ULTIMA ORA:

FOTO - Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (VII). Colţii Tainiţei = Stâlpii Tainiţei

Le regretăm şi asigurăm cititorii că ele nu au fost intenţionate, ci mai degrabă este vorba de nişte scăpări datorate neatenţiei. Astfel, capitolelor V şi VI le lipsesc motto-urile. Le adăugăm aici şi acum, după cum urmează:

            Intermezoo - “Moşnenii erau păstrătorii multor “tainiţe””

            Motto: "There's a sucker born every minute".

Se naşte câte un fraier [naiv, credul] la fiecare minut.

David Hannum

            A. Mutăr, zeama lungă şi TFF-ul

Motto: ”Pot să-ţi procur nişte vestigii, ieftine... Nişte... reminiscenţe sticlă... 

Am nişte racile, domnule... racile. Chestii d-ălea care nu ne mai dezbărăm

noi şi ne critică, le iau ieftin la prima mână”.

Toma Caragiu în Un telefon discret

            Un apus al istoriei

Motto: "Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoaştere

mai repede decât societatea acumulează înțelepciune".

 

 Isaac Asimov

            Erori de identificare

Motto: "Toţi escrocii de pe pâmânt la un loc nu fac cât

cei care se înşeală singuri". 

Charles Dickens

            1° Stâlpii Tainiţei sunt peste tot!

Motto: "Cel mai mare inamic al cunoaşterii nu este ignoranţa,

ci iluzia cunoaşterii".

 Stephen Hawking

 

Musceleanu Vlad-Ionuţ şi Redacţia "Buzău-News"

 

Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme  (VII)

 

2° Colţii Tainiţei = Stâlpii Tainiţei

 

Motto: "Pot să trăiesc cu dubii, incertitudini şi neştiinţă. Cred că e mult

mai interesant să trăieşti aşa, decât să ai răspunsuri ce pot fi greşite."

Richard P. Feynman

 

În România comunistă, chiar şi monografiile se scriau după ureche, de către oameni care văzuseră terenul doar de la birou. Situaţia devine de-a dreptul hilară în cazul unor producţii ”turistice”, aparent destinate să îndrume în teritoriu eventualii doritori.

Citim în Ghidul Turistic al Judeţului Buzău:

”În dreptul Km. 11, aproape de confluenţa Bâscii Rosilii cu pârâul Tainiţa, se ramifică valea acestuia, pornind de-a lungul unui traseu impresionant, de 21 km. de şosea montană spre Lopătari, trecând pe la stâncăriile numite ”Stâlpii Tainiţei”, şi în continuare pe la ”Fierărie”, de unde, lăsând la dreapta o ramificaţie spre exploatările Băleanca-Hânsaru iese apoi la culme sub Vf. Ivăneţu”1.

Confuzia este evidentă. Acel pinten de piatră (Colţii Tainiţei), spectaculos ce-i drept, i-a păcălit pe mulţi. Însă datele arhivistice de care dispunem invalidează cert soluţia propusă. Şi asta din cauză că Stâlpii veritabili se află la o oarecare distanţă de firul principal al pârâului Tainiţa, nu lângă albia şi cascada acestei ape.

Ciudat este că printre autori se află şi Valentin Georgian, parte a unei ilustre familii din Gura-Teghii, din care îi amintim pe preotul Constantin Georgian şi pe profesorul de geografie Pamfil Georgian. Nu ştim să explicăm această situaţie neobişnuită, mai ales că în ”Ghid” apar şi alte erori grosolane.  

Montaniardului Dan Nedelea nu i se poate reproşa că n-a bătul la pas locurile. În schimb, discursul său e plin de concluzii pripite:

 ”Am marcat în descrierea Văii Bâsca Rosilei locul în care se ramifică spre sud-est drumul pe Valea Tainiţa. Numele văii reflectă adăpostul oferit de relief celor care îşi căutau scăpare din faţa năvălitorilor. După aproape 1.5 km. de la intrare, șoseaua alpină către Lopătari se separă spre stânga, spre est. Pe vale continuă un drum forestier deteriorat, care trece pe versantul stâng, apoi urcă accentuat. Spre stânga, apa rămasă tot mai jos ne va aduce singură aminte de existența ei, pentru că printre două coloane uriaşe, numite Stâlpii Tainiţei, se avântă Cascada Tainiţa. Ea este mai bine vizibilă în perioadele în care copacii sunt lipsiţi de frunze. Pentru a ajunge la ea părăsim drumul și coborâm versantul puternic înclinat. Vom fi aici la baza Stâlpilor, cel din dreapta văii fiind mult mai înalt, terminat în scară, ornat cu pini. Ocolind, putem urca pe Stâlpul din stânga văii, surplombat deasupra apei. Pe cât de firesc trece acum mai departe drumul pe versant, pe atât de misterios trebuie să fi fost în vechime accesul dincolo de coloanele Tainiţei”2.

Linia identificării operată de Dan Nedelea urmează pe cea a Ghidului amintit anterior. Nu putem să nu remarcăm interesanta hartă care-i ornează articolul: eronată în toponimie, dar minimalistă din punct de vedere estetic.

Ca orice iubitor de munte, Dan Nedelea era familiarizat cu broşurelele acelea interesante reunite în colecţia Munţii Noştri. Nu este clar de ce Nedelea nu a consultat în prealabil Munţii Buzăului3, nr. 13 din şirul de coperţi colorate. Poate ar fi avut mai mult succes la identificări:

“Urmărim drumul forestier ce urcă pe valea Tainiţei şi apoi în lungul culmii Ivăneţu spre vest, circa 10 km. La început poteca însoţeşte rîul pe dreapta, pentru ca după 1,2 km de la răspîntia drumului forestier ce merge la Ivăneţu-Ploştina să traverseze apa înscriindu-se pe stînga acestuia. Imediat, după trecerea pe malul stîng, ne atrage atenţia o cădere puternică de apa; peisajul este completat de numeroşii pini ce stau agăţaţi pe poliţele structurale şi pe capetele de strate din jurul cascadei. Privind cu atenţie printre arbori vom zări la cîţiva metri mai jos de şosea cascada Tainiţei, unde apa cade de la 7-8 m. În dreptul ei pereţi formaţi din strate groase de gresie aduse la verticală (Colţii Tainiţei) au înfăţişarea unor contraforturi”4.

Facem precizarea că deşi pe harta care însoţeşte broşura Colţii Tainiţei apar  consemnaţi derutant, textul este mai mult decât lămuritor în ceea ce priveşte poziţia lor în teren.

    Această confuzie regretabilă Colţii Tainiţei = Stâlpii Tainiţei a avut viaţă lungă. Accesul facil, aspectul magnific şi nu în ultimul rând chipul uman ce pare a se profila pe suprafaţa superioară a pintenului s-au constituit în tot atâtea motive. Ba chiar, locul este marcat cu semnul distinctiv de stânci ascuţite şi un +25 ca indicaţie a înălţimii, chiar şi pe hărţile Direcţiei Topografice Militare (planşa L-35-089-D-b DTM).

O abordare singulară şi la propriu şi la figurat întâlnim la Diana Liana-Gavrilă. După ce aminteşte descrierea lui Iorgulescu, aceasta redă o fotografie a stâncii, cu legenda: ”Stâlp de piatră pe valea Tainiţei”5. Ce-o fi vrut să afirme, doar Domnia-sa ştie!

Noi am fi putut enumera un lung şir de derutaţi, care ţin să-i deruteze şi pe alţii. În acest caz, ne-am oprit la 3 exemple semnificative.

Pintenul de la cascada Tainiţa poartă numele de Colţii Tainiţei şi nu are nici o legătură cu Stâlpii Tainiţei. Vom detalia cu altă ocazie originea toponimului ”Colţii Tainiţei; el este de factură recentă (nu apare menţionat în documentele de epocă) şi provine din aspectul de pinteni ascuţiţi grupaţi (colţi) pe care această formaţiune îl are din anumite unghiuri de viză.

 

            Mulţumim pentru cele 2 fotografii cu profilul distinct al Colţii Tainiţei lui Paul Rădulescu (Bucureşti) şi lui Gabriel Constantinescu (†).

            Lupele topografice au fost extrase din planşa L-35-089-D-b (DTM) şi din harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului. De asemenea am reprodus schiţa care ilustrează articolul lui Dan Nedelea.

 

Note:

1. Lazăr Băciucu, Valentin Georgian, Aurelian Pițu - Ghid turistic al Județului Buzău, Ed. Sport-Turism, 1978, pg. __;

2. Dan Nedelea - Medalion Masivul Ivănețu. Călătorie în spațiu și timp în Revista Munții Carpați nr. 22, pg. 20-21;

3. Grigore Posea, Mihai Ielenicz - Munţii Buzăului (Colecţia Munţii Noştri, nr. 13), Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977;

4. Ibidem, pg. 75;

5. Diana Liana Gavrilă - Enigme din trecutul îndepărtat în Munţii Buzăului, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2012, pg. 185 (ilustraţie).

 

3° Colţilor Stâlpilor = Stâlpii Tainiţei

 

Motto: "Nu subestima niciodată puterea proştilor organizaţi în grupuri mari".

George Carlin

 

O a doua sursă de confuzii sunt Colţii Stâlpilor. Am putea vorbi de o dublă: unii le greşesc poziţia, alţii, atunci când o indică corect, îi consideră a fi Stâlpii Tainiţei.

”Drumul forestier îşi mai domoleşte urcuşul şi pare a se întoarce, spre nord nord-vest. Dacă vom întoarce privirea spre sud, peste pădure, vom avea surpriza să constatăm că aici Creasta Ivăneţului a suferit o metamorfoză alpină remarcabilă: colţi ascuţiţi se duc cu sute de metri mai sus, spre cer. Pinii se simt şi aici pe teren propriu, chiar dacă rezistă “asiguraţi’' prin fisuri, ajungând la dimensiuni care sfidează vitregia poziţiei. Mulţi şi-au sfârşit în picioare existenţa, trunchiurile lor lipsite de coroane întărind denumirea de Colţii Stâlpilor dată acestei creste. Depărtându-se de ei, drumul forestier ne oferă unghiuri şi mai bune de a-i privi...”1.

De data aceasta situaţia se inversează: ca pentru a-şi lua revanşa, Dan Nedelea are dreptate şi Posea-Ielenitz greşesc:

”Drumul forestier pe care îl continuăm urca mai accentuat prin pădure în mai multe serpentine. Trecem de un luminiş din care, spre sud, putem admira turnurile din Vârful Stâlpilor formate în stivele groase de gresie în poziţie verticală. Şi aici, pe pereţii abrupţi s-au fixat pomi care dau varietate peisajului. Alb-cenuşiul stîncii, alături de verdele închis al pinilor, şi, din loc în loc, de alb-argintiul mestecenilor contrastează cu cerul albastru şi verdele deschis al pădurii de foioase, ale căror frunze capătă toamna culori galben-roşcat de neuitat”2.

Eroarea Colţii Stâlpilor - Vârful Stâlpilor are cauze complexe, pe care le vom discuta cu altă ocazie. În ce ne priveşte, dorim să invalidăm momentan falsa identificare Colţii Stâlpilor= Stâlpii Tainiţei. Deşi din text nu reiese, din harta care însoţeşte broşura rezultă că Posea-Ielenitz identifică Colţii Stâlpilor cu proeminenţa de la cota 1052 (DTM).

O plasare eronată a Colţilor o întâlnim şi la Laurenţiu-Mircea Muscalu:

“… o altă posibilitate uşoară de a ajunge la lacul Hânsaru. Mergem deci în amonte pe Pârscovel, la început 1 km. pe drum forestier şi apoi la terminarea acestuia, pe un drumeag de căruţă (panta nu este mare). După 40  minute, timp în care am străbătut pădurea Băleanca, ajungem în șaua omonimă, situată în culmea ce unește Vf. Săpături de Vf. Colții Stâlpilor3.

Deşi din text şi harta ataşată este evident că acesta urmează linia Posea-Ielenitz care plasează Colţii Stâlpilor la cota 1052, o frază ne pune pe gânduri: 

“De la lac se poate coborî în 2 ½ ore la Nemertea (Gura Teghii) pe drumul forestier care trece pe lângă Colții Stâlpilor, Colții Tainiței și cascada Tainița”4. Aşadar, în cel mai bun caz se poate spune că Muscalu dă două soluţii, ca măcar una să fie bună. Încercând a pătrunde logica lui Muscalu, am luat în calcul şi varianta ca Domnia-sa să considere cota 1052 ca o prelungire în amonte a Colţilor. Ar fi total incorect, deoarece vorbim de două muchii distincte, aproape paralele şi net diferenţiate în teren. 

Cauzele erorii Colţii Stâlpilor - Stâlpii Tainiţei sunt facil de identificat. În primul rând, Colţii Stâlpilor sunt la fel de uşor accesibili, fiind în imediata proximitate a drumului forestier. Aspectul lor urmează fragmentar descrierea lui Basil Iorgulescu, dar eşuează în a o justifica în întregime. Popularitatea falsei identificară a plecat de la persoane venite în vilegiatură off-road, călare pe maşini de teren. Ghida lor, nelipsita Diana-Liana Gavrilă, le-a dat aceleaşi indicaţii greşite pe care le consemnează şi în cartea Domniei-sale5. Că misteriosul obiectiv pe care-l doreau cu tot dinadinsul atins era chiar la marginea căii de rulaj a convoiului de automobile nu a pus pe nimeni pe gânduri la vremea respectivă.

            În rezumat, unii localizează greşit Colţii Stâlpilor, care se află în imediata apropiere a drumului forestier al Tainiţei, nu la cota 1052. Alţii, direct interesaţi de câştiguri facile, îi identifică greşit cu Stâlpii Tainiţei.   

 

            Mulţumim pentru fotografia panoramică a Colţilor Stâlpilor Dlui. Mario Ruse.            Lupele topografice au fost extrase din harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului şi cea care ilustrează articolul lui Laurenţiu Mircea Muscalu (cartografia: C. Gherase).

 

Note:

1. Dan Nedelea - Medalion Masivul Ivănețu. Călătorie în spațiu și timp în Revista Munții Carpați nr. 22, pg. 21;

2. Grigore Posea, Mihai Ielenicz - Munţii Buzăului (Colecţia Munţii Noştri, nr. 13), Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977, pg. 75-76; 

3. Laurenţiu Mircea Muscalu - Poteci pe culmile Ivănețului în Almanah Turistic 1987, pg. 107;

4. Ibidem, pg. 106;

5. Diana Liana Gavrilă - Enigme din trecutul îndepărtat în Munţii Buzăului, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2012, pg. 186 (ilustraţii: Stâlpii Tainiţei şi Vedere de pe Stâlpii Tainiţei).

 

Atribute foto:

1. Colţii Tainiţei, din diferite unghiuri de viză, pe măsura apropierii de ei din aval. Cadrele 1 şi 2 sunt ale autorului. Cadrul 3 a fost realizat de Gabriel Constantinescu;

2. În fundal, lupă după Ortofoto 2008 (ANCPI). În medalion, lupă după planşa L-35-089-D-b (DTM);

3. În fundal, lupă după Bing Aerial view. În medalion, lupe după harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului;

4. Schiţă de situaţie care însoţeşte articolul lui Dan Nedelea - Medalion Masivul Ivănețu. Au fost evidenţiaţi grafic Colţii Tainiţei şi Colţii Stâlpilor;

5. Aspectul de profil uman al Colţilor Tainiţei, văzuţi din drumul care trece pe lângă ei. Un ”mimetolit” fără doar şi poate; nici vorbă de o eventuală sculptură megalitică. Fotografie realizată de Paul Rădulescu; 

6. Colţii Tainiţei, din diferite unghiuri de viză, pe măsura apropierii pe drumul forestier, venind din aval. Se remarcă triunghiul echilateral şi litera Gamma, asupra cărora vom reveni. Fotografiile autorului;

7. În fundal, lupă după Ortofoto 2008 (ANCPI). În medalion, lupe după harta care ilustrează articolul lui Laurenţiu-Mircea Muscalu, respectiv harta care însoţeşte broşura Munţii Buzăului;

8. Imagine panoramică a zonei Colţilor Stâlpilor. Fotografie realizată de Mario Ruse;

9. “Omul care doarme”, un mimetolit identificat la Colţii Tainiţei. Se remarcă un profil de cap gigantic, culcat pe o lespede care-i ţine loc de pernă. Un spectaculos joc al naturii, nu o creaţie a omului.

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

EDITORIAL

Toma lavoare BuzauMăi oameni buni, ăștia care mai aveți un pic de conștiință, ăștia care aveți puterea să treceți peste ordinele de partid, opriți-l măi fraților! Opriți elucubrațiile tomisto-bolșevice și habarniste ale lui Toma. După ce ne-a înghesuit în autobuze ca pe sardele, după ce ne-a sacrificat sănătatea pentru banii de la Drăgaică, acum împânzește urbea cu nenorocirilea alea de lavoare folosite de obicei în taberele pentru refugiați!

Spaimele romanilor fara job covidDincolo de masurile guvernamentale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului (masuri de inteles pana la un punct), persista o intrebare teribil de apasatoare: ce se intampla cu economia? Cine garanteaza ca micile afaceri nu vor muri vazand cu ochii, din cauza ca au fost nevoite sa-si reduca sau chiar sa-si suspende activitatea pe timpul starii de urgenta?

Lume nesustenabila renastere„Valorizăm ciudații și marginalii, ignorăm adevăratele elite, care prin mintea și brațele lor țin civilizația noastră în spinare de secole”, scrie fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, care explică de ce lumea în care am trăit până la coronavirus se va încheia, privind însă cu speranță către societatea care va renaște din această criză.

Omagiu medici spital BuzauVineri, 03.04.2020, la Buzau, in jurul orei 11:00 echipele mixte ale politistilor, militarilor, jandarmilor, pompierilor si a celor de la Politia Locala au adus un omagiu cadrelor medicale din Spitalul Judetan Buzau. In semn de pretuire au salutat pe cei care se lupta zilnic pentru sanatatea buzoienilor. La randul lor, cadrele medicale au aplaudat initiativa acestora!

TomVID primarul degeaba CLM BZ martie 2020Faptul că situația este una delicată ne este cunoscut. Faptul că mulți dintre minunații noștri aleși au dat bir cu fugiții, iarăși ne este cunoscut. Faptul că alți dintre minunații noștri aleși își continuă campania, chiar înjurând și jignind adversarii politici, unii chiar bolnavi de covid (https://www.newsbuzau.ro/editoriale/41999-dosarele-lui-didimos-idiotulidiotilor-sau-adevarata-fata-a-unui-fost-ministru-al-culturii-din-romania – chiar dacă postarea respectivă a dispărut după materialul nostru), deasemenea ne este cunoscut.

adrian patrusca editorialNu este adevărat că virușii sunt organisme inferioare, aflate la granița dintre viață și moarte. COVID-19 pare înzestrat cu inteligență. Are concepții ideologice. Este de Stânga.

De exemplu, zici că l-a citit pe Malthus, cel atât de drag progresiștilor de azi, care susținea controlul strict al populației în funcție de resursele economice.

ghita K1Campionul mondial la K1 Daniel Ghita (foto), supranumit Samuraiul Salbatic, un aparator al drepturilor omului si un adevarat patriot, ii arata manusa presedintelui Romaniei Klaus Werner Iohannis, acuzandu-l ca isi bate joc de poporul roman, cot la cot cu Guvernul meu, sau mai bine zis Guvernul zero, cel despre care afirma ca a luat zero masuri sociale in timpul pandemiei de coronavirus.

anarhiaAnarhie, conform originalului din greacă, αναρχία, este un concept care se referă la existența unei societății anarhice, societatea oamenilor liberi. Anarhismul este denumirea unei filozofii politice sau denuminarea unui termen generic pentru un grup de concepții de natură filozofico-politică, care sunt mai mult sau mai puțin legate una de alta, derivat din cuvântul din limba greacă veche an-archos, care s-ar traduce în limba română prin expresia fără conducere sau fără conducători.

Petrica Alexa"Este nevoie mai mult ca oricand sa dam dovada de solidaritate. Romania, lumea intreaga, trebuie sa faca fata unei provocari dramatice...

Eliminarea pensiilor speciale a fost o tema de campanie electorala. Chiar credeti ca si-a dorit clasa politica din Romania, rezolvarea acestei probleme?

Acum exista posibilitatea suspendarii pensiilor speciale prin ordonanta de urgenta.Suntem in stare de urgenta!

Nici macar argumentele cu “ anticonstitutionalitatea” sau “atacarea la CCR”, nu mai stau in picioare. Tine doar de vointa celor care conduc aceasta tara. Da, este nevoie de solidaritate. Va propun sa incepeti cu asta.

Urmatoarea perioada, va fi una foarte complicata.Multi dintre concetatenii nostri,vor fi nevoiti sa traiasca de pe o zi pe alta. Desi sunt o persoana optimista, inclin sa cred, ca solidaritatea de care avem nevoie nu va cuprinde si acea categorie “speciala” de cetateni...

Despre coronavirus..

"Este clar ca omenirea se afla in fata unei mari provocari. Trebuie totusi,sa pastram un echilibru in abordarea acesteia.Nici sa exageram cu potentialul patogenic al acestui virus dar nici sa ramanem  nepasatori .

Abordarile diferite in lupta cu aceasta pandemie,inclusiv in cadrul UE,ma fac sa cred ca inca mai sunt multe necunoscute despre acest virus.

Ma intreb, de exemplu,daca este cea mai buna varianta sa mergi pe o abordare generala, sau pe una diferentiata,stratificata din punct de vedere socio-medical.Concret, ma intreb daca nu ar trebui sa ne concentram eforturile prioritar pe segmentul vulnerabil al populatiei, batrani si persoane cu patologii grave asociate,fiind stiut faptul ca la aceste categorii populationale virusul poate fi mortal.

Ma intreb,de asemenea,daca nu ar trebui sa luam in calcul si efectele “colaterale” ale ultimelo masuri: dezvoltarea bolilor psihice, limitarea preocuparilor pentru abordarile preventive ale problemelor medicale in general, probleme economice. Cu toate aceste efecte vom ramane si dupa ce vom trece peste aceasta pandemie.

Si mai concret, ma intreb daca nu ar fi ok sa luam in calcul, macar ca varianta de lucru, pastrarea unor conditii rezonabile de circulatie si socializare,cu riscul de a integistra un nr mai mare de persoane infectate (dar care vor dezvolta imunitate pt acest virus), concomitent cu dezvoltarea masurilor de protectie pentru persoanele vulnerabile.

Pana atunci, va invit pe toti sa respectam toate instructiunile transmise de specialisti si autoritatile statului. Cu siguranta, vom trece cu bine si peste asta!"

Petrica Alexa

SURSA: Facebook

Dosarele lui DIDIMOS grupurid e lucru romania UEÎn plină criză epidemică, cu atentat direct asupra sănătății românilor, vedem o fotografie apărută pe profilul unei rețele de socializare al președintelui partidului care până acum câteva luni a asigurat guvernarea acestei țări. În fotografie vedem niște personaje cărora românii le tot dau eject din viața politică, dar care se agață cu disperare de scaunele puterii.

evz1. Vineri, 20 martie 2020, toate televiziunile de știri, dar și generaliste, au difuzat pînă la inundație catastrofală noul Mesaj către națiune al lui Klaus Iohannis. N-aș fi aflat ce-a zis Sanitarul de la Cotroceni, cel care în 27 februarie 2020, ne sfătuia să nu ne îngrijorăm: „Coronavirus se reduce la o tuse ușoară”, dacă la televiziunile la care am intrat pentru a-mi da cu părerea nu ar fi fost pus în neștire. Am observat mai întîi că distinsul a citit textul de pe prompter. Text scris de alții și, mai rău, trecut prin el fără să-l atingă ca fulgerul printr-un paratrăsnet. Cum să citești un text care se vrea un mesaj menit să emoționeze, să facă națiunea să tresară? După ce l-am auzit pe tot mi-am dat seama că textul nu putea fi altfel decît citit. Nimic omenesc, nimic din suflet. Un text plat ca o bucată de tablă, un text plin de clișee și acelea ieftine: Împreună vom reuși, protejați-vă pe voi și pe cei dragi, românii, popor greu încercat, bla, bla. Au urmat deja binecunoscutele sfaturi de igienă date de dimineața pînă seara de doctorii în criză de andropauză și de vedetism.

ordonanta militara Vela Petrescu Stan„Dacă Patria mă va trimite sub pământ și acolo mă voi duce pentru ea” - Generalul Nicolae Dăscălescu

Domnul ministru al Internelor, ar fi trebuit să-și dea seama că nu este autoritate militară și mă întreb dacă are sau nu dreptul de a emite ordonanțe militare. Nu ne aflăm nici în starea de asediu, nici în cea de mobilizare și nici în cea de război, situație în care o autoritate militară emite asemenea ordine. Se vede treaba că acest colos de funcționari publici și „militari” din MAI, a rămas cantonat în meandrele neocomunismului multilateral dezvoltat și nu dispune de consilieri juridici competenți. Se vede bine că la Cotroceni, ca și la Palatul Victoria, lipsesc consilierii.

Michael LevittBiofizicianul americano-britanic-israelian Michael Levitt, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 2013 și profesor al Universității Stanford, este una din figurile care dă asigurări omenirii că răspândirea coronavirus este pe un trend descendent și afirmă că această criză mondială se va sfârși curând.

Momentul zilei

Dr Damian ElenaZilnic îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a fost dat să întâlnesc, în momente dificile de sanatate, un medic extrem de profesionist, pentru care pacientul este în primul rând un OM, și apoi un bolnav.

Papa BOR COVIDMesaj dur al unui credincios din Italia, adresat Papei Francisc: "Nu mai intru in biserica pana ce tu Papa nu cumperi din averile tale masti si aparate de respirat la toti credinciosii...!". In BOR cand vedem asa ceva? Unde sunt credinciosii adevarati nu cei de "duminica" spalati pe creier de ierarhi si popi flausati? Cereti bani pentru catedrala Neamului? Acum cine intra in ea? "Vindeti tot si urmati MIE" zice Hristos, voi de ce predicati ceva ce nu urmati? Vipere! IPS Ciprian al Buzaului si Vrancei, nu ai nimic de zis? Te ascunzi in resedinta platita de buzoieni si numeri banii?

toma nas rosuS-a fasait si Eurovision Buzau 2020! Un esec total! Muzica mediocra, acustica de doi lei, 200.000 de euro din bugetul buzoienilor aruncati pe imaginea si grandomania primarului Toma faliment! Buzoienii au platit fara voia lor in euro, un spectacol de tot rasul, cu artisti "no name", care au interpretat elucubratiile lor muzicale intr-un mod ce ar face invidios orice magar care rage. Multi dintre ei nu au avut acces, pentru ca invitatiile s-au impartit "pe spranceana"...rosie! Au platit deci si s-au uitat la televizor! Adevarata batjocura! Singura cu prestatie ceva mai buna a fost Dora, buzoianca noastra, care sincer nu intelegem ce cauta la sindrofiile de partid si campania elctorala a PSD!

tei taiati Crang piroane marmura Platou DaciaIncepand cu sfarsitul saptamanii trecute, cititorii ne-au semnalat niste fapte de nedescris pentru un oras modern, cu respect fata de lege: sub pretextul “toaletarii”, se marcheaza pentru taiere si teii sanatosi de pe aleea principala din Crang! La fel – cu zel specific, comerciantii "de la cortul cu martisoare", acreditati tacit de primarul Toma faliment (sau de unii consilieri contra votului din CLM) au fost zariti de cativa buzoieni cum bat cu barosul piroane in placile de marmura de pe Platoul Dacia - monument istoric - (daca tot e plin cu gropi si jeg si respectivii scuipa si arunca cojile de semninte pe jos, de ce sa nu o faca?

copaci botezati CrangBuzauEpisod demn de “Cascadorii rasului”, intamplat astazi 11 februarie 2020 – in Parcul Crang din Buzau. Toma si “personalitatile” lui (multiple) au descins in Crang si au…”botezat” copacii cu numele unor din “laureatii” de la Palatul Comunal. Imaginea, ca si actiunea este una mai mult decat ridicola – a se vedea colajul foto! Din peisaj nu au lipsit..."tzarcovnicii" presari platiti din banii publici si "maestrii de ceremonii" de la B.P.H.! Una peste alta, actiunea este atat de ridicola, incat respectivii au jubilat si au ras tamp la actiune, nestiind ca prin acest gest de fapt…isi sapa groapa – “unul-altuia”!

SpataruMai multi locuitori din Spataru (jud Buzau) au iesit la un protest spontan astazi - 01.02.2020, pentru ca au inteles ca autoritatile vor sa schimbe iesirea din Spataru si sa  puna alte restrictii de viteza in zona! Primarul comunist din localitate fuge de dialogul cu populatia si are impresia ca poate actiona in detrimentul intereselor comunitatii, dupa cum vrea "muschii lui", sau cum ii dicteaza gasca lui..."interlopa"!

Toma PMP BZDuminica 26 ianuarie 2020, "senzorii" nostri ne-au transmis ca Donald Tom se afla in vizita "de lucru" la Partidul Miscarea Populara Buzau, cu sediul pe strada Pacii din Buzau (sediu dat din "generozitaea" aceluiasi edil, dar cu conditionare precisa: sa se voteze in CLM - Proiectele PSD!!!) Cum martzafoiul este deprins cu astfel de escapade, a dat porunca slugilor de la PMP sa "sigileze" poarta.

parasuta lui Donald Tom"Un tip cade de la etaj pe trotuar

în fara unei femei în vârsta:

- Vai maica, te-ai lovit?

Tipul se ridica Si zice:

- Ce vorbesti mamaie,

eu sunt parasutist de la Buzau,

oras al aviatiei si al

parasutismului militar !

- Si parasuta unde e ?

- E sus, o bate barba-su!"

SURSA: facebook

 

asfaltare cabJupanul Toma continua sarabanda actiunilor de imagine, fara menajamente si bun simt! Astazi, vineri 20.12.2019 URBISUl, asfalta pe ploaie, pe repede inainte, o alee ce dadea la Hotelul Simonei Savulescu (noul sediu al Companiei de Apa Buzau).

Concert Vienez pentru partidDaca si-a inchipuit cineva ca spectacolul de seara trecuta este pentru muritorii de rand, buzoienii care isi dramuiesc banii pentru traiul de zi cu zi se inseala amarnic. Inca o data Primaria Buzau a dat dovada de recompensa din banii publici a sustinatorilor PSD, a pilelor de partid, a angajatilor din institutiile publice platiti si asa cu salarii cu multe cifre gen Compania de Apa, ISJ Buzau, URBIS, RAM. A fost o pomana electorala pe care credeam ca multi dintre cei prezenti o inteleg si nu o accepta din demnitate, am fost dezamagita.

News Buzau colinde CJ BuzauJoi 19 decembrie 2019, zeci de colindatori au trecut pe la Consiliu Judetean Buzau si au incantat auditoriu prin interpretarea unor colinde traditionale de Craciun. Au fost copii, oameni maturi, cunoscatori ai folclorului sau amatori. Toti s-au plimbat prin fata consilierilor judeteni si a presedintelui Petre Emanoil Neagu. Inca o data "elful" PEN a dat dovada de ceva ce nu au multi conducatori de institutii: diplomatie si fler!

Toma MedicamenteUn altfel de plugusor, bantuie la Palatul Comunal: “Semne de boala, anul are…!” – “zicala” preferata a edilului Toma! In timp ce Donald Tom merge pe banii romanilor (Asociația Municipiilor din România) la JW Marriott Bucharest Grand Hotel sau se rupe in figuri si balbe pe la “fratii” moldoveni, tinand alocutiuni poticnite in “tintesteana veche”, Guvernul Orban ii “taie macaroana” finantarilor electorale! Acum cateva zile, prim-ministrul Ludovic Orban i-a anunțat la întrunirea Asociațiilor Municipiilor din România că va sista alocarea de bani prin FSDI, acolo unde nu s-au semnat contracte. Neputand sau nevrand sa aduca vreun cent din Fonduri Europene la Buzău (se fura cam greu banii europeni, nu?), Toma se vede cu promisiunile electorale in aer – cele 15 milioane de euro pentru reabilitarea (a se citi “cumpararea electorala”) a profesorilor, parintilor si directorilor de scoli si gradinite din oras.

autobuze rable Toma Gica Toader transbus BuzauNu de putine ori am semnalat problemele de la societatea Transbus SA, patronata de cuplul de mistocareala paradigmatica “CUCU- TOADER”, rudele lui Toma faliment zis si “facalet penalul” sau “instrument mic si slinos”! Nu, nu ne referim la cum il fura pe Toma, Toader si nici la primele experiente sexuale de la Metalurgica, ingurgitate si de “Facalet”, ci facem misto (din pacate, pe banii buzoienilor) de rablele aduse la Buzau, care sa-i faca meandrele flausate a ultimului bolsevic – Toma!

ELCOR 

furt-societati-buzoiene.jpg

ziare
Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE