ULTIMA ORA:

Donati aici! Sprijiniti Presa libera!

presa libera DONATI AICI banner

FOTO - Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (VII). Colţii Tainiţei = Stâlpii Tainiţei

Le regretăm şi asigurăm cititorii că ele nu au fost intenţionate, ci mai degrabă este vorba de nişte scăpări datorate neatenţiei. Astfel, capitolelor V şi VI le lipsesc motto-urile. Le adăugăm aici şi acum, după cum urmează:

            Intermezoo - “Moşnenii erau păstrătorii multor “tainiţe””

            Motto: "There's a sucker born every minute".

Se naşte câte un fraier [naiv, credul] la fiecare minut.

David Hannum

            A. Mutăr, zeama lungă şi TFF-ul

Motto: ”Pot să-ţi procur nişte vestigii, ieftine... Nişte... reminiscenţe sticlă... 

Am nişte racile, domnule... racile. Chestii d-ălea care nu ne mai dezbărăm

noi şi ne critică, le iau ieftin la prima mână”.

Toma Caragiu în Un telefon discret

            Un apus al istoriei

Motto: "Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoaştere

mai repede decât societatea acumulează înțelepciune".

 

 Isaac Asimov

            Erori de identificare

Motto: "Toţi escrocii de pe pâmânt la un loc nu fac cât

cei care se înşeală singuri". 

Charles Dickens

            1° Stâlpii Tainiţei sunt peste tot!

Motto: "Cel mai mare inamic al cunoaşterii nu este ignoranţa,

ci iluzia cunoaşterii".

 Stephen Hawking

 

Musceleanu Vlad-Ionuţ şi Redacţia "Buzău-News"

 

Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme  (VII)

 

2° Colţii Tainiţei = Stâlpii Tainiţei

 

Motto: "Pot să trăiesc cu dubii, incertitudini şi neştiinţă. Cred că e mult

mai interesant să trăieşti aşa, decât să ai răspunsuri ce pot fi greşite."

Richard P. Feynman

 

În România comunistă, chiar şi monografiile se scriau după ureche, de către oameni care văzuseră terenul doar de la birou. Situaţia devine de-a dreptul hilară în cazul unor producţii ”turistice”, aparent destinate să îndrume în teritoriu eventualii doritori.

Citim în Ghidul Turistic al Judeţului Buzău:

”În dreptul Km. 11, aproape de confluenţa Bâscii Rosilii cu pârâul Tainiţa, se ramifică valea acestuia, pornind de-a lungul unui traseu impresionant, de 21 km. de şosea montană spre Lopătari, trecând pe la stâncăriile numite ”Stâlpii Tainiţei”, şi în continuare pe la ”Fierărie”, de unde, lăsând la dreapta o ramificaţie spre exploatările Băleanca-Hânsaru iese apoi la culme sub Vf. Ivăneţu”1.

Confuzia este evidentă. Acel pinten de piatră (Colţii Tainiţei), spectaculos ce-i drept, i-a păcălit pe mulţi. Însă datele arhivistice de care dispunem invalidează cert soluţia propusă. Şi asta din cauză că Stâlpii veritabili se află la o oarecare distanţă de firul principal al pârâului Tainiţa, nu lângă albia şi cascada acestei ape.

Ciudat este că printre autori se află şi Valentin Georgian, parte a unei ilustre familii din Gura-Teghii, din care îi amintim pe preotul Constantin Georgian şi pe profesorul de geografie Pamfil Georgian. Nu ştim să explicăm această situaţie neobişnuită, mai ales că în ”Ghid” apar şi alte erori grosolane.  

Montaniardului Dan Nedelea nu i se poate reproşa că n-a bătul la pas locurile. În schimb, discursul său e plin de concluzii pripite:

 ”Am marcat în descrierea Văii Bâsca Rosilei locul în care se ramifică spre sud-est drumul pe Valea Tainiţa. Numele văii reflectă adăpostul oferit de relief celor care îşi căutau scăpare din faţa năvălitorilor. După aproape 1.5 km. de la intrare, șoseaua alpină către Lopătari se separă spre stânga, spre est. Pe vale continuă un drum forestier deteriorat, care trece pe versantul stâng, apoi urcă accentuat. Spre stânga, apa rămasă tot mai jos ne va aduce singură aminte de existența ei, pentru că printre două coloane uriaşe, numite Stâlpii Tainiţei, se avântă Cascada Tainiţa. Ea este mai bine vizibilă în perioadele în care copacii sunt lipsiţi de frunze. Pentru a ajunge la ea părăsim drumul și coborâm versantul puternic înclinat. Vom fi aici la baza Stâlpilor, cel din dreapta văii fiind mult mai înalt, terminat în scară, ornat cu pini. Ocolind, putem urca pe Stâlpul din stânga văii, surplombat deasupra apei. Pe cât de firesc trece acum mai departe drumul pe versant, pe atât de misterios trebuie să fi fost în vechime accesul dincolo de coloanele Tainiţei”2.

Linia identificării operată de Dan Nedelea urmează pe cea a Ghidului amintit anterior. Nu putem să nu remarcăm interesanta hartă care-i ornează articolul: eronată în toponimie, dar minimalistă din punct de vedere estetic.

Ca orice iubitor de munte, Dan Nedelea era familiarizat cu broşurelele acelea interesante reunite în colecţia Munţii Noştri. Nu este clar de ce Nedelea nu a consultat în prealabil Munţii Buzăului3, nr. 13 din şirul de coperţi colorate. Poate ar fi avut mai mult succes la identificări:

“Urmărim drumul forestier ce urcă pe valea Tainiţei şi apoi în lungul culmii Ivăneţu spre vest, circa 10 km. La început poteca însoţeşte rîul pe dreapta, pentru ca după 1,2 km de la răspîntia drumului forestier ce merge la Ivăneţu-Ploştina să traverseze apa înscriindu-se pe stînga acestuia. Imediat, după trecerea pe malul stîng, ne atrage atenţia o cădere puternică de apa; peisajul este completat de numeroşii pini ce stau agăţaţi pe poliţele structurale şi pe capetele de strate din jurul cascadei. Privind cu atenţie printre arbori vom zări la cîţiva metri mai jos de şosea cascada Tainiţei, unde apa cade de la 7-8 m. În dreptul ei pereţi formaţi din strate groase de gresie aduse la verticală (Colţii Tainiţei) au înfăţişarea unor contraforturi”4.

Facem precizarea că deşi pe harta care însoţeşte broşura Colţii Tainiţei apar  consemnaţi derutant, textul este mai mult decât lămuritor în ceea ce priveşte poziţia lor în teren.

    Această confuzie regretabilă Colţii Tainiţei = Stâlpii Tainiţei a avut viaţă lungă. Accesul facil, aspectul magnific şi nu în ultimul rând chipul uman ce pare a se profila pe suprafaţa superioară a pintenului s-au constituit în tot atâtea motive. Ba chiar, locul este marcat cu semnul distinctiv de stânci ascuţite şi un +25 ca indicaţie a înălţimii, chiar şi pe hărţile Direcţiei Topografice Militare (planşa L-35-089-D-b DTM).

O abordare singulară şi la propriu şi la figurat întâlnim la Diana Liana-Gavrilă. După ce aminteşte descrierea lui Iorgulescu, aceasta redă o fotografie a stâncii, cu legenda: ”Stâlp de piatră pe valea Tainiţei”5. Ce-o fi vrut să afirme, doar Domnia-sa ştie!

Noi am fi putut enumera un lung şir de derutaţi, care ţin să-i deruteze şi pe alţii. În acest caz, ne-am oprit la 3 exemple semnificative.

Pintenul de la cascada Tainiţa poartă numele de Colţii Tainiţei şi nu are nici o legătură cu Stâlpii Tainiţei. Vom detalia cu altă ocazie originea toponimului ”Colţii Tainiţei; el este de factură recentă (nu apare menţionat în documentele de epocă) şi provine din aspectul de pinteni ascuţiţi grupaţi (colţi) pe care această formaţiune îl are din anumite unghiuri de viză.

 

            Mulţumim pentru cele 2 fotografii cu profilul distinct al Colţii Tainiţei lui Paul Rădulescu (Bucureşti) şi lui Gabriel Constantinescu (†).

            Lupele topografice au fost extrase din planşa L-35-089-D-b (DTM) şi din harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului. De asemenea am reprodus schiţa care ilustrează articolul lui Dan Nedelea.

 

Note:

1. Lazăr Băciucu, Valentin Georgian, Aurelian Pițu - Ghid turistic al Județului Buzău, Ed. Sport-Turism, 1978, pg. __;

2. Dan Nedelea - Medalion Masivul Ivănețu. Călătorie în spațiu și timp în Revista Munții Carpați nr. 22, pg. 20-21;

3. Grigore Posea, Mihai Ielenicz - Munţii Buzăului (Colecţia Munţii Noştri, nr. 13), Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977;

4. Ibidem, pg. 75;

5. Diana Liana Gavrilă - Enigme din trecutul îndepărtat în Munţii Buzăului, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2012, pg. 185 (ilustraţie).

 

3° Colţilor Stâlpilor = Stâlpii Tainiţei

 

Motto: "Nu subestima niciodată puterea proştilor organizaţi în grupuri mari".

George Carlin

 

O a doua sursă de confuzii sunt Colţii Stâlpilor. Am putea vorbi de o dublă: unii le greşesc poziţia, alţii, atunci când o indică corect, îi consideră a fi Stâlpii Tainiţei.

”Drumul forestier îşi mai domoleşte urcuşul şi pare a se întoarce, spre nord nord-vest. Dacă vom întoarce privirea spre sud, peste pădure, vom avea surpriza să constatăm că aici Creasta Ivăneţului a suferit o metamorfoză alpină remarcabilă: colţi ascuţiţi se duc cu sute de metri mai sus, spre cer. Pinii se simt şi aici pe teren propriu, chiar dacă rezistă “asiguraţi’' prin fisuri, ajungând la dimensiuni care sfidează vitregia poziţiei. Mulţi şi-au sfârşit în picioare existenţa, trunchiurile lor lipsite de coroane întărind denumirea de Colţii Stâlpilor dată acestei creste. Depărtându-se de ei, drumul forestier ne oferă unghiuri şi mai bune de a-i privi...”1.

De data aceasta situaţia se inversează: ca pentru a-şi lua revanşa, Dan Nedelea are dreptate şi Posea-Ielenitz greşesc:

”Drumul forestier pe care îl continuăm urca mai accentuat prin pădure în mai multe serpentine. Trecem de un luminiş din care, spre sud, putem admira turnurile din Vârful Stâlpilor formate în stivele groase de gresie în poziţie verticală. Şi aici, pe pereţii abrupţi s-au fixat pomi care dau varietate peisajului. Alb-cenuşiul stîncii, alături de verdele închis al pinilor, şi, din loc în loc, de alb-argintiul mestecenilor contrastează cu cerul albastru şi verdele deschis al pădurii de foioase, ale căror frunze capătă toamna culori galben-roşcat de neuitat”2.

Eroarea Colţii Stâlpilor - Vârful Stâlpilor are cauze complexe, pe care le vom discuta cu altă ocazie. În ce ne priveşte, dorim să invalidăm momentan falsa identificare Colţii Stâlpilor= Stâlpii Tainiţei. Deşi din text nu reiese, din harta care însoţeşte broşura rezultă că Posea-Ielenitz identifică Colţii Stâlpilor cu proeminenţa de la cota 1052 (DTM).

O plasare eronată a Colţilor o întâlnim şi la Laurenţiu-Mircea Muscalu:

“… o altă posibilitate uşoară de a ajunge la lacul Hânsaru. Mergem deci în amonte pe Pârscovel, la început 1 km. pe drum forestier şi apoi la terminarea acestuia, pe un drumeag de căruţă (panta nu este mare). După 40  minute, timp în care am străbătut pădurea Băleanca, ajungem în șaua omonimă, situată în culmea ce unește Vf. Săpături de Vf. Colții Stâlpilor3.

Deşi din text şi harta ataşată este evident că acesta urmează linia Posea-Ielenitz care plasează Colţii Stâlpilor la cota 1052, o frază ne pune pe gânduri: 

“De la lac se poate coborî în 2 ½ ore la Nemertea (Gura Teghii) pe drumul forestier care trece pe lângă Colții Stâlpilor, Colții Tainiței și cascada Tainița”4. Aşadar, în cel mai bun caz se poate spune că Muscalu dă două soluţii, ca măcar una să fie bună. Încercând a pătrunde logica lui Muscalu, am luat în calcul şi varianta ca Domnia-sa să considere cota 1052 ca o prelungire în amonte a Colţilor. Ar fi total incorect, deoarece vorbim de două muchii distincte, aproape paralele şi net diferenţiate în teren. 

Cauzele erorii Colţii Stâlpilor - Stâlpii Tainiţei sunt facil de identificat. În primul rând, Colţii Stâlpilor sunt la fel de uşor accesibili, fiind în imediata proximitate a drumului forestier. Aspectul lor urmează fragmentar descrierea lui Basil Iorgulescu, dar eşuează în a o justifica în întregime. Popularitatea falsei identificară a plecat de la persoane venite în vilegiatură off-road, călare pe maşini de teren. Ghida lor, nelipsita Diana-Liana Gavrilă, le-a dat aceleaşi indicaţii greşite pe care le consemnează şi în cartea Domniei-sale5. Că misteriosul obiectiv pe care-l doreau cu tot dinadinsul atins era chiar la marginea căii de rulaj a convoiului de automobile nu a pus pe nimeni pe gânduri la vremea respectivă.

            În rezumat, unii localizează greşit Colţii Stâlpilor, care se află în imediata apropiere a drumului forestier al Tainiţei, nu la cota 1052. Alţii, direct interesaţi de câştiguri facile, îi identifică greşit cu Stâlpii Tainiţei.   

 

            Mulţumim pentru fotografia panoramică a Colţilor Stâlpilor Dlui. Mario Ruse.            Lupele topografice au fost extrase din harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului şi cea care ilustrează articolul lui Laurenţiu Mircea Muscalu (cartografia: C. Gherase).

 

Note:

1. Dan Nedelea - Medalion Masivul Ivănețu. Călătorie în spațiu și timp în Revista Munții Carpați nr. 22, pg. 21;

2. Grigore Posea, Mihai Ielenicz - Munţii Buzăului (Colecţia Munţii Noştri, nr. 13), Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977, pg. 75-76; 

3. Laurenţiu Mircea Muscalu - Poteci pe culmile Ivănețului în Almanah Turistic 1987, pg. 107;

4. Ibidem, pg. 106;

5. Diana Liana Gavrilă - Enigme din trecutul îndepărtat în Munţii Buzăului, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2012, pg. 186 (ilustraţii: Stâlpii Tainiţei şi Vedere de pe Stâlpii Tainiţei).

 

Atribute foto:

1. Colţii Tainiţei, din diferite unghiuri de viză, pe măsura apropierii de ei din aval. Cadrele 1 şi 2 sunt ale autorului. Cadrul 3 a fost realizat de Gabriel Constantinescu;

2. În fundal, lupă după Ortofoto 2008 (ANCPI). În medalion, lupă după planşa L-35-089-D-b (DTM);

3. În fundal, lupă după Bing Aerial view. În medalion, lupe după harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului;

4. Schiţă de situaţie care însoţeşte articolul lui Dan Nedelea - Medalion Masivul Ivănețu. Au fost evidenţiaţi grafic Colţii Tainiţei şi Colţii Stâlpilor;

5. Aspectul de profil uman al Colţilor Tainiţei, văzuţi din drumul care trece pe lângă ei. Un ”mimetolit” fără doar şi poate; nici vorbă de o eventuală sculptură megalitică. Fotografie realizată de Paul Rădulescu; 

6. Colţii Tainiţei, din diferite unghiuri de viză, pe măsura apropierii pe drumul forestier, venind din aval. Se remarcă triunghiul echilateral şi litera Gamma, asupra cărora vom reveni. Fotografiile autorului;

7. În fundal, lupă după Ortofoto 2008 (ANCPI). În medalion, lupe după harta care ilustrează articolul lui Laurenţiu-Mircea Muscalu, respectiv harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului;

8. Imagine panoramică a zonei Colţilor Stâlpilor. Fotografie realizată de Mario Ruse;

9. “Omul care doarme”, un mimetolit identificat la Colţii Tainiţei. Se remarcă un profil de cap gigantic, culcat pe o lespede care-i ţine loc de pernă. Un spectaculos joc al naturii, nu o creaţie a omului.

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

EDITORIAL

statul de dreptSe spunea ca SIPA si DGPA au facut politie politica si au fost decapitate. Avem indoieli in acest sens. Nu excludem ca au fost si unele abateri . Ce se intampla in prezent insa ? Este democratie? Este transparenta? Alte abuzuri? NKVD rediviva? Trebuie sa acordam, potrivit normalitatii, dreptul la libertatea de exprimare al unui agent din cadrul Penitenciarului Bacau care ne relateaza o speta pe care o putem considera de o imensa gravitate pentru statul de drept.

silvana racoviceanuȘacali, „rău necesar”, șnapani, „morți după bani” sunt câteva dintre etichetele și sintagmele folosite când vorbești despre avocați. Pe doamna avocat Silvana Racoviceanu n-am cunoscut-o personal până acum două săptămâni când ne-am întâlnit într-o crâșmă la Obor, după ce tocmai îl chestionasem pe soțul ei, colegul meu Alecu Racoviceanu, cu privire la un caz celebru al anilor ’90, asasinarea lui Ioan Luchian Mihalea. Mai vorbisem cu ea la telefon prin martie, când m-a sunat și m-a rugat să-i scriu câteva rânduri despre el, că tocmai urma să intre în al șaselea deceniu de viață grea.

schitul Sf Andrei AthosIntrăm în curtea Schitului Sf. Andrei din Athos. Oprirea nu era în program. Dar ”fratele” Daniel voia să cerceteze magazinul cu obiecte de cult. După vreo 20 de minute, așteptându-l să cumpere suvenirurile sfințite, se apropie de mine călugărul care avea în grijă magazinul.

BOR(Preluat și adaptat de la alți anonimi...de prin interentul, uneori și benefic, chiar dacă face parte din puterile duhurilor răutăților răspândite prin văzduhuri​, alături ​de stăpânitorii întunericului acestui veac ​(​Efeseni ​6, 12)

Din BOR n-a mai rămas decît un SISTEM bisericesc, o BIROKRATURĂ religioasă, menită să gestioneze/controleze corect-politic, adică să veștejească, orice energie duhovnicească și națională autentică. Patriarhul fiind ales de mulți masoni infiltrați în Adunarea Națională Bisericească, devine astfel, sluga unui sistem masonic, care a penetrat la toate nivelurile Biserica.

Donald Tom profil PsihicZilele aceste nu am avut ce a face si am dat curs invitatiei unui colaborator de la MI5 din Londra de a-l vizita, in concediu. Nu, nu a fost ceva oficial, dar schimbul de impresii si experienta intre G.I.M. (Buzau, Bucuresti, Cluj si Iasi) a fost benefic si plin de reusite. Brusc, la ceaiul de la ora 5, amicul meu m-a invitat la un local sa cunosc o parte din echipa lui. Surpriza : la intalnire a fost prezenta si o studenta a faimoasei Leanne ten Brinke - asistent profesor doctor la Universitatea din Denver și un expert de top în ceea ce privește limbajul trupului. Brusc, stiind parca despre ce vreau sa o intreb, mi-a intins o carte si am rasfoit-o impreuna. Mi-a venit ideea sa-i arat un videoclip cu Donald Tom si sa o intreb « ce vede » ? Iata ce mi-a subliniat, printre alte comentarii si glume, inevitabile :

halep nervoasaDe la bun inceput trebuie sa spun ca ceea ce este scris mai jos parca sunt scris de mine...dar nu sunt! Cu toate acestea, gandurile asternute de bunul meu prieten din America mi-au fost impletite cu uriasa bucurie a victoriilor Simonei Halep ! Si cum gesturile mici fac totul, mi-a placut ca si voua, unele atitudini ale Simonei, dar intr-un mod cu totul ciudat s-au impletit cu altele, dizgratioase si chiar scarboase facute de ea.  Da, mereu a existat ceva care m-a intrigat, am vorbit cu cei apropiati despre asta si nu am spus-o in public…pana ce nu am citit randurile altora care, intamplator sau nu, observase aceleasi carente de caracter si gandire gaunoasa la campioana Halep. Sa fi fost mereu asa si sa se fi ascuns atat de bine de ochiul lumii, sau... banii au schimbat-o ? Oricum, in ultima perioada a inceput sa isi dea rau in petic si sa lase la suprafata din ce in ce mai mult caracterul ei dictatorial si avar dupa succes si bani ! Ceea ce m-a deranjat insa cel mai mult a fost lipsa de sentiment patriotic din ce in ce mai pregnant si un fel de tupeu….pacat amestecat cu smecherie ieftina ! Las acum sa vorbeasca altii despre asta, in randurile si interviul de mai jos (I.G.)!

ACUZ mDa. Acum este o certitudine. Alexandra a fost violată și ucisă. Am aflat despre aceste orori, numai prin curajul supraomenesc al unei fete de numai 15 ani. Dar odată cu Alexandra, am aflat că, în fapt, România a fost violată și ucisă.

trazneaPuţin peste jumătate de veac. Aşa ar începe în cuvinte descrierea unor cifre seci şi goale ale bilanţului vieţii mele. O soţie minunată, înţelegătoare, care şi cu cele mai grele sacrificii, mi-a fost alături. Tot timpul, necondiţionat. Un băiat la facultate, tânăr, frumos şi sănătos. În dese rânduri, mi-am pus familia, adică ce am mai de preţ pe lume la egalitate cu ce trăiesc şi respir: fotbalul. Mi-am dedicat ani din viaţă, am sacrificat timpul, sănătatea şi am mers din datorii în datorii, mi-am făcut din prieteni duşmani şi nici în al doisprezecelea ceas nu am învăţat că bunătatea şi dorinţa de a realiza lucruri într-o manieră corectă, echidistantă şi profesionistă sunt lucruri anormale pentru „normalitatea” societăţii în care trăim. Nu ştiu nici măcar să descriu în cuvinte ce simt.

0 eurocrisisÎn timp ce ne uităm la macabrul spectacol politico-juridic pus în scenă în ţărişoara noastră, în spatele uşilor închise, dar perfect transparent, se desfăşoară cea mai mare operaţiune de jefuire a ţării şi de intrare a ei într-o spirală fără ieşire.

Aşa-i că sunteţi surprinşi? Aşa-i că vă miraţi „cum de nu spune nimeni nimic”?

Sfetoslav Cremarenco matematician BuzauAșa se spunea în Buzău, timp de aproape 50 de ani, când venea vorba de învățat matematică la nivelul de sus, rezervat minților frumoase. Era bătaie pe locurile din clasa lui. La el, adică la Sfetoslav Cremarenco, apostolul matematicii. Unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun profesor de matematică din România în ultimii 50 de ani. Așa a spus unul dintre elevii săi geniali, Bogdan Enescu, iar matematicienii români nu l-au contrazis. La 77 de ani, de 10 ori câte 7, plus încă 7, venerabilul profesor urmează drumul trist al intelectualului român de elită ajuns la pensie, uitat de autorități, căutat doar de boli și de poștașul cu facturi, înseninat numai de amintiri și, rar, dar atât de intens, de recunoștința foștilor elevi.A mai trecut un an peste dansul...acum la 78 de ani...

Asociatia Nevazatorilor Buzau Proiect BucovinaPe 8 iulie 2019 începea activitatea din cadrul proiectului „Bucovina, ținut de istorie și legendă”, de care beneficiau persoane cu dizabilități vizuale din cadrul Filialei Judetene Buzau, proiect finantat de Consiliul Judetean Buzau din fonduri nerambursabile. Urma să aibă loc vizitarea unei serii de obiective turistice și desfășurarea unor activități cu caracter cultural și educativ, menite să elimine factorul izolare din rândul nevăzătorilor.Participarea în calitate de voluntar mi-a permis să intru în contact cu beneficiarii proiectului și să aflu cum se descurcă aceștia în viața de zi cu zi, ținând cont de dizabilitățile pe care le au.

TURISM CULTURAL News BuzauUn festival şi un târg turistic medieval. O modalitate optimă de promovare a patrimoniului istoric la nivel interjudeţean. Valorizarea acestor obiective de patrimoniu istoric impune, după cum afirmam, o viziune mai largă şi aplicată, şi anume ofertarea, în plan turistic, a unor acţiuni culturale de impact. După cum în spaţiul transilvănean conceptul de festival şi de târg medieval a devenit o realitate, tot astfel, la o scară redusă şi mai bine centrată pe obiectivele de patrimoniu, se poate lansa o astfel de acţiune culturală, direct legată de aceste foste centre mănăstireşti fortificate din zona Carpaţilor Curburii şi a Subcarpaţilor Moldovei.

mincoinele gogoneleIeri , 27.07.2019, la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”a avut loc o baie de biodiversitate legumicola dupa tiparele europene indelung uzitate. Gusturi europoide aclimatizate in Valahia. In baia de multime, administratia locala si Onor. Minister al Agriculturii si al Plugariei, destalinizate cu portia, au avut ocaziunea sa insamanteze indelung un asalt de imagine printre poporenii din Targul Buzaului. Oras deschis, nu ? Te pui cu gustul traitorului din mitoc ( metoc)?

Momentul zilei

UIE candidatiDuminica 15 septembrie 2019, in plin centru Buzaului, sub nasul lui Donald Tom, au fost vandalizate corturile electorale ale tuturor candidatilor la Alegerile Prezidentiale din 2019! Mai multe inscrisuri - "M..E", au aparut atat in interiorul corturilor cat si in afara!

risipa apa CABSe intampla in aceasta seara (14.09.2019), In Buzaul haituit de Toma si Savulescu: In timp ce edilul se plimba la OSLO cu Asociatia "Mucipiilor", in Buzau este haos. Cetatenii sunt nevoiti sa plateasca apa neagra de la robinete si sa isi desfunde apometrele, filtrele si tevile din cauza malului de incompetenta al directorului Savulescu, protejata lui Toma Faliment. Pe strada Visinului, colt cu Bicaz (unde pentru "Dobrica view" s-a spart asfaltul si tevile de apa si canalizare)...curge apa...neincetat.

TROIA Premium Construct Buzau 2019 1AU INCEPUT! Sa darame tot....soferii de la TROIA Premium Construct (controlata de IPS Ciprian, arhiepiscopul Buzaului si Vrancei) care a luat prin incredintare directa lucrarile (de la Toma)pentru Podul din "Bariera Brailei" - Buzau...! :D

autobuze rable Transbus BuzauNu a trecut mult de cand am semnalat ca Gica Toader si Traian Cucu – cei doi « mahari » de la societatea Transbus SA, controlata de primarul faliment Toma (LINK), dau date tehnice false despre autobuzele second hand si iata ca primele masini din baza societatii crapa de uzura fizica si morala. Imaginile ne-au fost transmise de un buzoian revoltat pe situatie.

Lopata in asfalt Ramnicelu BuzauDOREII SUNT PESTE TOT! S-a intamplat la Ramnicelu, Judetul Buzau - un muncitor (se pare ca lucra la firma apropiata de PSD - ALKARON - patron un anumit F. T.) dupa chipul si asemanarea renumitului "DOREL" din povestile urbane ale Romaniei - a facut-o lata: a uitat O LOPATA in asfaltul turnat de firma! Asa ceva....mai rar!

Transbus BZ 85 VFGDupa ce au modificat computerul de bord la rablele de autobuze cu peste un million de km la ACTIV, aduse pe spagi de la rudele din Olanda si au montat compostoarele de bilete de pe vremea « Lu ‘ Ceasca »…. « Cuplu celebru » Gica – Cucu , a mai inventat una : « geam » din policarbonat, pentru o vizibilitate "mai buna" a realizarilor bulibasei TOMA ( BZ.85 VFG)!!! « SIGURANTA SI INCREDERE »... da, ma ?

asfaltare bataie de joc BuzauAnuntata cu surle si trambite, de sclavii primarului Toma, “Marea asfaltare” s-a dovedit o mare bataie de joc, pe bani publici. Daca acum putin timp am facut un reportaj cu asfaltarea fara cap si coada de pe varianta din zona Oborului de animale de la marginea orasului (LINK), iata inca o “realizare” de acelasi fel: asfaltarea de pe strada Depozitului, din cartierul Simileasca (facuta cu nici un an in urma - 2018)!

Buzau orasul buhait TomaDe 3 ani, Buzaul s-a buhait la fata! Mizerie, nesimtire tipica adusa de un meltean, jeg moral si fizic, nesiguranta pe strada si totala lipsa de viziune din partea celor platiti sa vegheze la bunastarea contribuabililor! Nimic nou - o mafie inlocuita cu alta, mai fomista si second-hand! Potrivit DEXonline, “Buhait”, inseamna “Umflat (de somn, de beție, de boală etc.); buhav. Ochii mari încercănați cu pungi vinete, buhăiți de somn ori de nesomn. Vorba lui Rebreanu: “Era încă buhăit și mahmur:, sau daca-l preferati pe Sadoveanu: “Un buhăit cu nasul vînăt de beție”. Iata va prezentam, fara prea multe comentarii, cateva imagini din Buzau, primite de la cititorii nostri, care evident sunt mult mai destepti ca ai altora.

caricioplan Toma BuzauAvem nevoie de un avion in rondul de la intrarea in Buzau (Nord)? Categoric, NU ! Puteau sa fie cheltuiti banii mai eficient, pentru lucruri concrete, in slujba cetatenilor ? Categoric, DA ! Ne vom incalzi la iarna cu…. Avionul lui Toma ? « Cu cherosenul de la el » - raspunde un buzoian !

WC scoliO parte din banii pentru toaletele-container, aprobaţi de către Guvern pe 31 mai prin HG 363/2019, va fi retrasă de la 27 de şcoli, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Educaţiei.

Desene pe asflat Micro IIIIubire, zambete si veselie prin toata fiinta lor... Voci cristaline, culori, priviri calde si...desene pe asfalt. Asa si-au petrecut o parte din timp un grup de copii din cartierul buzoian Micro III.

blocat de politieIn urma cu putin timp, un buzoian ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor a fost urmarit si blocat in cartierul Micro III.

Ecaterina STROESCU

totul despre bulau Toma halucinantDelir total a’ la TOMA! Vizualizati cu atentie! :)) Citate celebre: "Aia "marii angrosisti...daca sunt comercianti...sa aprovizioneze numai noaptea!" (de pe Transilvaniei)....despre Gigacalorie: "Daca o sa fie gigacaloria mai mare....O SA-MI CER SCUZE...! " ... "Ordonanta PRESEDENTIALA...", O sa incercam sa livram caldura si la cei care raman bransati la RAM....dar nu cred ca o sa pot livra caldura asa ca ii rog sa se debranseze ...!!!" :))

ELCOR 

ziare
Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE