ULTIMA ORA:

EPISODUL II - Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (FOTO)

cu doar un an înainte de Societatea Geografică Română cu Premiul "Ion Fetu", o recunoaştere binemeritată a excelenţei şi dedicării muncii sale. Germenii tainei (de la) Stâlpii Tainiţei se află în descrierea pe care Iorgulescu le-o face în Dicţionar: "Stâlpii Tainiței: stânci colosale de piatră ce se ridică în formă de coloane în mijlocul pădurii Tainița din comuna Bozioru. Sunt inaccesibile atât omului cât și animalelor, din această cauză, neștiind nimeni ce este între ele, s-au născut o mulțime de legende relative la dânsele"2 "Stânci colosale de piatră", "inaccesibile", "o mulțime de legende": iată atribute suficiente pentru a înflăcăra imaginaţia. Majoritatea dintre puținii nelocalnici care au auzit de Stâlpii Tainiței (inclusiv Rudan) au ca bază de plecare această scurtă descriere. Chiar și cei care au auzit de Stâlpi prin intermediari, fac trimitere la aceeași sursă, uneori fără ca măcar să știe acest lucru. Lui Basil Iorgulescu nu i se poate reproşa necunoaşterea zonei: a făcut ani de muncă în teren, vorbind cu localnicii și majoritatea intrărilor Dicționarului le-a parcurs in-situ.  Metoda sa, aşa cum reiese din "Prefaţă", nu lasă loc de interpretări:

            "... am început din nou escursiunea, în vara anului 1884, continuând ast-fel până în 1887, când am terminat visita judeţului întreg. De astă dată, ajungend într'o localitate, nu mai întrebam, ci ceream să fiu dus în muntele A., pe moşia B., pe isvorul C., etc., aşa că mai n'a remas cătun, pe care să nu'l ved; munte, pe care să nu'l urc, isvor, pe care să nu'l urmăresc până la sorginte, etc."3. Omul a fost meticulos şi sistematic, a luat la propriu judeţul la picior.

            A-i pune în intenţie o posibilă înclinaţie spre senzaţional ar fi gratuit: tonul lucrării este prudent şi lipsit de exagerările generate de un patriotism local prost înţeles (mult mai specific epocii comuniste, protocronismului şi devianţelor actuale ale dacopatiei magice de factură New-Age).

            Viitorimea însă i-a deformat spusele, reinterpretându-le într-o cheie proprie, dictată de interese meschine. La această dezvoltare s-a ajuns treptat, din două mari motive:

            a. Cu timpul, locaţia lor exactă s-a pierdut, lăsând loc elaborării unor variaţii fanteziste: plasări fanteziste, toponime fanteziste, descrieri fanteziste, identificări fanteziste;

            b. Din motive pe care nu le cunoaştem, zona este profund deficitară la capitolul culegerii folclorului local. Deoarece vidul absoarbe, golul a fost completat de un legendarium contrafăcut, echivalent mitologiei urbane.

            O contribuţie însemnată a avut şi imposibilitatea identificării fondului arhivistic Basil Iorgulescu care, prin însemnările de teren, ar fi putut lămuri lucrurile. S-ar fi aflat poate şi acea "mulțime de legende", material inedit cules și uitat prin vreun colț de arhivă sau bibliotecă.

            Hârtiile personale ale cărturarului buzoian sunt însă de negăsit. Iar când ne referim la "imposibilitatea identificării", cititorii trebuie să înţeleagă că facem trimitere la efortul puţinelor persoane care le-au căutat efectiv; majoritatea nici nu s-au obosit să încerce măcar.

            Cu o descriere sumară, o localizare imprecisă şi cu legende doar amintite, drumul spre cele mai aiuristice dezvoltări era larg deschis. Unii s-au grăbit nu numai să-l parcurgă, dar au devenit chiar ghizi pentru alţii în străbaterea lui.

            Fără doar şi poate, definiţia lui Basil Iorgulescu a fost doar un pretext pentru alţii. Privind retrospectiv, elemente descriptive ca "în formă de coloane", "inaccesibile atât omului cât și animalelor", "ce este între ele", erau suficiente pentru a invalida din start unele identificări fanteziste, unele dintre ele propuse chiar de localnici.

 

Note:

1. Basil Iorgulescu - Dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzeu, București, Socec, 1892. O ediţie mai recentă a fost păublicată sub egida Bibliotecii judeţene "Vasile Voiculescu", Ed. Alpha MDN, 2005.

2. Ibid., pg. 483.

3. Ibid., Prefaţă, XVI- XVII.

 

1980: Rudan dă tonul

 

Motto:

            "- Poate că nu vom fi chiar bătrâni când vom şti adevărul întreg despre tot ce ne-aţi povestit azi aici.

            - Este cea mai mare dorinţă a noastră".                                           

            Acest dialog încheie interviul din Flacăra la care facem în continuare referire.

 

            Misterul Stâlpilor Tainiţei este introdus în mass-media de un bizar interviu realitat de Nicolae Cristache cu Rudan Vasile în revista Flacăra (1980). Acest interviu, cu senzaţionalul titlu "Imagini despre un război cosmic într-o grotă dinaintea epocii fierului"1 a reprezentat punctul de plecare a transformării zonei Munţilor Buzăului într-un bazar al misterelor, paranormalului, ocultului şi de ce nu imposturii. Am scris deja împreună cu Gen(r) Dr. Emil Străinu o carte pe aceată temă; doritorii vor putea  aprofunda, în scurt timp, subiectul.

            Cert este că nici Stâlpii n-au fost uitaţi de bravul instructor de pionieri, reciclat de curând în agent psihotronic: 

"- Pentru vacanţa de vară din 1980 ne-am propus realizarea următoarelor obiective: […] Vom încerca să găsim o modalitate de a escalada "stâlpii tainiţei", despre care Bazil Iorgulescu scria că sunt "stânci colosale de piatră ce se ridică în formă de coloană în mijlocul pădurii, inaccesibilă atât omului, cât şi animalelor, din care cauză neştiind nimeni ce se află între ele, s-au născut o mulţime de legende". Până acum n-a reuşit nimeni râvnita escaladare"2.

Vom trece cu vederea formularea incorectă gramatical (acordul subiectului cu predicatul - deh! limba română) şi citarea pe alocuri inexactă. Nu putem însă ignora că toponimul "Stâlpii Tainiței" devine "stâlpii tainiţei", un obiectiv incert cu locaţie neprecizată. Amintim doar că în vara anului 1980, echipa Rudan nu a întreprins râvnita escaladare. Dintr-un motiv banal: ca să escaladezi ceva, trebuie să ştii unde se află. Aici apare punctul de complicaţie.

Intercalată aparent întâmplător în text, referirea la Stâlpii Tainiței lasă impresia că Rudan ar cunoaşte poziţia exactă a Stâlpilor şi natura misterelor legendare legate de aceştia. Ceea ce - cel puţin la acea dată, noi credem că şi în prezent - este în conflict cu realitatea faptică.

Dacă ne bazăm pe ceva concret în afirmaţiile noastre? Desigur!

Ne-am referi în primul rând la o schiţă realizată chiar de el, intitulată sugestiv "Eventualii Stâlpi ai Tainiţei", datată 30.III 1984. Siluetele numerotate cu cifre romane I şi II par a fi contururile Colţilor Tainiţei şi Colţilor Stâlpilor. Vom vedea pe parcursul lucrării ce probleme ridică aceste identificări eronate.

Aceast "releveu" ne-a preocupat mult timp, deoarece introduce nişte repere "cap de cerb" şi intrările (gurile) a două tuneluri. Din păcate, amatorismul debordant al redării (sau poate intenţia deceptivă nedeclarată) ne-a pus în dificultate nu doar pe noi, ci şi cartografi, personal silvic şi chiar localnici bătrâni care ştiau zona ca pe propriile buzunare. Plecând de la acea smângălitură, nu se poate ajunge nicăieri.

Însă Vasile Rudan a dat o dovadă şi mai clară a necunoaşterii sale. Domnia sa are un blog, Jurnal paranormal3. Un timp, până ce întrebările cititorilor n-au devenit prea stânjenitoare, acest blog avea ataşat un Forum de discuţii, eliminat ulterior din grila de programe artistice. Neştiind cui răspunde, Rudan a avut amabilitatea să ne răspundă întrebărilor referitoare la Stâlpi.

Iniţial, la o întrebare generală, ni s-au servit generalităţi:

R1: Decembrie 19, 2012, 06:17:33 p.m. > "Stâlpii Tainiței se află în pădurea Tainița. Drumul către pădurea Tainița este în direcția cătunului Găvane. Când treci de coama dealului, drumul  cotește la stânga. Treci podul de lemn peste pârâul Pârscovel și după ce urci o pantă, spre dreapta se află pădurea Tainița. Stâlpii Tainiței sunt sub forma unor coloane verticale, dispuse relativ circular. La baza coloanelor solul este fără vegetație, cel puțin așa era când am fost eu în zonă. Este posibil ca toponimul Stâlpii Tainiței să nu fie singular în zona Curburii Buzăului. Atenție la urșii din pădure, sunt carnivori. Ascendenții lor au fost aduși din Polonia, unde au fost hrăniți cu carne".

Ulterior i-am trimis un set de 4 poze, care îndeobşte pe Internet erau folosiţi pentru a "ilustra" Stâlpii Tainiţei:

R2: Decembrie 22, 2012, 02:04:41 p.m. > "Nici una din fotografiile trimise de tine nu reprezintă Stâlpii Tainței. Stâlpii Tainiței sunt coloane verticale de circa 10-12 m înălțime, dispuse aproximativ circular. Poți să umbli în jurul lor. […] După observația mea făcută din mers, sunt coloane naturale, "sculptate" de factori meteo. Atenție la radiații. Te sfătuiesc când mai mergi în zonă, să iei un dozimetru pentru radiații gamma".

Pentru a fi corecţi până la sfârşit, trebuie spus că aici dl. Rudan a fost sincer. În fapt era vorba de Colţii Tainiţei, Colţiior Stâlpilor şi două unghiuri diferite a unui perete stâncos de la Nucu. Vom reveni asupra lor.

Punctul culminant a fost reprezentat de trimiterea prin intermediul poştei electronice (e-mail) a planşei de hartă DTM L-35-089-D-b. Speram să ne puncteze exact locaţia:

            R3: Decembrie 23, 2012, 06:51:29 p.m. > "De ce ai amputat harta la vest? Harta nu cuprinde zona cu Stâlpii Tainiței. De la lacul și fosta cabană a Academiei Române, situate între Piatra Găurită și cota 1014,0 (nivel de referință Marea Baltică), Stâlpii Tainiței sunt situați în partea de sud, în afara hărții pe care ai trimis".

            Nu a fost să fie. Decupasem o parte din motive pur tehnice, lesne de înţeles şi tocmai acolo ar fi trebuit să se afle Stâlpii (sic!).

            Din acest dialog rezultă însă altceva. Luând de bună această conversaţie (deşi poate nu ar trebui să fim atât de naivi!), Rudan indică eronat atât locaţia: "De la lacul și fosta cabană a Academiei Române, situate între Piatra Găurită și cota 1014,0 (nivel de referință Marea Baltică), Stâlpii Tainiței sunt situați în partea de sud", cât şi descrierea lor: "Stâlpii Tainiței sunt coloane verticale de circa 10-12 m înălțime, dispuse aproximativ circular. Poți să umbli în jurul lor".

            Chiar şi dacă ar fi neglijat, cum credem noi, orientarea planşei (cu Nordul în partea superioară), indicaţiile lui sunt cel mult aproximări grosolane, aşadar inutile.

            Dacă Vasile Rudan a fost sincer, el se referă la orice altceva, nu la ce descrie Basil Iorgulescu, nu la veritabilii Stâlpi ai Tainiţei. Iar acel altceva nu ştim de unde să-l identificăm!

 

Mulţumim pentru fotografia de epocă cu expediţia pionierească Burebista-2050 şi pentru schiţa cu "Eventualii Stâlpi ai Tainiţei", ing. Dan Corneliu Brăneanu.

Mulţumim pentru fotografia de epocă cu lacul Hânsaru şi cabana dispărută de acolo, domnului M.D. (anonimat solicitat), montaniard din Bucureşti. 

 

Note:

1. Imagini despre un război cosmic într-o grotă dinaintea epocii fierului - Flacăra nr. 6/1287,  7.02.1980, pg. 24.

2. Ibid.

3. jurnalparanormal.ro        

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

Comentarii  

0 #3 comicioana 31-07-2017 18:42
Am dedus ca tot ce a scris paranormalul ala e sf.
Citat
0 #2 SuccesMusceleanu Ionut 30-12-2015 06:01
Acest Dicţionar este o sursă de primă mână privind geografia munţilor Buzăului şi nu numai.Este şocant cum "mari specialişti" în misterele galaxiei îl menţionează doar ca reper într-o bibliografie de formă.
O variantă incompletă există pe Internet în format PDF. Dacă nu vă satisface, lăsaţi un mail şi vă pot oferi varianta scanată manu propria.
Citat
0 #1 continuarePopa Claudia 26-12-2015 20:03
mi-am propus sa caut cu mai multa atentie in dictionarul lui Basil Iorgulescu inf.
Citat

EDITORIAL

Toma lavoare BuzauMăi oameni buni, ăștia care mai aveți un pic de conștiință, ăștia care aveți puterea să treceți peste ordinele de partid, opriți-l măi fraților! Opriți elucubrațiile tomisto-bolșevice și habarniste ale lui Toma. După ce ne-a înghesuit în autobuze ca pe sardele, după ce ne-a sacrificat sănătatea pentru banii de la Drăgaică, acum împânzește urbea cu nenorocirilea alea de lavoare folosite de obicei în taberele pentru refugiați!

Spaimele romanilor fara job covidDincolo de masurile guvernamentale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului (masuri de inteles pana la un punct), persista o intrebare teribil de apasatoare: ce se intampla cu economia? Cine garanteaza ca micile afaceri nu vor muri vazand cu ochii, din cauza ca au fost nevoite sa-si reduca sau chiar sa-si suspende activitatea pe timpul starii de urgenta?

Lume nesustenabila renastere„Valorizăm ciudații și marginalii, ignorăm adevăratele elite, care prin mintea și brațele lor țin civilizația noastră în spinare de secole”, scrie fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, care explică de ce lumea în care am trăit până la coronavirus se va încheia, privind însă cu speranță către societatea care va renaște din această criză.

Omagiu medici spital BuzauVineri, 03.04.2020, la Buzau, in jurul orei 11:00 echipele mixte ale politistilor, militarilor, jandarmilor, pompierilor si a celor de la Politia Locala au adus un omagiu cadrelor medicale din Spitalul Judetan Buzau. In semn de pretuire au salutat pe cei care se lupta zilnic pentru sanatatea buzoienilor. La randul lor, cadrele medicale au aplaudat initiativa acestora!

TomVID primarul degeaba CLM BZ martie 2020Faptul că situația este una delicată ne este cunoscut. Faptul că mulți dintre minunații noștri aleși au dat bir cu fugiții, iarăși ne este cunoscut. Faptul că alți dintre minunații noștri aleși își continuă campania, chiar înjurând și jignind adversarii politici, unii chiar bolnavi de covid (https://www.newsbuzau.ro/editoriale/41999-dosarele-lui-didimos-idiotulidiotilor-sau-adevarata-fata-a-unui-fost-ministru-al-culturii-din-romania – chiar dacă postarea respectivă a dispărut după materialul nostru), deasemenea ne este cunoscut.

adrian patrusca editorialNu este adevărat că virușii sunt organisme inferioare, aflate la granița dintre viață și moarte. COVID-19 pare înzestrat cu inteligență. Are concepții ideologice. Este de Stânga.

De exemplu, zici că l-a citit pe Malthus, cel atât de drag progresiștilor de azi, care susținea controlul strict al populației în funcție de resursele economice.

ghita K1Campionul mondial la K1 Daniel Ghita (foto), supranumit Samuraiul Salbatic, un aparator al drepturilor omului si un adevarat patriot, ii arata manusa presedintelui Romaniei Klaus Werner Iohannis, acuzandu-l ca isi bate joc de poporul roman, cot la cot cu Guvernul meu, sau mai bine zis Guvernul zero, cel despre care afirma ca a luat zero masuri sociale in timpul pandemiei de coronavirus.

anarhiaAnarhie, conform originalului din greacă, αναρχία, este un concept care se referă la existența unei societății anarhice, societatea oamenilor liberi. Anarhismul este denumirea unei filozofii politice sau denuminarea unui termen generic pentru un grup de concepții de natură filozofico-politică, care sunt mai mult sau mai puțin legate una de alta, derivat din cuvântul din limba greacă veche an-archos, care s-ar traduce în limba română prin expresia fără conducere sau fără conducători.

Petrica Alexa"Este nevoie mai mult ca oricand sa dam dovada de solidaritate. Romania, lumea intreaga, trebuie sa faca fata unei provocari dramatice...

Eliminarea pensiilor speciale a fost o tema de campanie electorala. Chiar credeti ca si-a dorit clasa politica din Romania, rezolvarea acestei probleme?

Acum exista posibilitatea suspendarii pensiilor speciale prin ordonanta de urgenta.Suntem in stare de urgenta!

Nici macar argumentele cu “ anticonstitutionalitatea” sau “atacarea la CCR”, nu mai stau in picioare. Tine doar de vointa celor care conduc aceasta tara. Da, este nevoie de solidaritate. Va propun sa incepeti cu asta.

Urmatoarea perioada, va fi una foarte complicata.Multi dintre concetatenii nostri,vor fi nevoiti sa traiasca de pe o zi pe alta. Desi sunt o persoana optimista, inclin sa cred, ca solidaritatea de care avem nevoie nu va cuprinde si acea categorie “speciala” de cetateni...

Despre coronavirus..

"Este clar ca omenirea se afla in fata unei mari provocari. Trebuie totusi,sa pastram un echilibru in abordarea acesteia.Nici sa exageram cu potentialul patogenic al acestui virus dar nici sa ramanem  nepasatori .

Abordarile diferite in lupta cu aceasta pandemie,inclusiv in cadrul UE,ma fac sa cred ca inca mai sunt multe necunoscute despre acest virus.

Ma intreb, de exemplu,daca este cea mai buna varianta sa mergi pe o abordare generala, sau pe una diferentiata,stratificata din punct de vedere socio-medical.Concret, ma intreb daca nu ar trebui sa ne concentram eforturile prioritar pe segmentul vulnerabil al populatiei, batrani si persoane cu patologii grave asociate,fiind stiut faptul ca la aceste categorii populationale virusul poate fi mortal.

Ma intreb,de asemenea,daca nu ar trebui sa luam in calcul si efectele “colaterale” ale ultimelo masuri: dezvoltarea bolilor psihice, limitarea preocuparilor pentru abordarile preventive ale problemelor medicale in general, probleme economice. Cu toate aceste efecte vom ramane si dupa ce vom trece peste aceasta pandemie.

Si mai concret, ma intreb daca nu ar fi ok sa luam in calcul, macar ca varianta de lucru, pastrarea unor conditii rezonabile de circulatie si socializare,cu riscul de a integistra un nr mai mare de persoane infectate (dar care vor dezvolta imunitate pt acest virus), concomitent cu dezvoltarea masurilor de protectie pentru persoanele vulnerabile.

Pana atunci, va invit pe toti sa respectam toate instructiunile transmise de specialisti si autoritatile statului. Cu siguranta, vom trece cu bine si peste asta!"

Petrica Alexa

SURSA: Facebook

Dosarele lui DIDIMOS grupurid e lucru romania UEÎn plină criză epidemică, cu atentat direct asupra sănătății românilor, vedem o fotografie apărută pe profilul unei rețele de socializare al președintelui partidului care până acum câteva luni a asigurat guvernarea acestei țări. În fotografie vedem niște personaje cărora românii le tot dau eject din viața politică, dar care se agață cu disperare de scaunele puterii.

evz1. Vineri, 20 martie 2020, toate televiziunile de știri, dar și generaliste, au difuzat pînă la inundație catastrofală noul Mesaj către națiune al lui Klaus Iohannis. N-aș fi aflat ce-a zis Sanitarul de la Cotroceni, cel care în 27 februarie 2020, ne sfătuia să nu ne îngrijorăm: „Coronavirus se reduce la o tuse ușoară”, dacă la televiziunile la care am intrat pentru a-mi da cu părerea nu ar fi fost pus în neștire. Am observat mai întîi că distinsul a citit textul de pe prompter. Text scris de alții și, mai rău, trecut prin el fără să-l atingă ca fulgerul printr-un paratrăsnet. Cum să citești un text care se vrea un mesaj menit să emoționeze, să facă națiunea să tresară? După ce l-am auzit pe tot mi-am dat seama că textul nu putea fi altfel decît citit. Nimic omenesc, nimic din suflet. Un text plat ca o bucată de tablă, un text plin de clișee și acelea ieftine: Împreună vom reuși, protejați-vă pe voi și pe cei dragi, românii, popor greu încercat, bla, bla. Au urmat deja binecunoscutele sfaturi de igienă date de dimineața pînă seara de doctorii în criză de andropauză și de vedetism.

ordonanta militara Vela Petrescu Stan„Dacă Patria mă va trimite sub pământ și acolo mă voi duce pentru ea” - Generalul Nicolae Dăscălescu

Domnul ministru al Internelor, ar fi trebuit să-și dea seama că nu este autoritate militară și mă întreb dacă are sau nu dreptul de a emite ordonanțe militare. Nu ne aflăm nici în starea de asediu, nici în cea de mobilizare și nici în cea de război, situație în care o autoritate militară emite asemenea ordine. Se vede treaba că acest colos de funcționari publici și „militari” din MAI, a rămas cantonat în meandrele neocomunismului multilateral dezvoltat și nu dispune de consilieri juridici competenți. Se vede bine că la Cotroceni, ca și la Palatul Victoria, lipsesc consilierii.

Michael LevittBiofizicianul americano-britanic-israelian Michael Levitt, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 2013 și profesor al Universității Stanford, este una din figurile care dă asigurări omenirii că răspândirea coronavirus este pe un trend descendent și afirmă că această criză mondială se va sfârși curând.

Momentul zilei

Dr Damian ElenaZilnic îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a fost dat să întâlnesc, în momente dificile de sanatate, un medic extrem de profesionist, pentru care pacientul este în primul rând un OM, și apoi un bolnav.

Papa BOR COVIDMesaj dur al unui credincios din Italia, adresat Papei Francisc: "Nu mai intru in biserica pana ce tu Papa nu cumperi din averile tale masti si aparate de respirat la toti credinciosii...!". In BOR cand vedem asa ceva? Unde sunt credinciosii adevarati nu cei de "duminica" spalati pe creier de ierarhi si popi flausati? Cereti bani pentru catedrala Neamului? Acum cine intra in ea? "Vindeti tot si urmati MIE" zice Hristos, voi de ce predicati ceva ce nu urmati? Vipere! IPS Ciprian al Buzaului si Vrancei, nu ai nimic de zis? Te ascunzi in resedinta platita de buzoieni si numeri banii?

toma nas rosuS-a fasait si Eurovision Buzau 2020! Un esec total! Muzica mediocra, acustica de doi lei, 200.000 de euro din bugetul buzoienilor aruncati pe imaginea si grandomania primarului Toma faliment! Buzoienii au platit fara voia lor in euro, un spectacol de tot rasul, cu artisti "no name", care au interpretat elucubratiile lor muzicale intr-un mod ce ar face invidios orice magar care rage. Multi dintre ei nu au avut acces, pentru ca invitatiile s-au impartit "pe spranceana"...rosie! Au platit deci si s-au uitat la televizor! Adevarata batjocura! Singura cu prestatie ceva mai buna a fost Dora, buzoianca noastra, care sincer nu intelegem ce cauta la sindrofiile de partid si campania elctorala a PSD!

tei taiati Crang piroane marmura Platou DaciaIncepand cu sfarsitul saptamanii trecute, cititorii ne-au semnalat niste fapte de nedescris pentru un oras modern, cu respect fata de lege: sub pretextul “toaletarii”, se marcheaza pentru taiere si teii sanatosi de pe aleea principala din Crang! La fel – cu zel specific, comerciantii "de la cortul cu martisoare", acreditati tacit de primarul Toma faliment (sau de unii consilieri contra votului din CLM) au fost zariti de cativa buzoieni cum bat cu barosul piroane in placile de marmura de pe Platoul Dacia - monument istoric - (daca tot e plin cu gropi si jeg si respectivii scuipa si arunca cojile de semninte pe jos, de ce sa nu o faca?

copaci botezati CrangBuzauEpisod demn de “Cascadorii rasului”, intamplat astazi 11 februarie 2020 – in Parcul Crang din Buzau. Toma si “personalitatile” lui (multiple) au descins in Crang si au…”botezat” copacii cu numele unor din “laureatii” de la Palatul Comunal. Imaginea, ca si actiunea este una mai mult decat ridicola – a se vedea colajul foto! Din peisaj nu au lipsit..."tzarcovnicii" presari platiti din banii publici si "maestrii de ceremonii" de la B.P.H.! Una peste alta, actiunea este atat de ridicola, incat respectivii au jubilat si au ras tamp la actiune, nestiind ca prin acest gest de fapt…isi sapa groapa – “unul-altuia”!

SpataruMai multi locuitori din Spataru (jud Buzau) au iesit la un protest spontan astazi - 01.02.2020, pentru ca au inteles ca autoritatile vor sa schimbe iesirea din Spataru si sa  puna alte restrictii de viteza in zona! Primarul comunist din localitate fuge de dialogul cu populatia si are impresia ca poate actiona in detrimentul intereselor comunitatii, dupa cum vrea "muschii lui", sau cum ii dicteaza gasca lui..."interlopa"!

Toma PMP BZDuminica 26 ianuarie 2020, "senzorii" nostri ne-au transmis ca Donald Tom se afla in vizita "de lucru" la Partidul Miscarea Populara Buzau, cu sediul pe strada Pacii din Buzau (sediu dat din "generozitaea" aceluiasi edil, dar cu conditionare precisa: sa se voteze in CLM - Proiectele PSD!!!) Cum martzafoiul este deprins cu astfel de escapade, a dat porunca slugilor de la PMP sa "sigileze" poarta.

parasuta lui Donald Tom"Un tip cade de la etaj pe trotuar

în fara unei femei în vârsta:

- Vai maica, te-ai lovit?

Tipul se ridica Si zice:

- Ce vorbesti mamaie,

eu sunt parasutist de la Buzau,

oras al aviatiei si al

parasutismului militar !

- Si parasuta unde e ?

- E sus, o bate barba-su!"

SURSA: facebook

 

asfaltare cabJupanul Toma continua sarabanda actiunilor de imagine, fara menajamente si bun simt! Astazi, vineri 20.12.2019 URBISUl, asfalta pe ploaie, pe repede inainte, o alee ce dadea la Hotelul Simonei Savulescu (noul sediu al Companiei de Apa Buzau).

Concert Vienez pentru partidDaca si-a inchipuit cineva ca spectacolul de seara trecuta este pentru muritorii de rand, buzoienii care isi dramuiesc banii pentru traiul de zi cu zi se inseala amarnic. Inca o data Primaria Buzau a dat dovada de recompensa din banii publici a sustinatorilor PSD, a pilelor de partid, a angajatilor din institutiile publice platiti si asa cu salarii cu multe cifre gen Compania de Apa, ISJ Buzau, URBIS, RAM. A fost o pomana electorala pe care credeam ca multi dintre cei prezenti o inteleg si nu o accepta din demnitate, am fost dezamagita.

News Buzau colinde CJ BuzauJoi 19 decembrie 2019, zeci de colindatori au trecut pe la Consiliu Judetean Buzau si au incantat auditoriu prin interpretarea unor colinde traditionale de Craciun. Au fost copii, oameni maturi, cunoscatori ai folclorului sau amatori. Toti s-au plimbat prin fata consilierilor judeteni si a presedintelui Petre Emanoil Neagu. Inca o data "elful" PEN a dat dovada de ceva ce nu au multi conducatori de institutii: diplomatie si fler!

Toma MedicamenteUn altfel de plugusor, bantuie la Palatul Comunal: “Semne de boala, anul are…!” – “zicala” preferata a edilului Toma! In timp ce Donald Tom merge pe banii romanilor (Asociația Municipiilor din România) la JW Marriott Bucharest Grand Hotel sau se rupe in figuri si balbe pe la “fratii” moldoveni, tinand alocutiuni poticnite in “tintesteana veche”, Guvernul Orban ii “taie macaroana” finantarilor electorale! Acum cateva zile, prim-ministrul Ludovic Orban i-a anunțat la întrunirea Asociațiilor Municipiilor din România că va sista alocarea de bani prin FSDI, acolo unde nu s-au semnat contracte. Neputand sau nevrand sa aduca vreun cent din Fonduri Europene la Buzău (se fura cam greu banii europeni, nu?), Toma se vede cu promisiunile electorale in aer – cele 15 milioane de euro pentru reabilitarea (a se citi “cumpararea electorala”) a profesorilor, parintilor si directorilor de scoli si gradinite din oras.

autobuze rable Toma Gica Toader transbus BuzauNu de putine ori am semnalat problemele de la societatea Transbus SA, patronata de cuplul de mistocareala paradigmatica “CUCU- TOADER”, rudele lui Toma faliment zis si “facalet penalul” sau “instrument mic si slinos”! Nu, nu ne referim la cum il fura pe Toma, Toader si nici la primele experiente sexuale de la Metalurgica, ingurgitate si de “Facalet”, ci facem misto (din pacate, pe banii buzoienilor) de rablele aduse la Buzau, care sa-i faca meandrele flausate a ultimului bolsevic – Toma!

ELCOR 

furt-societati-buzoiene.jpg

ziare
Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE