cum afirmam, o viziune mai largă şi aplicată, şi anume ofertarea, în plan turistic, a unor acţiuni culturale de impact. După cum în spaţiul transilvănean conceptul de festival şi de târg medieval a devenit o realitate, tot astfel, la o scară redusă şi mai bine centrată pe obiectivele de patrimoniu, se poate lansa o astfel de acţiune culturală, direct legată de aceste foste centre mănăstireşti fortificate din zona Carpaţilor Curburii şi a Subcarpaţilor Moldovei.

mincoinele gogoneleIeri , 27.07.2019, la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”a avut loc o baie de biodiversitate legumicola dupa tiparele europene indelung uzitate. Gusturi europoide aclimatizate in Valahia. In baia de multime, administratia locala si Onor. Minister al Agriculturii si al Plugariei, destalinizate cu portia, au avut ocaziunea sa insamanteze indelung un asalt de imagine printre poporenii din Targul Buzaului. Oras deschis, nu ? Te pui cu gustul traitorului din mitoc ( metoc)?

Momentul zilei

Vanatoru genistul BuzauCe-mi plac mie aceste evenimente taranesti de tipul “Amintirilor din Epoca de aur” – celebrul film romanesc, cu legende urbane! De ce-mi plac? Pentru ca aici, meltenii, pupincuristii si flausatii sunt la ei acasa…se simt ca "viermii in untura"! Poate cel mai recent dus cu pluta” este Pr. Dr. Prof. Cercetator, Academician (prin corespondenta!) – Costel Vanatorul, uns de curand (cu toate alifiile) sef la “Gene”.

UIE candidatiDuminica 15 septembrie 2019, in plin centru Buzaului, sub nasul lui Donald Tom, au fost vandalizate corturile electorale ale tuturor candidatilor la Alegerile Prezidentiale din 2019! Mai multe inscrisuri - "M..E", au aparut atat in interiorul corturilor cat si in afara!

risipa apa CABSe intampla in aceasta seara (14.09.2019), In Buzaul haituit de Toma si Savulescu: In timp ce edilul se plimba la OSLO cu Asociatia "Mucipiilor", in Buzau este haos. Cetatenii sunt nevoiti sa plateasca apa neagra de la robinete si sa isi desfunde apometrele, filtrele si tevile din cauza malului de incompetenta al directorului Savulescu, protejata lui Toma Faliment. Pe strada Visinului, colt cu Bicaz (unde pentru "Dobrica view" s-a spart asfaltul si tevile de apa si canalizare)...curge apa...neincetat.

TROIA Premium Construct Buzau 2019 1AU INCEPUT! Sa darame tot....soferii de la TROIA Premium Construct (controlata de IPS Ciprian, arhiepiscopul Buzaului si Vrancei) care a luat prin incredintare directa lucrarile (de la Toma)pentru Podul din "Bariera Brailei" - Buzau...! :D

autobuze rable Transbus BuzauNu a trecut mult de cand am semnalat ca Gica Toader si Traian Cucu – cei doi « mahari » de la societatea Transbus SA, controlata de primarul faliment Toma (LINK), dau date tehnice false despre autobuzele second hand si iata ca primele masini din baza societatii crapa de uzura fizica si morala. Imaginile ne-au fost transmise de un buzoian revoltat pe situatie.

Lopata in asfalt Ramnicelu BuzauDOREII SUNT PESTE TOT! S-a intamplat la Ramnicelu, Judetul Buzau - un muncitor (se pare ca lucra la firma apropiata de PSD - ALKARON - patron un anumit F. T.) dupa chipul si asemanarea renumitului "DOREL" din povestile urbane ale Romaniei - a facut-o lata: a uitat O LOPATA in asfaltul turnat de firma! Asa ceva....mai rar!

Transbus BZ 85 VFGDupa ce au modificat computerul de bord la rablele de autobuze cu peste un million de km la ACTIV, aduse pe spagi de la rudele din Olanda si au montat compostoarele de bilete de pe vremea « Lu ‘ Ceasca »…. « Cuplu celebru » Gica – Cucu , a mai inventat una : « geam » din policarbonat, pentru o vizibilitate "mai buna" a realizarilor bulibasei TOMA ( BZ.85 VFG)!!! « SIGURANTA SI INCREDERE »... da, ma ?

asfaltare bataie de joc BuzauAnuntata cu surle si trambite, de sclavii primarului Toma, “Marea asfaltare” s-a dovedit o mare bataie de joc, pe bani publici. Daca acum putin timp am facut un reportaj cu asfaltarea fara cap si coada de pe varianta din zona Oborului de animale de la marginea orasului (LINK), iata inca o “realizare” de acelasi fel: asfaltarea de pe strada Depozitului, din cartierul Simileasca (facuta cu nici un an in urma - 2018)!

Buzau orasul buhait TomaDe 3 ani, Buzaul s-a buhait la fata! Mizerie, nesimtire tipica adusa de un meltean, jeg moral si fizic, nesiguranta pe strada si totala lipsa de viziune din partea celor platiti sa vegheze la bunastarea contribuabililor! Nimic nou - o mafie inlocuita cu alta, mai fomista si second-hand! Potrivit DEXonline, “Buhait”, inseamna “Umflat (de somn, de beție, de boală etc.); buhav. Ochii mari încercănați cu pungi vinete, buhăiți de somn ori de nesomn. Vorba lui Rebreanu: “Era încă buhăit și mahmur:, sau daca-l preferati pe Sadoveanu: “Un buhăit cu nasul vînăt de beție”. Iata va prezentam, fara prea multe comentarii, cateva imagini din Buzau, primite de la cititorii nostri, care evident sunt mult mai destepti ca ai altora.

caricioplan Toma BuzauAvem nevoie de un avion in rondul de la intrarea in Buzau (Nord)? Categoric, NU ! Puteau sa fie cheltuiti banii mai eficient, pentru lucruri concrete, in slujba cetatenilor ? Categoric, DA ! Ne vom incalzi la iarna cu…. Avionul lui Toma ? « Cu cherosenul de la el » - raspunde un buzoian !

WC scoliO parte din banii pentru toaletele-container, aprobaţi de către Guvern pe 31 mai prin HG 363/2019, va fi retrasă de la 27 de şcoli, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Educaţiei.

Desene pe asflat Micro IIIIubire, zambete si veselie prin toata fiinta lor... Voci cristaline, culori, priviri calde si...desene pe asfalt. Asa si-au petrecut o parte din timp un grup de copii din cartierul buzoian Micro III.

blocat de politieIn urma cu putin timp, un buzoian ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor a fost urmarit si blocat in cartierul Micro III.

Ecaterina STROESCU

ELCOR 

furt-societati-buzoiene.jpg

ziare
Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE