LIVE – CONSILIUL JUDETEAN BUZAU: Conferință de presă - semnarea proiectului ”Dotarea ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”

CJ UPU BuzauLa aceasta ora, la sala Sala Delegației Permanente a Consiliului Județean Buzău are loc o conferință de presă privind semnarea proiectului ”Dotarea ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. ”Proiectul are o valoare totală de 2.300.000 euro, constribuția Consiliului Județean Buzău fiind de 46.000 euro, ceea ce reprezintă 2%, restul sumei fiind asigurate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și bugetul de stat. Printre cele mai importante echipamente ce se vor achiziționa se numără un computer tomograf și un ecograf Doppler. Data estimată de finalizare a proiectului este mai 2021.”, a declarat Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău.

Prin acest proiect, Consiliul Județean Buzău își propune îmbunătățirea funcționalității Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău prin dotarea acestuia cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație, dar și nemedicală, aferentă desfășurării actului medical, în vederea îmbunătățirii activității curente a ambulatoriului și creșterii calității actului medical. Aparatele ce se vor achiziționa sunt moderne, performante, cu consum redus de energie. ”Preconizăm că și numărul internărilor evitabile se va reduce, iar pacienții vor beneficia de îngrijirile necesare în cadrul ambulatoriului, fără a mai avea nevoie să fie internați. Dotarea ambulatoriului va consta în achiziția de aparatură medicală nouă și performantă pentru toate cabinetele, dar și în instruirea personalului medical cu privire la utilizarea noilor aparate.”, a mai declarat Petre Emanoil Neagu, președintele CJ Buzău. Cabinetele și laboratoarele ce fac obiectul proiectului sunt: chirurgie pediatrică, radiologie CT, radiologie eco, ORL, reumatologie, ortopedie, boli de nutriție, alergologie, chirurgie plastică, endocrinologie și nefrologie, neurologie, OMF (oro – maxilo - facial), urologie, medicina muncii, chirurgie, psihologie, statistică, recepție.

I.G.

UPDATE - 

Program Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara- 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A – Ambulatorii

 

Proiectul aferent CF SMIS 126730

Titlul cererii de finantare: Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

Localizare proiect: Regiunea: Sud Est, Judetul Buzau, Localitatea Municipiul Buzau

Durata de implementare: 32 luni, respectiv între data 17.10.2018 și 31.05.2021

 

Obiectivul General al proiectului: Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului.

Obiective specifice:

  • Dotarea cu aparatura medicala a Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis, rapid si a unui tratament adecvat.
  • Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta în cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau prin cresterea numarului de pacienti consultati/tratati/investigati cu cel putin 3% in urma implementarii proiectului.

Echipamentele noi achizitionate în vederea dotarii ambulatoriului vor asigura mijloacele oferirii de servicii medicale la standarde europene, vor conduce la reducerea timpului de diagnosticare si tratament, capacitate crescuta de diagnostic si tratament, acoperirea nevoilor medicale ale pacientilor, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre medicale, reducerea numarului de internari, cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate al populatiei, atragerea de personal medical bine pregatit datorita imbunatatirii conditiilor de munca oferite, cresterea gradului de satisfactie a pacientilor fata de nevoile acestora, cresterea ritmului de diagnostic si a eficientei terapeutice care sa permita un rulaj crescut al pacientilor.

Se va reduce riscul de suprasolicitare severa spitalului intrucat capacitatea actuala de internare a spitalului nu acopera în permanenta solicitarile datorate adresabilitatii crescute a pacientilor fata de spital.

Indicator prestabiliti de realizare Valoarea tinta
Beneficiari de infrastructura medicala construita/reabilitata/modernizata/ extinsa/dotata (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii) 48.130 persoane
Unitati medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii 1

 

Grupul tinta:

Beneficiari directi:

-        pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46728 pacienti in anul 2017);

-        pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia;

-        Consiliul Judetean Buzau, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare, autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea -Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, în calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare;

-        personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau (medici-65; personal mediu sanitar- 28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere).

Beneficiari indirecti:

-        Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu,

-        Apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;

-        451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;

-        Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

 

Bugetul proiectului:

 

Valoarea

totală

Valoarea totală eligibilă

Valoare totala contributie publica

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 10,696,171.46 10,696,171.46 10,696,171.46 7,487,320.11 70 2,994,927.92 28 213,923.43 2 0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de AM POR: 10,482,248.03 lei (zecemilioanepatrusuteoptzecisidouamiidouasutepatruzecisioptleisitreibani), echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

 

Semnare contract CJ

 

Semnare contract CJ Buzau

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează