ULTIMA ORA:

FOTO - Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (V) Intermezoo - “Moşnenii erau păstrătorii multor “tainiţe””

comentarii din care rezultă fie o incapacitate crasă de a înţelege lucruri elementare, fie o rea-voinţă gratuită. Ne dorim un dialog sincer şi fructuos cu publicul nostru, de aceea şi răspundem întrebărilor dvs. Însă este realmente aiuritor să ni se ceară ”explicaţii” pe baza lecturilor în diagonală şi a înţelegerilor crucişe. Episodul I poate fi accesat aici: (link); Episodul II poate fi accesat aici: (link), Episodul III poate fi accesat aici: (link), Episodul IV poate fi accesat aici: (link) - Musceleanu Vlad-Ionuţ şi Redacţia "Buzău-News". Adina Mutăr ne vorbeşte despre tainiţe, Stâlpi şi alte alea. Extras din articolul “Uriaşii din Scăieni”1, publicat în Ziarul (2005):

            “Fiind o zonă des călcată de triburi cotropitoare, moşnenii organizaseră un sistem foarte eficient de apărare, bazat pe puncte de supraveghere aşezate pe cele mai înalte culmi, tuneluri subterane care ieşeau în peşteri cu galerii mari, unde se puteau adăposti sătenii cu vite cu tot şi pâlcuri de călăreţi care ştiau cum să răsară ca din pământ asupra năvălitorilor şi să dispară apoi ca înghiţiţi de ceaţă. Reţeaua de “tainiţe“ folosite de moşneni şi de căpitanii lui Negru Vodăera foarte veche, după cum reiese din ”Legendele plaiului“, povestiri din bătrâni culese de Ilie Mândricel, profesor de română în comuna Bozioru. “Două subterane construite sub nişte stânci enorme datează de pe vremea tătarilor“. Vom vedea despre care “tătari“ este vorba. Pentru vechii locuitori, ascunzătorile ideale erau aşezările rupestre şi pădurile seculare, dintre care pădurea Tainiţa, de pe muntele cu acelaşi nume, era cea mai sigură, fiind şi astăzi foarte greu de străbătut. Aici se află Stâlpii Tainiţei, “stâlpi colosali de piatră care se ridică în formă de coloane în mijlocul pădurii inaccesibile“ şi care nu au putut fi cercetaţi, deoarece nu se poate ajunge până la ei. Cine a săpat tunelurile prin piatra dură, cine a ridicat acei stâlpi în inima pădurii, cine a sculptat pe stânci, la mari înălţimi, “scaunele“ domneşti? Toţi oamenii spun că tătarii. Dar nu poporul de năvălitori, ci “ceilalţi“, care au trăit mult înaintea moşnenilor şi de la care aceştia au preluat multe obiceiuri”.

 

Note:

1. Adina Mutăr - Uriaşii din Scăieni în Ziarul, nr. 343/17.01.2005, pg. 4.

 

A. Mutăr, zeama lungă şi TFF-ul*

 

            Materialul de mai sus poate fi demontat aproape în întregime.  Îl cunoaştem de mult timp pe profesorul Ilie Mândricel. Este un om de bună credinţă, dar naiv cu repetiţie. Întâi s-a “fript” cu Vasile Rudan, prezentându-i în anii ’80 locurile şi oamenii. A văzut rezultatele cu ochii lui. Nu ştim la ce se aştepta oferind un interviu Adinăi Mutăr, o ziaristă trimisă de acelaşi individ pus pe rele.

            Aşa-zisele ”Legende ale plaiului“ sunt de fapt 2 (două) articole publicate în revista creştină Porunca Iubirii(nr. 2 şi 4/2005). Săritor, Mândricel i-a oferit jurnalistei copii xerox după ele. Mai bine n-ar fi făcut-o.

            Dorim să punctăm câteva aspecte care se cer lămurite.

            Vorbeşte Mândricel de o “reţea de tainiţe”? Desigur că nu. Ci de cămăruţe/nişe - ascunzătoare, adică o face în spiritul uzului curent al termenului. Şi aminteşte el de trei ipostaze:

            A. Tainiţa casei ţărăneşti:    

            ”Unul dintre cei mai bătrâni oameni din sat cu care am vorbit despre năvăliri mi-a mărturisit că el a fost martor în copilărie la dărâmarea unei case vechi, “coaptă de bătrâneţe, în care trăise cel puţin două-trei rânduri de oameni”. Când s-a dat jos acoperişul şi podina de scânduri prinsă pe grinzi, s-a văzut că în spatele camerei din dreapta tindei fusese o altă cameră foarte îngustă, dar lungă cât cealaltă, fără uşi şi fără ferestre, cu intrarea, probabil, prin pod. Era “tainiţa” sau ascunzătoarea, în care se adăposteau de teama năvălirilor lucrurile cele mai de preţ din casă: salba nevestei sau ale fetelor de măritat, săpunul şi vasele de aramă, foarte căutate şi preţuite de turci şi, bineînţeles apă şi alimente. Când ai casei erau erau surprinşi de năvală şi nu mai puteau fugi, aici se ascundeau nevestele, fetele tinere şi băieţii. “Tainiţe aveau doar casele dinspre vale şi cele din centru, cele de lângă pădure, nu. Din astea, scăpau uşor cu fuga în pădure”1.

            B. Legenda ”Tainiţei” comorii de la Crucea Spătarului, o cameră rotundă accesată printr-un tunel:

            ””Tainiţa” ar fi o cameră rotundă, în mijloc cu o grămadă mare de bani şi odoare, iar de jur împrejur, pe pereţi, sunt veşminte scumpe, parte din ele călugăreşti, parte mireneşti, toate protejate de molii sau de aerul închis de către nişte copăi cu oţet aşezate dedesubt. Către camera comorii conduce un tunel, a cărui intrare mulţi au căutat-o, dar fără să o găsească, deoarece pietrele din vârf au fost mişcate de seisme, orice indiciu a dispărut, iar intrarea s-a păstrat ascunsă şi mai bine de lucrul naturii. ”Tainiţa” ar avea şi o răsuflătoare în Stânca Şoimului, spre Ruginoasa”2.

            C. ”Tainiţa” Fundăturii, de fapt o ascunzătoare camuflată în tavanul aşezării rupestre:

            ”Cine a văzut fosta bisericuţă săpată în piatră a fostului schit Fundătura din apropiere de Agaton a observat că o parte a tavanului boltit s-a prăbuşit, astfel că din interior se vede cerul printr-o spărtură realizată în ”acoperiş” între naos şi altar. Ea nu este ”ludus naturae” ci a fost provocată intenţionat cu dinamită în timpul celui de-al doilea război mondial de câţiva soldaţi nemţi adăpostiţi aici în retragerea haotică spre Braşov. Bătrânii spun că, nu se ştie cum, nemţii aflaseră şi ei despre comoara de la Agaton şi auziseră că multe bisericuţe (săpate în piatră sau de lemn) ar avea din vechime câte o ”chichiţă” (ascunzătoare) în care se păstrau la vremuri de restrişte obiectele de preţ (odoare, cărţi, etc.)”3. Şi mai adaugă Mândricel: ”Astfel de ”tainiţe” aveau chiar şi unele din casele satului, aşa cum vom vedea cu alte legende”4. Adică ce aminteam mai sus.

            Aşadar nici vorbă de o reţea de tainiţe în sens de tuneluri pe care autoarea vrea s-o lege forţat de numele pădurii Tainiţa, loc unde într-adevăr locuitorii satelor Brăeşti şi Goideşti se ascundeau în vremuri de restrişte. Să spunem şi că Mândricel, urmând soluţia propusă de Corneliu Ştefan, derivă Tainiţa de la teiniţă (pădure de tei), soluţie asupra căreia vom reveni. Aşadar nimic ieşit din comun.

            Scoasă din context, fraza “Două subterane construite sub nişte stânci enorme datează de pe vremea tătarilor“5, pare a indica cu totul altceva decât realitatea vestigiilor rupestre la care se referă. Ea este extrasă forţat dintr-o raportare la Chestionarul arheologic distribuit de Hasdeu:       

            ”După ce seinformează că ”în comuna Bozioru din judeţul Buzău se află două subterane constru­ite sub nişte stânci enorme de piatră” se a precizează că „sunt foarte vechi şi la început au fost locuite de tătari prigoniţi. Mai în urmă, când din unii din oameni mai bătrâni ţin minte, ele a fost locuite de câte un pus­nic de unde şi-au tras şi numele..."6.

            Răspunsul la întrebarea retorică “cine a sculptat pe stânci, la mari înălţimi, “scaunele“ domneşti?”7 îl dă tradiţia: Negru Vodă, de aceea se şi numesc Scaunele lui Negru-Vodă. Sunt la Nucu, la mulţi kilometri depărtare de pădurea Tainiţa şi numai la mare înălţime nu sunt.

            Fabulosă dilemă: “cine a ridicat acei stâlpi în inima pădurii?”8. V-a spus dl. Mândricel că ar fi ridicaţi de cineva? Sunt naturale, doamna Adina Mutăr, iar profesorul e om bătrân, dar cu mintea întreagă. Spre deosebire de alţii. De exemplu, de dumneavoastră. Cum să afirme el o astfel de gogomănie?

            Acest scurt fragment de articol, un amestec nociv de rea-credinţă şi neînţelegere, a generat o mare cantitate de maculatură media, pe trei direcţii de dezvoltare:

            A. Legătura dintre denumirea de “tainiţă”, tuneluri şi Pădurea Tainiţei. Astfel, ea, pădurea, a început să colcăie de tuneluri imaginare, la fel cum carnea putredă e forată de viermi. De exemplu, articolul “Mistere din subteranele României”, publicat de Erica Negreanu în Formula As nr. 1130/2014 este ilustrat cu ceea ce Domnia-sa crede că ar fi Stâlpii Tainiţei. Nu este, de altfel, cazul… Cele“două subterane” amintite de Mutăr sunt trimiterea rarefiată care pare a  justifica nefericita alăturare;

            B. Din formularea alambicată, demnă de o jurnalistă de succes, cititorii au înţeles că Scaunele lui Negru-Vodă (de la Nucu) s-ar afla în Pădurea Tainiţa. Dacă şi confraţii de breaslă au înţeles aidoma, Mutăr are o problemă:

            “Legenda spune că aceştia (tătarii - n.n.) ar fi construit două subterane sub nişte stânci enorme şi că tot ei ar fi sculptat Stâlpii Tainiţei, de pe muntele cu acelaşi nume, zonă în care nu poate ajunge picior de om în zilele noastre. De asemenea, pe muntele Tainiţa există un loc unde în stâncă sunt săpate “scaune” domneşti a căror origine este inexplicabilă pentru localnici, deoarece se află, de asemenea, la înălţimi foarte mari şi în zone inaccesibile”9. George Lixandru  de la Gazeta lu’ Buzoianu dixit;

            C. Poate cel mai aiuritor amănunt indus de textul ziaristei de Capitală este că “stâlpii au fost ridicaţi”10, având aşadar o origine artificială, antropică. Un Google search după formularea “ei ar fi sculptat Stâlpii Tainiţei” va lămuri pe mulţi în ce măsură această afirmaţie gratuită şi falsă a prins rădăcini temeinice. Există aici analogii cu natura: la fel ca buruienile, şi afirmaţiile buruienoase sunt rezistente şi prolifice.

            Pe scurt: A. Mutăr bate câmpii şi-i zvântă-n bătaie. Stâlpii Tainiţei sunt naturali, “tainiţă” se spune la o ascunzătoare de mici dimensiuni, iar Scaunele lui Negru-Vodă sunt oriunde, numai în Pădurea Tainiţei nu. În fapt, Adina Mutăr este atât de habarnistă, încât nici citatul din Basil Iorgulescu nu-l redă corect.     

 

 

Note:

*Telegraful fără fir. A numi ceea ce uzitează Adina Mutăr “telefon” ar fi cam prea mult spus.

1. Ilie Mândricel - Din umbra chiliilor în floare (II): Izvorul tămăduiriiîn Porunca Iubirii nr. 4/2005. Notă olografă a autorului anexată articolului şi văzută de A. Mutăr. La rândul nostru, dispunem de un facsimil al ei;

2.Ibidem, pg. 50;

3. Ilie Mândricel - Din umbra chiliilor în floare. Babele de la Ulmet în Porunca Iubirii nr. 2/2005, pg. 43;

4.Ibidem. Notă olografă a autorului, pe textul tipărit, văzută de A. Mutăr. La rândul nostru, dispunem de un facsimil al ei, pe care îl oferim şi cititorilor în secţiunea foto;

5. Adina Mutăr - Uriaşii din Scăieni în Ziarul, nr. 343/17.01.2005, pg. 4;

6. Chestionarul lui B.P. Hasdeu, Biblioteca Acad. R.S.R., Cabinetul de manuscrise şi cărţi rare, mss. rom. 3.437, p. 43, ApudIlie Mândricel - Tradiţia locală despre relicvele rupestre de la Nucu în Vestigiile rupestre din Munții Buzăului (coord. Ștefan Corneliu), Arhivele statului Buzău, 1980, pg. pg. 40-41; 

7. Adina Mutăr - Op. cit;

8. Ibidem;

9. https://gazetalubuzoianu.wordpress.com/tag/stalpii-tainitei/

10. Adina Mutăr - Op. cit.

 

Atribute foto:

1. Coperta Ziarul din data de 17 ianuarie 2005, cu articolul ”Uriaşii din Scăieni” - probabil cel mai citat material scris pe subiect;

2. Ziarista Adina Mutăr, în ipostaza ”românca mascată cu niqab”. Dna. Mutăr poate fi considerată ”mama” senzaţionalului românesc ieftin de tot;

3. Stânca cu cap de cerb de la Crucea Spătarului (Nucu - Bozioru). Este considerată de mulţi cheia comorii de acolo. Fotografia autorului.

4. Schitul Fundătura (Nucu - Bozioru) şi distrugerea provocată de căutătorii de comori. Fotografia autorului. În medalion, detaliu dintr-o fotografie realizată de Radu Tănase;

5. Facsimil din articolul lui Mândricel din Porunca Iubiriinr. 2/2005. Printre rânduri, completările profesorului Ilie Mândricel; văzute şi greşit interpretate de Mutăr;

6. Facsimil după ilustrata care însoţeşte articolul ”Mistere din subteranele României” din  Formula As nr. 1130/2014. Conform viziunii autoarei Erica Negreanu în fotografie ar fi ”Stâlpii Tainiţei”, care ar avea o legătură cu subteranele României. Nici nu sunt, nici nu au!

7. Scaunele Spătarului (Nucu - Bozioru). Nici vorbă de Pădurea Tainiţei! 

 

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

Comentarii  

0 #7 Pastile, extremă urgenţă!Musceleanu Ionut 30-12-2015 23:19
Domnule structurist,

Nu prea vă înţeleg misia, dar vă acord permisia.

NU am scris în viaţa mea vreun rând de material despre Asociaţia/ Fundaţia Origini. Cum şi de ce aş avea eu ceva cu aceşti oameni, nu ştiu de unde aţi înţeles. Însă se pare că la dvs. e m,ai greu cu înţelesul...

NU umblu nici dezbrăcat, nici nu absorb energii prin găuri, nici... Ori confundaţi persoana, ori aveţi un anumit tip de afecţiune. Continuaţi însă zvonistica toxică; tot vorbind din colţ în colţ, s-ar putea să daţi peste cineva care mă cunoaşte...
-----------------------------------------
Cât despre "structurile" dvs, vă recomand titlul. Şi ca un sfat amical, nu vă bazaţi prea mult pe ele - mai sunt pe acolo şi profesionişti care fac oricând diferenţa.Înţel egeţi, dle. T.V.?
Citat
0 #6 Raspuns domnului din structuri...Mus ce zis!Militaru 30-12-2015 21:22
Citez pe Musceleanu Ionut:
Domnule Anonim, ţin să vă asigur că NU eram eu "dezbrăcatu'"(?!?) la care faceţi referire mânat de gânduri atât de murdare.
Am ales să vă răspund deoarece cititorii pot face singuri diferenţa între emanaţiile "cercetătorilor" (sic!)dvs. şi "fantasmagoriile" mele. Cred în bunul-simţ şi inteligenţa lor şi de aceea nu le impun judecăţi de valoare pre-mestecate. Eu ofer elementele pe baza cărora fiecare îşi poate face o idee despre ce şi cum. Despre dreptatea sau nedreptatea mea.
Consider însă bizară invitaţia dvs, precedată de o insinuare gratuită, făcută din umbra gloriosului anonimat cazon. Nu înţeleg de ce şi mai ales pe cine irită atât de rău serialul nostru; vă deranjează că nu o fac în cadrul restrâns al şezătorilor elitiste de la Origini?

Nu ti-as fi raspuns daca nu ai fi fost obraznic....cat despre "expunerile" tale...ma lasa rece...toate copiate...si ras-copiate..ni mic nou. In alta ordine de idei...nu erati cumva dumneavoastra care stateati in afara taberei noastre din muntii Buzaului si va incarcati prin toate gaurile cu energii din zona? La fel, am impresia ca dumneavoastra aveti ceva cu Origini Carpatice, organizatia elitelor buzoiene...nu cumva faceti parte din alte structuri si ne faceti noua morala, fiind lup in blana de oaie si avand pe alocuri si...sorici? Si apropo..Militar u ma cheama si am si fost in anumite structuri pe care dumneata pe RUFON sau alte forumuri te caznesti sa le defaimezi! Fiecare are masura lui....sper ca esti destuld e inteligent chiar asa cu "copy-paste" si sa te opresti saus a intelegi mesajul!
Citat
0 #5 Domnule MusceleanuMilitaru 30-12-2015 07:08
Domnule Ionut Vlad Musceleanu, nu sunteti dumneavoastra marele expert in misterele Muntilor Buzaului. Nu erati dumneavoastra dezbracat pe acolo in vara trecuta nevrand sa va alaturati grupului nostru de la Origini? Va invitam la noi, ne intalnim in fiecare miercuri la Buzau...poate ne povestiti noua, cercetatorilor fantasmagoriile d-voastra si ami ales motivul pentru car eo faceti!
Citat
0 #4 Militarului AnonimMusceleanu Ionut 30-12-2015 06:43
Domnule Anonim, ţin să vă asigur că NU eram eu "dezbrăcatu'"(? !?) la care faceţi referire mânat de gânduri atât de murdare.
Am ales să vă răspund deoarece cititorii pot face singuri diferenţa între emanaţiile "cercetătorilor " (sic!)dvs. şi "fantasmagoriil e" mele. Cred în bunul-simţ şi inteligenţa lor şi de aceea nu le impun judecăţi de valoare pre-mestecate. Eu ofer elementele pe baza cărora fiecare îşi poate face o idee despre ce şi cum. Despre dreptatea sau nedreptatea mea.
Consider însă bizară invitaţia dvs, precedată de o insinuare gratuită, făcută din umbra gloriosului anonimat cazon. Nu înţeleg de ce şi mai ales pe cine irită atât de rău serialul nostru; vă deranjează că nu o fac în cadrul restrâns al şezătorilor elitiste de la Origini?
Citat
0 #3 AsteptariMusceleanu Ionut 30-12-2015 05:46
"Aţi ajuns cu cercetările pâna acolo?" Dna. Popa Claudia, puteţi fi mai explicită: până la Colţi sau până la ghidă?
"ghidul de la Muzeul din Colţi" Ce-i drept, nu ştiam că în organigrama unui (vreunui) Muzeu figurează "ghizi", dar...
Dacă însă vă refereaţi la Dna. D-LG, vă aşteptăm cu noutăţi, deşi bănuim că vor întârzia să apară.
Citat
0 #2 reperPopa Claudia 26-12-2015 20:29
S-ar putea ca ghidul de la Muzeul din Colti sa stie cateva lucruri. Ati ajuns cu cercetarile pana acolo?
Citat
0 #1 PrezentarePopa Claudia 26-12-2015 19:32
voi incerca sa ma documentez mai mult asupra acestei idei
Citat

EDITORIAL

Toma lavoare BuzauMăi oameni buni, ăștia care mai aveți un pic de conștiință, ăștia care aveți puterea să treceți peste ordinele de partid, opriți-l măi fraților! Opriți elucubrațiile tomisto-bolșevice și habarniste ale lui Toma. După ce ne-a înghesuit în autobuze ca pe sardele, după ce ne-a sacrificat sănătatea pentru banii de la Drăgaică, acum împânzește urbea cu nenorocirilea alea de lavoare folosite de obicei în taberele pentru refugiați!

Spaimele romanilor fara job covidDincolo de masurile guvernamentale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului (masuri de inteles pana la un punct), persista o intrebare teribil de apasatoare: ce se intampla cu economia? Cine garanteaza ca micile afaceri nu vor muri vazand cu ochii, din cauza ca au fost nevoite sa-si reduca sau chiar sa-si suspende activitatea pe timpul starii de urgenta?

Lume nesustenabila renastere„Valorizăm ciudații și marginalii, ignorăm adevăratele elite, care prin mintea și brațele lor țin civilizația noastră în spinare de secole”, scrie fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, care explică de ce lumea în care am trăit până la coronavirus se va încheia, privind însă cu speranță către societatea care va renaște din această criză.

Omagiu medici spital BuzauVineri, 03.04.2020, la Buzau, in jurul orei 11:00 echipele mixte ale politistilor, militarilor, jandarmilor, pompierilor si a celor de la Politia Locala au adus un omagiu cadrelor medicale din Spitalul Judetan Buzau. In semn de pretuire au salutat pe cei care se lupta zilnic pentru sanatatea buzoienilor. La randul lor, cadrele medicale au aplaudat initiativa acestora!

TomVID primarul degeaba CLM BZ martie 2020Faptul că situația este una delicată ne este cunoscut. Faptul că mulți dintre minunații noștri aleși au dat bir cu fugiții, iarăși ne este cunoscut. Faptul că alți dintre minunații noștri aleși își continuă campania, chiar înjurând și jignind adversarii politici, unii chiar bolnavi de covid (https://www.newsbuzau.ro/editoriale/41999-dosarele-lui-didimos-idiotulidiotilor-sau-adevarata-fata-a-unui-fost-ministru-al-culturii-din-romania – chiar dacă postarea respectivă a dispărut după materialul nostru), deasemenea ne este cunoscut.

adrian patrusca editorialNu este adevărat că virușii sunt organisme inferioare, aflate la granița dintre viață și moarte. COVID-19 pare înzestrat cu inteligență. Are concepții ideologice. Este de Stânga.

De exemplu, zici că l-a citit pe Malthus, cel atât de drag progresiștilor de azi, care susținea controlul strict al populației în funcție de resursele economice.

ghita K1Campionul mondial la K1 Daniel Ghita (foto), supranumit Samuraiul Salbatic, un aparator al drepturilor omului si un adevarat patriot, ii arata manusa presedintelui Romaniei Klaus Werner Iohannis, acuzandu-l ca isi bate joc de poporul roman, cot la cot cu Guvernul meu, sau mai bine zis Guvernul zero, cel despre care afirma ca a luat zero masuri sociale in timpul pandemiei de coronavirus.

anarhiaAnarhie, conform originalului din greacă, αναρχία, este un concept care se referă la existența unei societății anarhice, societatea oamenilor liberi. Anarhismul este denumirea unei filozofii politice sau denuminarea unui termen generic pentru un grup de concepții de natură filozofico-politică, care sunt mai mult sau mai puțin legate una de alta, derivat din cuvântul din limba greacă veche an-archos, care s-ar traduce în limba română prin expresia fără conducere sau fără conducători.

Petrica Alexa"Este nevoie mai mult ca oricand sa dam dovada de solidaritate. Romania, lumea intreaga, trebuie sa faca fata unei provocari dramatice...

Eliminarea pensiilor speciale a fost o tema de campanie electorala. Chiar credeti ca si-a dorit clasa politica din Romania, rezolvarea acestei probleme?

Acum exista posibilitatea suspendarii pensiilor speciale prin ordonanta de urgenta.Suntem in stare de urgenta!

Nici macar argumentele cu “ anticonstitutionalitatea” sau “atacarea la CCR”, nu mai stau in picioare. Tine doar de vointa celor care conduc aceasta tara. Da, este nevoie de solidaritate. Va propun sa incepeti cu asta.

Urmatoarea perioada, va fi una foarte complicata.Multi dintre concetatenii nostri,vor fi nevoiti sa traiasca de pe o zi pe alta. Desi sunt o persoana optimista, inclin sa cred, ca solidaritatea de care avem nevoie nu va cuprinde si acea categorie “speciala” de cetateni...

Despre coronavirus..

"Este clar ca omenirea se afla in fata unei mari provocari. Trebuie totusi,sa pastram un echilibru in abordarea acesteia.Nici sa exageram cu potentialul patogenic al acestui virus dar nici sa ramanem  nepasatori .

Abordarile diferite in lupta cu aceasta pandemie,inclusiv in cadrul UE,ma fac sa cred ca inca mai sunt multe necunoscute despre acest virus.

Ma intreb, de exemplu,daca este cea mai buna varianta sa mergi pe o abordare generala, sau pe una diferentiata,stratificata din punct de vedere socio-medical.Concret, ma intreb daca nu ar trebui sa ne concentram eforturile prioritar pe segmentul vulnerabil al populatiei, batrani si persoane cu patologii grave asociate,fiind stiut faptul ca la aceste categorii populationale virusul poate fi mortal.

Ma intreb,de asemenea,daca nu ar trebui sa luam in calcul si efectele “colaterale” ale ultimelo masuri: dezvoltarea bolilor psihice, limitarea preocuparilor pentru abordarile preventive ale problemelor medicale in general, probleme economice. Cu toate aceste efecte vom ramane si dupa ce vom trece peste aceasta pandemie.

Si mai concret, ma intreb daca nu ar fi ok sa luam in calcul, macar ca varianta de lucru, pastrarea unor conditii rezonabile de circulatie si socializare,cu riscul de a integistra un nr mai mare de persoane infectate (dar care vor dezvolta imunitate pt acest virus), concomitent cu dezvoltarea masurilor de protectie pentru persoanele vulnerabile.

Pana atunci, va invit pe toti sa respectam toate instructiunile transmise de specialisti si autoritatile statului. Cu siguranta, vom trece cu bine si peste asta!"

Petrica Alexa

SURSA: Facebook

Dosarele lui DIDIMOS grupurid e lucru romania UEÎn plină criză epidemică, cu atentat direct asupra sănătății românilor, vedem o fotografie apărută pe profilul unei rețele de socializare al președintelui partidului care până acum câteva luni a asigurat guvernarea acestei țări. În fotografie vedem niște personaje cărora românii le tot dau eject din viața politică, dar care se agață cu disperare de scaunele puterii.

evz1. Vineri, 20 martie 2020, toate televiziunile de știri, dar și generaliste, au difuzat pînă la inundație catastrofală noul Mesaj către națiune al lui Klaus Iohannis. N-aș fi aflat ce-a zis Sanitarul de la Cotroceni, cel care în 27 februarie 2020, ne sfătuia să nu ne îngrijorăm: „Coronavirus se reduce la o tuse ușoară”, dacă la televiziunile la care am intrat pentru a-mi da cu părerea nu ar fi fost pus în neștire. Am observat mai întîi că distinsul a citit textul de pe prompter. Text scris de alții și, mai rău, trecut prin el fără să-l atingă ca fulgerul printr-un paratrăsnet. Cum să citești un text care se vrea un mesaj menit să emoționeze, să facă națiunea să tresară? După ce l-am auzit pe tot mi-am dat seama că textul nu putea fi altfel decît citit. Nimic omenesc, nimic din suflet. Un text plat ca o bucată de tablă, un text plin de clișee și acelea ieftine: Împreună vom reuși, protejați-vă pe voi și pe cei dragi, românii, popor greu încercat, bla, bla. Au urmat deja binecunoscutele sfaturi de igienă date de dimineața pînă seara de doctorii în criză de andropauză și de vedetism.

ordonanta militara Vela Petrescu Stan„Dacă Patria mă va trimite sub pământ și acolo mă voi duce pentru ea” - Generalul Nicolae Dăscălescu

Domnul ministru al Internelor, ar fi trebuit să-și dea seama că nu este autoritate militară și mă întreb dacă are sau nu dreptul de a emite ordonanțe militare. Nu ne aflăm nici în starea de asediu, nici în cea de mobilizare și nici în cea de război, situație în care o autoritate militară emite asemenea ordine. Se vede treaba că acest colos de funcționari publici și „militari” din MAI, a rămas cantonat în meandrele neocomunismului multilateral dezvoltat și nu dispune de consilieri juridici competenți. Se vede bine că la Cotroceni, ca și la Palatul Victoria, lipsesc consilierii.

Michael LevittBiofizicianul americano-britanic-israelian Michael Levitt, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 2013 și profesor al Universității Stanford, este una din figurile care dă asigurări omenirii că răspândirea coronavirus este pe un trend descendent și afirmă că această criză mondială se va sfârși curând.

Momentul zilei

Dr Damian ElenaZilnic îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a fost dat să întâlnesc, în momente dificile de sanatate, un medic extrem de profesionist, pentru care pacientul este în primul rând un OM, și apoi un bolnav.

Papa BOR COVIDMesaj dur al unui credincios din Italia, adresat Papei Francisc: "Nu mai intru in biserica pana ce tu Papa nu cumperi din averile tale masti si aparate de respirat la toti credinciosii...!". In BOR cand vedem asa ceva? Unde sunt credinciosii adevarati nu cei de "duminica" spalati pe creier de ierarhi si popi flausati? Cereti bani pentru catedrala Neamului? Acum cine intra in ea? "Vindeti tot si urmati MIE" zice Hristos, voi de ce predicati ceva ce nu urmati? Vipere! IPS Ciprian al Buzaului si Vrancei, nu ai nimic de zis? Te ascunzi in resedinta platita de buzoieni si numeri banii?

toma nas rosuS-a fasait si Eurovision Buzau 2020! Un esec total! Muzica mediocra, acustica de doi lei, 200.000 de euro din bugetul buzoienilor aruncati pe imaginea si grandomania primarului Toma faliment! Buzoienii au platit fara voia lor in euro, un spectacol de tot rasul, cu artisti "no name", care au interpretat elucubratiile lor muzicale intr-un mod ce ar face invidios orice magar care rage. Multi dintre ei nu au avut acces, pentru ca invitatiile s-au impartit "pe spranceana"...rosie! Au platit deci si s-au uitat la televizor! Adevarata batjocura! Singura cu prestatie ceva mai buna a fost Dora, buzoianca noastra, care sincer nu intelegem ce cauta la sindrofiile de partid si campania elctorala a PSD!

tei taiati Crang piroane marmura Platou DaciaIncepand cu sfarsitul saptamanii trecute, cititorii ne-au semnalat niste fapte de nedescris pentru un oras modern, cu respect fata de lege: sub pretextul “toaletarii”, se marcheaza pentru taiere si teii sanatosi de pe aleea principala din Crang! La fel – cu zel specific, comerciantii "de la cortul cu martisoare", acreditati tacit de primarul Toma faliment (sau de unii consilieri contra votului din CLM) au fost zariti de cativa buzoieni cum bat cu barosul piroane in placile de marmura de pe Platoul Dacia - monument istoric - (daca tot e plin cu gropi si jeg si respectivii scuipa si arunca cojile de semninte pe jos, de ce sa nu o faca?

copaci botezati CrangBuzauEpisod demn de “Cascadorii rasului”, intamplat astazi 11 februarie 2020 – in Parcul Crang din Buzau. Toma si “personalitatile” lui (multiple) au descins in Crang si au…”botezat” copacii cu numele unor din “laureatii” de la Palatul Comunal. Imaginea, ca si actiunea este una mai mult decat ridicola – a se vedea colajul foto! Din peisaj nu au lipsit..."tzarcovnicii" presari platiti din banii publici si "maestrii de ceremonii" de la B.P.H.! Una peste alta, actiunea este atat de ridicola, incat respectivii au jubilat si au ras tamp la actiune, nestiind ca prin acest gest de fapt…isi sapa groapa – “unul-altuia”!

SpataruMai multi locuitori din Spataru (jud Buzau) au iesit la un protest spontan astazi - 01.02.2020, pentru ca au inteles ca autoritatile vor sa schimbe iesirea din Spataru si sa  puna alte restrictii de viteza in zona! Primarul comunist din localitate fuge de dialogul cu populatia si are impresia ca poate actiona in detrimentul intereselor comunitatii, dupa cum vrea "muschii lui", sau cum ii dicteaza gasca lui..."interlopa"!

Toma PMP BZDuminica 26 ianuarie 2020, "senzorii" nostri ne-au transmis ca Donald Tom se afla in vizita "de lucru" la Partidul Miscarea Populara Buzau, cu sediul pe strada Pacii din Buzau (sediu dat din "generozitaea" aceluiasi edil, dar cu conditionare precisa: sa se voteze in CLM - Proiectele PSD!!!) Cum martzafoiul este deprins cu astfel de escapade, a dat porunca slugilor de la PMP sa "sigileze" poarta.

parasuta lui Donald Tom"Un tip cade de la etaj pe trotuar

în fara unei femei în vârsta:

- Vai maica, te-ai lovit?

Tipul se ridica Si zice:

- Ce vorbesti mamaie,

eu sunt parasutist de la Buzau,

oras al aviatiei si al

parasutismului militar !

- Si parasuta unde e ?

- E sus, o bate barba-su!"

SURSA: facebook

 

asfaltare cabJupanul Toma continua sarabanda actiunilor de imagine, fara menajamente si bun simt! Astazi, vineri 20.12.2019 URBISUl, asfalta pe ploaie, pe repede inainte, o alee ce dadea la Hotelul Simonei Savulescu (noul sediu al Companiei de Apa Buzau).

Concert Vienez pentru partidDaca si-a inchipuit cineva ca spectacolul de seara trecuta este pentru muritorii de rand, buzoienii care isi dramuiesc banii pentru traiul de zi cu zi se inseala amarnic. Inca o data Primaria Buzau a dat dovada de recompensa din banii publici a sustinatorilor PSD, a pilelor de partid, a angajatilor din institutiile publice platiti si asa cu salarii cu multe cifre gen Compania de Apa, ISJ Buzau, URBIS, RAM. A fost o pomana electorala pe care credeam ca multi dintre cei prezenti o inteleg si nu o accepta din demnitate, am fost dezamagita.

News Buzau colinde CJ BuzauJoi 19 decembrie 2019, zeci de colindatori au trecut pe la Consiliu Judetean Buzau si au incantat auditoriu prin interpretarea unor colinde traditionale de Craciun. Au fost copii, oameni maturi, cunoscatori ai folclorului sau amatori. Toti s-au plimbat prin fata consilierilor judeteni si a presedintelui Petre Emanoil Neagu. Inca o data "elful" PEN a dat dovada de ceva ce nu au multi conducatori de institutii: diplomatie si fler!

Toma MedicamenteUn altfel de plugusor, bantuie la Palatul Comunal: “Semne de boala, anul are…!” – “zicala” preferata a edilului Toma! In timp ce Donald Tom merge pe banii romanilor (Asociația Municipiilor din România) la JW Marriott Bucharest Grand Hotel sau se rupe in figuri si balbe pe la “fratii” moldoveni, tinand alocutiuni poticnite in “tintesteana veche”, Guvernul Orban ii “taie macaroana” finantarilor electorale! Acum cateva zile, prim-ministrul Ludovic Orban i-a anunțat la întrunirea Asociațiilor Municipiilor din România că va sista alocarea de bani prin FSDI, acolo unde nu s-au semnat contracte. Neputand sau nevrand sa aduca vreun cent din Fonduri Europene la Buzău (se fura cam greu banii europeni, nu?), Toma se vede cu promisiunile electorale in aer – cele 15 milioane de euro pentru reabilitarea (a se citi “cumpararea electorala”) a profesorilor, parintilor si directorilor de scoli si gradinite din oras.

autobuze rable Toma Gica Toader transbus BuzauNu de putine ori am semnalat problemele de la societatea Transbus SA, patronata de cuplul de mistocareala paradigmatica “CUCU- TOADER”, rudele lui Toma faliment zis si “facalet penalul” sau “instrument mic si slinos”! Nu, nu ne referim la cum il fura pe Toma, Toader si nici la primele experiente sexuale de la Metalurgica, ingurgitate si de “Facalet”, ci facem misto (din pacate, pe banii buzoienilor) de rablele aduse la Buzau, care sa-i faca meandrele flausate a ultimului bolsevic – Toma!

ELCOR 

furt-societati-buzoiene.jpg

ziare
Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE