ULTIMA ORA:

Donati aici! Sprijiniti Presa libera!

presa libera DONATI AICI banner

FOTO - Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (V) Intermezoo - “Moşnenii erau păstrătorii multor “tainiţe””

comentarii din care rezultă fie o incapacitate crasă de a înţelege lucruri elementare, fie o rea-voinţă gratuită. Ne dorim un dialog sincer şi fructuos cu publicul nostru, de aceea şi răspundem întrebărilor dvs. Însă este realmente aiuritor să ni se ceară ”explicaţii” pe baza lecturilor în diagonală şi a înţelegerilor crucişe. Episodul I poate fi accesat aici: (link); Episodul II poate fi accesat aici: (link), Episodul III poate fi accesat aici: (link), Episodul IV poate fi accesat aici: (link) - Musceleanu Vlad-Ionuţ şi Redacţia "Buzău-News". Adina Mutăr ne vorbeşte despre tainiţe, Stâlpi şi alte alea. Extras din articolul “Uriaşii din Scăieni”1, publicat în Ziarul (2005):

            “Fiind o zonă des călcată de triburi cotropitoare, moşnenii organizaseră un sistem foarte eficient de apărare, bazat pe puncte de supraveghere aşezate pe cele mai înalte culmi, tuneluri subterane care ieşeau în peşteri cu galerii mari, unde se puteau adăposti sătenii cu vite cu tot şi pâlcuri de călăreţi care ştiau cum să răsară ca din pământ asupra năvălitorilor şi să dispară apoi ca înghiţiţi de ceaţă. Reţeaua de “tainiţe“ folosite de moşneni şi de căpitanii lui Negru Vodăera foarte veche, după cum reiese din ”Legendele plaiului“, povestiri din bătrâni culese de Ilie Mândricel, profesor de română în comuna Bozioru. “Două subterane construite sub nişte stânci enorme datează de pe vremea tătarilor“. Vom vedea despre care “tătari“ este vorba. Pentru vechii locuitori, ascunzătorile ideale erau aşezările rupestre şi pădurile seculare, dintre care pădurea Tainiţa, de pe muntele cu acelaşi nume, era cea mai sigură, fiind şi astăzi foarte greu de străbătut. Aici se află Stâlpii Tainiţei, “stâlpi colosali de piatră care se ridică în formă de coloane în mijlocul pădurii inaccesibile“ şi care nu au putut fi cercetaţi, deoarece nu se poate ajunge până la ei. Cine a săpat tunelurile prin piatra dură, cine a ridicat acei stâlpi în inima pădurii, cine a sculptat pe stânci, la mari înălţimi, “scaunele“ domneşti? Toţi oamenii spun că tătarii. Dar nu poporul de năvălitori, ci “ceilalţi“, care au trăit mult înaintea moşnenilor şi de la care aceştia au preluat multe obiceiuri”.

 

Note:

1. Adina Mutăr - Uriaşii din Scăieni în Ziarul, nr. 343/17.01.2005, pg. 4.

 

A. Mutăr, zeama lungă şi TFF-ul*

 

            Materialul de mai sus poate fi demontat aproape în întregime.  Îl cunoaştem de mult timp pe profesorul Ilie Mândricel. Este un om de bună credinţă, dar naiv cu repetiţie. Întâi s-a “fript” cu Vasile Rudan, prezentându-i în anii ’80 locurile şi oamenii. A văzut rezultatele cu ochii lui. Nu ştim la ce se aştepta oferind un interviu Adinăi Mutăr, o ziaristă trimisă de acelaşi individ pus pe rele.

            Aşa-zisele ”Legende ale plaiului“ sunt de fapt 2 (două) articole publicate în revista creştină Porunca Iubirii(nr. 2 şi 4/2005). Săritor, Mândricel i-a oferit jurnalistei copii xerox după ele. Mai bine n-ar fi făcut-o.

            Dorim să punctăm câteva aspecte care se cer lămurite.

            Vorbeşte Mândricel de o “reţea de tainiţe”? Desigur că nu. Ci de cămăruţe/nişe - ascunzătoare, adică o face în spiritul uzului curent al termenului. Şi aminteşte el de trei ipostaze:

            A. Tainiţa casei ţărăneşti:    

            ”Unul dintre cei mai bătrâni oameni din sat cu care am vorbit despre năvăliri mi-a mărturisit că el a fost martor în copilărie la dărâmarea unei case vechi, “coaptă de bătrâneţe, în care trăise cel puţin două-trei rânduri de oameni”. Când s-a dat jos acoperişul şi podina de scânduri prinsă pe grinzi, s-a văzut că în spatele camerei din dreapta tindei fusese o altă cameră foarte îngustă, dar lungă cât cealaltă, fără uşi şi fără ferestre, cu intrarea, probabil, prin pod. Era “tainiţa” sau ascunzătoarea, în care se adăposteau de teama năvălirilor lucrurile cele mai de preţ din casă: salba nevestei sau ale fetelor de măritat, săpunul şi vasele de aramă, foarte căutate şi preţuite de turci şi, bineînţeles apă şi alimente. Când ai casei erau erau surprinşi de năvală şi nu mai puteau fugi, aici se ascundeau nevestele, fetele tinere şi băieţii. “Tainiţe aveau doar casele dinspre vale şi cele din centru, cele de lângă pădure, nu. Din astea, scăpau uşor cu fuga în pădure”1.

            B. Legenda ”Tainiţei” comorii de la Crucea Spătarului, o cameră rotundă accesată printr-un tunel:

            ””Tainiţa” ar fi o cameră rotundă, în mijloc cu o grămadă mare de bani şi odoare, iar de jur împrejur, pe pereţi, sunt veşminte scumpe, parte din ele călugăreşti, parte mireneşti, toate protejate de molii sau de aerul închis de către nişte copăi cu oţet aşezate dedesubt. Către camera comorii conduce un tunel, a cărui intrare mulţi au căutat-o, dar fără să o găsească, deoarece pietrele din vârf au fost mişcate de seisme, orice indiciu a dispărut, iar intrarea s-a păstrat ascunsă şi mai bine de lucrul naturii. ”Tainiţa” ar avea şi o răsuflătoare în Stânca Şoimului, spre Ruginoasa”2.

            C. ”Tainiţa” Fundăturii, de fapt o ascunzătoare camuflată în tavanul aşezării rupestre:

            ”Cine a văzut fosta bisericuţă săpată în piatră a fostului schit Fundătura din apropiere de Agaton a observat că o parte a tavanului boltit s-a prăbuşit, astfel că din interior se vede cerul printr-o spărtură realizată în ”acoperiş” între naos şi altar. Ea nu este ”ludus naturae” ci a fost provocată intenţionat cu dinamită în timpul celui de-al doilea război mondial de câţiva soldaţi nemţi adăpostiţi aici în retragerea haotică spre Braşov. Bătrânii spun că, nu se ştie cum, nemţii aflaseră şi ei despre comoara de la Agaton şi auziseră că multe bisericuţe (săpate în piatră sau de lemn) ar avea din vechime câte o ”chichiţă” (ascunzătoare) în care se păstrau la vremuri de restrişte obiectele de preţ (odoare, cărţi, etc.)”3. Şi mai adaugă Mândricel: ”Astfel de ”tainiţe” aveau chiar şi unele din casele satului, aşa cum vom vedea cu alte legende”4. Adică ce aminteam mai sus.

            Aşadar nici vorbă de o reţea de tainiţe în sens de tuneluri pe care autoarea vrea s-o lege forţat de numele pădurii Tainiţa, loc unde într-adevăr locuitorii satelor Brăeşti şi Goideşti se ascundeau în vremuri de restrişte. Să spunem şi că Mândricel, urmând soluţia propusă de Corneliu Ştefan, derivă Tainiţa de la teiniţă (pădure de tei), soluţie asupra căreia vom reveni. Aşadar nimic ieşit din comun.

            Scoasă din context, fraza “Două subterane construite sub nişte stânci enorme datează de pe vremea tătarilor“5, pare a indica cu totul altceva decât realitatea vestigiilor rupestre la care se referă. Ea este extrasă forţat dintr-o raportare la Chestionarul arheologic distribuit de Hasdeu:       

            ”După ce seinformează că ”în comuna Bozioru din judeţul Buzău se află două subterane constru­ite sub nişte stânci enorme de piatră” se a precizează că „sunt foarte vechi şi la început au fost locuite de tătari prigoniţi. Mai în urmă, când din unii din oameni mai bătrâni ţin minte, ele a fost locuite de câte un pus­nic de unde şi-au tras şi numele..."6.

            Răspunsul la întrebarea retorică “cine a sculptat pe stânci, la mari înălţimi, “scaunele“ domneşti?”7 îl dă tradiţia: Negru Vodă, de aceea se şi numesc Scaunele lui Negru-Vodă. Sunt la Nucu, la mulţi kilometri depărtare de pădurea Tainiţa şi numai la mare înălţime nu sunt.

            Fabulosă dilemă: “cine a ridicat acei stâlpi în inima pădurii?”8. V-a spus dl. Mândricel că ar fi ridicaţi de cineva? Sunt naturale, doamna Adina Mutăr, iar profesorul e om bătrân, dar cu mintea întreagă. Spre deosebire de alţii. De exemplu, de dumneavoastră. Cum să afirme el o astfel de gogomănie?

            Acest scurt fragment de articol, un amestec nociv de rea-credinţă şi neînţelegere, a generat o mare cantitate de maculatură media, pe trei direcţii de dezvoltare:

            A. Legătura dintre denumirea de “tainiţă”, tuneluri şi Pădurea Tainiţei. Astfel, ea, pădurea, a început să colcăie de tuneluri imaginare, la fel cum carnea putredă e forată de viermi. De exemplu, articolul “Mistere din subteranele României”, publicat de Erica Negreanu în Formula As nr. 1130/2014 este ilustrat cu ceea ce Domnia-sa crede că ar fi Stâlpii Tainiţei. Nu este, de altfel, cazul… Cele“două subterane” amintite de Mutăr sunt trimiterea rarefiată care pare a  justifica nefericita alăturare;

            B. Din formularea alambicată, demnă de o jurnalistă de succes, cititorii au înţeles că Scaunele lui Negru-Vodă (de la Nucu) s-ar afla în Pădurea Tainiţa. Dacă şi confraţii de breaslă au înţeles aidoma, Mutăr are o problemă:

            “Legenda spune că aceştia (tătarii - n.n.) ar fi construit două subterane sub nişte stânci enorme şi că tot ei ar fi sculptat Stâlpii Tainiţei, de pe muntele cu acelaşi nume, zonă în care nu poate ajunge picior de om în zilele noastre. De asemenea, pe muntele Tainiţa există un loc unde în stâncă sunt săpate “scaune” domneşti a căror origine este inexplicabilă pentru localnici, deoarece se află, de asemenea, la înălţimi foarte mari şi în zone inaccesibile”9. George Lixandru  de la Gazeta lu’ Buzoianu dixit;

            C. Poate cel mai aiuritor amănunt indus de textul ziaristei de Capitală este că “stâlpii au fost ridicaţi”10, având aşadar o origine artificială, antropică. Un Google search după formularea “ei ar fi sculptat Stâlpii Tainiţei” va lămuri pe mulţi în ce măsură această afirmaţie gratuită şi falsă a prins rădăcini temeinice. Există aici analogii cu natura: la fel ca buruienile, şi afirmaţiile buruienoase sunt rezistente şi prolifice.

            Pe scurt: A. Mutăr bate câmpii şi-i zvântă-n bătaie. Stâlpii Tainiţei sunt naturali, “tainiţă” se spune la o ascunzătoare de mici dimensiuni, iar Scaunele lui Negru-Vodă sunt oriunde, numai în Pădurea Tainiţei nu. În fapt, Adina Mutăr este atât de habarnistă, încât nici citatul din Basil Iorgulescu nu-l redă corect.     

 

 

Note:

*Telegraful fără fir. A numi ceea ce uzitează Adina Mutăr “telefon” ar fi cam prea mult spus.

1. Ilie Mândricel - Din umbra chiliilor în floare (II): Izvorul tămăduiriiîn Porunca Iubirii nr. 4/2005. Notă olografă a autorului anexată articolului şi văzută de A. Mutăr. La rândul nostru, dispunem de un facsimil al ei;

2.Ibidem, pg. 50;

3. Ilie Mândricel - Din umbra chiliilor în floare. Babele de la Ulmet în Porunca Iubirii nr. 2/2005, pg. 43;

4.Ibidem. Notă olografă a autorului, pe textul tipărit, văzută de A. Mutăr. La rândul nostru, dispunem de un facsimil al ei, pe care îl oferim şi cititorilor în secţiunea foto;

5. Adina Mutăr - Uriaşii din Scăieni în Ziarul, nr. 343/17.01.2005, pg. 4;

6. Chestionarul lui B.P. Hasdeu, Biblioteca Acad. R.S.R., Cabinetul de manuscrise şi cărţi rare, mss. rom. 3.437, p. 43, ApudIlie Mândricel - Tradiţia locală despre relicvele rupestre de la Nucu în Vestigiile rupestre din Munții Buzăului (coord. Ștefan Corneliu), Arhivele statului Buzău, 1980, pg. pg. 40-41; 

7. Adina Mutăr - Op. cit;

8. Ibidem;

9. https://gazetalubuzoianu.wordpress.com/tag/stalpii-tainitei/

10. Adina Mutăr - Op. cit.

 

Atribute foto:

1. Coperta Ziarul din data de 17 ianuarie 2005, cu articolul ”Uriaşii din Scăieni” - probabil cel mai citat material scris pe subiect;

2. Ziarista Adina Mutăr, în ipostaza ”românca mascată cu niqab”. Dna. Mutăr poate fi considerată ”mama” senzaţionalului românesc ieftin de tot;

3. Stânca cu cap de cerb de la Crucea Spătarului (Nucu - Bozioru). Este considerată de mulţi cheia comorii de acolo. Fotografia autorului.

4. Schitul Fundătura (Nucu - Bozioru) şi distrugerea provocată de căutătorii de comori. Fotografia autorului. În medalion, detaliu dintr-o fotografie realizată de Radu Tănase;

5. Facsimil din articolul lui Mândricel din Porunca Iubiriinr. 2/2005. Printre rânduri, completările profesorului Ilie Mândricel; văzute şi greşit interpretate de Mutăr;

6. Facsimil după ilustrata care însoţeşte articolul ”Mistere din subteranele României” din  Formula As nr. 1130/2014. Conform viziunii autoarei Erica Negreanu în fotografie ar fi ”Stâlpii Tainiţei”, care ar avea o legătură cu subteranele României. Nici nu sunt, nici nu au!

7. Scaunele Spătarului (Nucu - Bozioru). Nici vorbă de Pădurea Tainiţei! 

 

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

Comentarii  

0 #7 Pastile, extremă urgenţă!Musceleanu Ionut 30-12-2015 23:19
Domnule structurist,

Nu prea vă înţeleg misia, dar vă acord permisia.

NU am scris în viaţa mea vreun rând de material despre Asociaţia/ Fundaţia Origini. Cum şi de ce aş avea eu ceva cu aceşti oameni, nu ştiu de unde aţi înţeles. Însă se pare că la dvs. e m,ai greu cu înţelesul...

NU umblu nici dezbrăcat, nici nu absorb energii prin găuri, nici... Ori confundaţi persoana, ori aveţi un anumit tip de afecţiune. Continuaţi însă zvonistica toxică; tot vorbind din colţ în colţ, s-ar putea să daţi peste cineva care mă cunoaşte...
-----------------------------------------
Cât despre "structurile" dvs, vă recomand titlul. Şi ca un sfat amical, nu vă bazaţi prea mult pe ele - mai sunt pe acolo şi profesionişti care fac oricând diferenţa.Înţel egeţi, dle. T.V.?
Citat
0 #6 Raspuns domnului din structuri...Mus ce zis!Militaru 30-12-2015 21:22
Citez pe Musceleanu Ionut:
Domnule Anonim, ţin să vă asigur că NU eram eu "dezbrăcatu'"(?!?) la care faceţi referire mânat de gânduri atât de murdare.
Am ales să vă răspund deoarece cititorii pot face singuri diferenţa între emanaţiile "cercetătorilor" (sic!)dvs. şi "fantasmagoriile" mele. Cred în bunul-simţ şi inteligenţa lor şi de aceea nu le impun judecăţi de valoare pre-mestecate. Eu ofer elementele pe baza cărora fiecare îşi poate face o idee despre ce şi cum. Despre dreptatea sau nedreptatea mea.
Consider însă bizară invitaţia dvs, precedată de o insinuare gratuită, făcută din umbra gloriosului anonimat cazon. Nu înţeleg de ce şi mai ales pe cine irită atât de rău serialul nostru; vă deranjează că nu o fac în cadrul restrâns al şezătorilor elitiste de la Origini?

Nu ti-as fi raspuns daca nu ai fi fost obraznic....cat despre "expunerile" tale...ma lasa rece...toate copiate...si ras-copiate..ni mic nou. In alta ordine de idei...nu erati cumva dumneavoastra care stateati in afara taberei noastre din muntii Buzaului si va incarcati prin toate gaurile cu energii din zona? La fel, am impresia ca dumneavoastra aveti ceva cu Origini Carpatice, organizatia elitelor buzoiene...nu cumva faceti parte din alte structuri si ne faceti noua morala, fiind lup in blana de oaie si avand pe alocuri si...sorici? Si apropo..Militar u ma cheama si am si fost in anumite structuri pe care dumneata pe RUFON sau alte forumuri te caznesti sa le defaimezi! Fiecare are masura lui....sper ca esti destuld e inteligent chiar asa cu "copy-paste" si sa te opresti saus a intelegi mesajul!
Citat
0 #5 Domnule MusceleanuMilitaru 30-12-2015 07:08
Domnule Ionut Vlad Musceleanu, nu sunteti dumneavoastra marele expert in misterele Muntilor Buzaului. Nu erati dumneavoastra dezbracat pe acolo in vara trecuta nevrand sa va alaturati grupului nostru de la Origini? Va invitam la noi, ne intalnim in fiecare miercuri la Buzau...poate ne povestiti noua, cercetatorilor fantasmagoriile d-voastra si ami ales motivul pentru car eo faceti!
Citat
0 #4 Militarului AnonimMusceleanu Ionut 30-12-2015 06:43
Domnule Anonim, ţin să vă asigur că NU eram eu "dezbrăcatu'"(? !?) la care faceţi referire mânat de gânduri atât de murdare.
Am ales să vă răspund deoarece cititorii pot face singuri diferenţa între emanaţiile "cercetătorilor " (sic!)dvs. şi "fantasmagoriil e" mele. Cred în bunul-simţ şi inteligenţa lor şi de aceea nu le impun judecăţi de valoare pre-mestecate. Eu ofer elementele pe baza cărora fiecare îşi poate face o idee despre ce şi cum. Despre dreptatea sau nedreptatea mea.
Consider însă bizară invitaţia dvs, precedată de o insinuare gratuită, făcută din umbra gloriosului anonimat cazon. Nu înţeleg de ce şi mai ales pe cine irită atât de rău serialul nostru; vă deranjează că nu o fac în cadrul restrâns al şezătorilor elitiste de la Origini?
Citat
0 #3 AsteptariMusceleanu Ionut 30-12-2015 05:46
"Aţi ajuns cu cercetările pâna acolo?" Dna. Popa Claudia, puteţi fi mai explicită: până la Colţi sau până la ghidă?
"ghidul de la Muzeul din Colţi" Ce-i drept, nu ştiam că în organigrama unui (vreunui) Muzeu figurează "ghizi", dar...
Dacă însă vă refereaţi la Dna. D-LG, vă aşteptăm cu noutăţi, deşi bănuim că vor întârzia să apară.
Citat
0 #2 reperPopa Claudia 26-12-2015 20:29
S-ar putea ca ghidul de la Muzeul din Colti sa stie cateva lucruri. Ati ajuns cu cercetarile pana acolo?
Citat
0 #1 PrezentarePopa Claudia 26-12-2015 19:32
voi incerca sa ma documentez mai mult asupra acestei idei
Citat

EDITORIAL

statul de dreptSe spunea ca SIPA si DGPA au facut politie politica si au fost decapitate. Avem indoieli in acest sens. Nu excludem ca au fost si unele abateri . Ce se intampla in prezent insa ? Este democratie? Este transparenta? Alte abuzuri? NKVD rediviva? Trebuie sa acordam, potrivit normalitatii, dreptul la libertatea de exprimare al unui agent din cadrul Penitenciarului Bacau care ne relateaza o speta pe care o putem considera de o imensa gravitate pentru statul de drept.

silvana racoviceanuȘacali, „rău necesar”, șnapani, „morți după bani” sunt câteva dintre etichetele și sintagmele folosite când vorbești despre avocați. Pe doamna avocat Silvana Racoviceanu n-am cunoscut-o personal până acum două săptămâni când ne-am întâlnit într-o crâșmă la Obor, după ce tocmai îl chestionasem pe soțul ei, colegul meu Alecu Racoviceanu, cu privire la un caz celebru al anilor ’90, asasinarea lui Ioan Luchian Mihalea. Mai vorbisem cu ea la telefon prin martie, când m-a sunat și m-a rugat să-i scriu câteva rânduri despre el, că tocmai urma să intre în al șaselea deceniu de viață grea.

schitul Sf Andrei AthosIntrăm în curtea Schitului Sf. Andrei din Athos. Oprirea nu era în program. Dar ”fratele” Daniel voia să cerceteze magazinul cu obiecte de cult. După vreo 20 de minute, așteptându-l să cumpere suvenirurile sfințite, se apropie de mine călugărul care avea în grijă magazinul.

BOR(Preluat și adaptat de la alți anonimi...de prin interentul, uneori și benefic, chiar dacă face parte din puterile duhurilor răutăților răspândite prin văzduhuri​, alături ​de stăpânitorii întunericului acestui veac ​(​Efeseni ​6, 12)

Din BOR n-a mai rămas decît un SISTEM bisericesc, o BIROKRATURĂ religioasă, menită să gestioneze/controleze corect-politic, adică să veștejească, orice energie duhovnicească și națională autentică. Patriarhul fiind ales de mulți masoni infiltrați în Adunarea Națională Bisericească, devine astfel, sluga unui sistem masonic, care a penetrat la toate nivelurile Biserica.

Donald Tom profil PsihicZilele aceste nu am avut ce a face si am dat curs invitatiei unui colaborator de la MI5 din Londra de a-l vizita, in concediu. Nu, nu a fost ceva oficial, dar schimbul de impresii si experienta intre G.I.M. (Buzau, Bucuresti, Cluj si Iasi) a fost benefic si plin de reusite. Brusc, la ceaiul de la ora 5, amicul meu m-a invitat la un local sa cunosc o parte din echipa lui. Surpriza : la intalnire a fost prezenta si o studenta a faimoasei Leanne ten Brinke - asistent profesor doctor la Universitatea din Denver și un expert de top în ceea ce privește limbajul trupului. Brusc, stiind parca despre ce vreau sa o intreb, mi-a intins o carte si am rasfoit-o impreuna. Mi-a venit ideea sa-i arat un videoclip cu Donald Tom si sa o intreb « ce vede » ? Iata ce mi-a subliniat, printre alte comentarii si glume, inevitabile :

halep nervoasaDe la bun inceput trebuie sa spun ca ceea ce este scris mai jos parca sunt scris de mine...dar nu sunt! Cu toate acestea, gandurile asternute de bunul meu prieten din America mi-au fost impletite cu uriasa bucurie a victoriilor Simonei Halep ! Si cum gesturile mici fac totul, mi-a placut ca si voua, unele atitudini ale Simonei, dar intr-un mod cu totul ciudat s-au impletit cu altele, dizgratioase si chiar scarboase facute de ea.  Da, mereu a existat ceva care m-a intrigat, am vorbit cu cei apropiati despre asta si nu am spus-o in public…pana ce nu am citit randurile altora care, intamplator sau nu, observase aceleasi carente de caracter si gandire gaunoasa la campioana Halep. Sa fi fost mereu asa si sa se fi ascuns atat de bine de ochiul lumii, sau... banii au schimbat-o ? Oricum, in ultima perioada a inceput sa isi dea rau in petic si sa lase la suprafata din ce in ce mai mult caracterul ei dictatorial si avar dupa succes si bani ! Ceea ce m-a deranjat insa cel mai mult a fost lipsa de sentiment patriotic din ce in ce mai pregnant si un fel de tupeu….pacat amestecat cu smecherie ieftina ! Las acum sa vorbeasca altii despre asta, in randurile si interviul de mai jos (I.G.)!

ACUZ mDa. Acum este o certitudine. Alexandra a fost violată și ucisă. Am aflat despre aceste orori, numai prin curajul supraomenesc al unei fete de numai 15 ani. Dar odată cu Alexandra, am aflat că, în fapt, România a fost violată și ucisă.

trazneaPuţin peste jumătate de veac. Aşa ar începe în cuvinte descrierea unor cifre seci şi goale ale bilanţului vieţii mele. O soţie minunată, înţelegătoare, care şi cu cele mai grele sacrificii, mi-a fost alături. Tot timpul, necondiţionat. Un băiat la facultate, tânăr, frumos şi sănătos. În dese rânduri, mi-am pus familia, adică ce am mai de preţ pe lume la egalitate cu ce trăiesc şi respir: fotbalul. Mi-am dedicat ani din viaţă, am sacrificat timpul, sănătatea şi am mers din datorii în datorii, mi-am făcut din prieteni duşmani şi nici în al doisprezecelea ceas nu am învăţat că bunătatea şi dorinţa de a realiza lucruri într-o manieră corectă, echidistantă şi profesionistă sunt lucruri anormale pentru „normalitatea” societăţii în care trăim. Nu ştiu nici măcar să descriu în cuvinte ce simt.

0 eurocrisisÎn timp ce ne uităm la macabrul spectacol politico-juridic pus în scenă în ţărişoara noastră, în spatele uşilor închise, dar perfect transparent, se desfăşoară cea mai mare operaţiune de jefuire a ţării şi de intrare a ei într-o spirală fără ieşire.

Aşa-i că sunteţi surprinşi? Aşa-i că vă miraţi „cum de nu spune nimeni nimic”?

Sfetoslav Cremarenco matematician BuzauAșa se spunea în Buzău, timp de aproape 50 de ani, când venea vorba de învățat matematică la nivelul de sus, rezervat minților frumoase. Era bătaie pe locurile din clasa lui. La el, adică la Sfetoslav Cremarenco, apostolul matematicii. Unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun profesor de matematică din România în ultimii 50 de ani. Așa a spus unul dintre elevii săi geniali, Bogdan Enescu, iar matematicienii români nu l-au contrazis. La 77 de ani, de 10 ori câte 7, plus încă 7, venerabilul profesor urmează drumul trist al intelectualului român de elită ajuns la pensie, uitat de autorități, căutat doar de boli și de poștașul cu facturi, înseninat numai de amintiri și, rar, dar atât de intens, de recunoștința foștilor elevi.A mai trecut un an peste dansul...acum la 78 de ani...

Asociatia Nevazatorilor Buzau Proiect BucovinaPe 8 iulie 2019 începea activitatea din cadrul proiectului „Bucovina, ținut de istorie și legendă”, de care beneficiau persoane cu dizabilități vizuale din cadrul Filialei Judetene Buzau, proiect finantat de Consiliul Judetean Buzau din fonduri nerambursabile. Urma să aibă loc vizitarea unei serii de obiective turistice și desfășurarea unor activități cu caracter cultural și educativ, menite să elimine factorul izolare din rândul nevăzătorilor.Participarea în calitate de voluntar mi-a permis să intru în contact cu beneficiarii proiectului și să aflu cum se descurcă aceștia în viața de zi cu zi, ținând cont de dizabilitățile pe care le au.

TURISM CULTURAL News BuzauUn festival şi un târg turistic medieval. O modalitate optimă de promovare a patrimoniului istoric la nivel interjudeţean. Valorizarea acestor obiective de patrimoniu istoric impune, după cum afirmam, o viziune mai largă şi aplicată, şi anume ofertarea, în plan turistic, a unor acţiuni culturale de impact. După cum în spaţiul transilvănean conceptul de festival şi de târg medieval a devenit o realitate, tot astfel, la o scară redusă şi mai bine centrată pe obiectivele de patrimoniu, se poate lansa o astfel de acţiune culturală, direct legată de aceste foste centre mănăstireşti fortificate din zona Carpaţilor Curburii şi a Subcarpaţilor Moldovei.

mincoinele gogoneleIeri , 27.07.2019, la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”a avut loc o baie de biodiversitate legumicola dupa tiparele europene indelung uzitate. Gusturi europoide aclimatizate in Valahia. In baia de multime, administratia locala si Onor. Minister al Agriculturii si al Plugariei, destalinizate cu portia, au avut ocaziunea sa insamanteze indelung un asalt de imagine printre poporenii din Targul Buzaului. Oras deschis, nu ? Te pui cu gustul traitorului din mitoc ( metoc)?

Momentul zilei

UIE candidatiDuminica 15 septembrie 2019, in plin centru Buzaului, sub nasul lui Donald Tom, au fost vandalizate corturile electorale ale tuturor candidatilor la Alegerile Prezidentiale din 2019! Mai multe inscrisuri - "M..E", au aparut atat in interiorul corturilor cat si in afara!

risipa apa CABSe intampla in aceasta seara (14.09.2019), In Buzaul haituit de Toma si Savulescu: In timp ce edilul se plimba la OSLO cu Asociatia "Mucipiilor", in Buzau este haos. Cetatenii sunt nevoiti sa plateasca apa neagra de la robinete si sa isi desfunde apometrele, filtrele si tevile din cauza malului de incompetenta al directorului Savulescu, protejata lui Toma Faliment. Pe strada Visinului, colt cu Bicaz (unde pentru "Dobrica view" s-a spart asfaltul si tevile de apa si canalizare)...curge apa...neincetat.

TROIA Premium Construct Buzau 2019 1AU INCEPUT! Sa darame tot....soferii de la TROIA Premium Construct (controlata de IPS Ciprian, arhiepiscopul Buzaului si Vrancei) care a luat prin incredintare directa lucrarile (de la Toma)pentru Podul din "Bariera Brailei" - Buzau...! :D

autobuze rable Transbus BuzauNu a trecut mult de cand am semnalat ca Gica Toader si Traian Cucu – cei doi « mahari » de la societatea Transbus SA, controlata de primarul faliment Toma (LINK), dau date tehnice false despre autobuzele second hand si iata ca primele masini din baza societatii crapa de uzura fizica si morala. Imaginile ne-au fost transmise de un buzoian revoltat pe situatie.

Lopata in asfalt Ramnicelu BuzauDOREII SUNT PESTE TOT! S-a intamplat la Ramnicelu, Judetul Buzau - un muncitor (se pare ca lucra la firma apropiata de PSD - ALKARON - patron un anumit F. T.) dupa chipul si asemanarea renumitului "DOREL" din povestile urbane ale Romaniei - a facut-o lata: a uitat O LOPATA in asfaltul turnat de firma! Asa ceva....mai rar!

Transbus BZ 85 VFGDupa ce au modificat computerul de bord la rablele de autobuze cu peste un million de km la ACTIV, aduse pe spagi de la rudele din Olanda si au montat compostoarele de bilete de pe vremea « Lu ‘ Ceasca »…. « Cuplu celebru » Gica – Cucu , a mai inventat una : « geam » din policarbonat, pentru o vizibilitate "mai buna" a realizarilor bulibasei TOMA ( BZ.85 VFG)!!! « SIGURANTA SI INCREDERE »... da, ma ?

asfaltare bataie de joc BuzauAnuntata cu surle si trambite, de sclavii primarului Toma, “Marea asfaltare” s-a dovedit o mare bataie de joc, pe bani publici. Daca acum putin timp am facut un reportaj cu asfaltarea fara cap si coada de pe varianta din zona Oborului de animale de la marginea orasului (LINK), iata inca o “realizare” de acelasi fel: asfaltarea de pe strada Depozitului, din cartierul Simileasca (facuta cu nici un an in urma - 2018)!

Buzau orasul buhait TomaDe 3 ani, Buzaul s-a buhait la fata! Mizerie, nesimtire tipica adusa de un meltean, jeg moral si fizic, nesiguranta pe strada si totala lipsa de viziune din partea celor platiti sa vegheze la bunastarea contribuabililor! Nimic nou - o mafie inlocuita cu alta, mai fomista si second-hand! Potrivit DEXonline, “Buhait”, inseamna “Umflat (de somn, de beție, de boală etc.); buhav. Ochii mari încercănați cu pungi vinete, buhăiți de somn ori de nesomn. Vorba lui Rebreanu: “Era încă buhăit și mahmur:, sau daca-l preferati pe Sadoveanu: “Un buhăit cu nasul vînăt de beție”. Iata va prezentam, fara prea multe comentarii, cateva imagini din Buzau, primite de la cititorii nostri, care evident sunt mult mai destepti ca ai altora.

caricioplan Toma BuzauAvem nevoie de un avion in rondul de la intrarea in Buzau (Nord)? Categoric, NU ! Puteau sa fie cheltuiti banii mai eficient, pentru lucruri concrete, in slujba cetatenilor ? Categoric, DA ! Ne vom incalzi la iarna cu…. Avionul lui Toma ? « Cu cherosenul de la el » - raspunde un buzoian !

WC scoliO parte din banii pentru toaletele-container, aprobaţi de către Guvern pe 31 mai prin HG 363/2019, va fi retrasă de la 27 de şcoli, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Educaţiei.

Desene pe asflat Micro IIIIubire, zambete si veselie prin toata fiinta lor... Voci cristaline, culori, priviri calde si...desene pe asfalt. Asa si-au petrecut o parte din timp un grup de copii din cartierul buzoian Micro III.

blocat de politieIn urma cu putin timp, un buzoian ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor a fost urmarit si blocat in cartierul Micro III.

Ecaterina STROESCU

totul despre bulau Toma halucinantDelir total a’ la TOMA! Vizualizati cu atentie! :)) Citate celebre: "Aia "marii angrosisti...daca sunt comercianti...sa aprovizioneze numai noaptea!" (de pe Transilvaniei)....despre Gigacalorie: "Daca o sa fie gigacaloria mai mare....O SA-MI CER SCUZE...! " ... "Ordonanta PRESEDENTIALA...", O sa incercam sa livram caldura si la cei care raman bransati la RAM....dar nu cred ca o sa pot livra caldura asa ca ii rog sa se debranseze ...!!!" :))

ELCOR 

ziare
Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE