Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 26 februarie 2015, orele 13,00

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 26 februarie  2015, orele 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.

Citește mai departe...

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şe-dinţă ordinară pentru joi, 29 ianuarie 2015, orele 13,00

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şe-dinţă ordinară pentru joi, 29 ianuarie  2015, orele 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.

Citește mai departe...