Noi modificări privind concediile medicale

Concedii medicaleNoutăți în materia concediilor medicale pentru cei în carantină sau izolare, dar și în privința concediilor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav sunt cuprinse într-un proiect de ordonanță aflat în atenția Guvernului.

Proiectul de OUG pentru modificarea şi completareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri cuprinde mai multe modificări ce vor intra în vigoare după ce sunt adoptate de Guvern. În primul rând, sunt prevăzute chestiuni ce țin de concediile medicale acordate pentru carantină și izolare. Proiectul va introduce în Ordonanța 158 o prevedere expresă pentru concediile și indemnizațiile acordate pe perioada stării de urgență pentru cei care au interdicție de a mai desfășura vreo activitate și pentru care s-a instituit carantina instituționalizată sau la o locație declarată de persoana în carantină ori prin izolare. E vorba de cei suspectați de infectarea cu virusul SARS-CoV-2.

"(2) Pentru persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) (adică cei menționați mai sus - n.red.), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină instituţionalizată sau la o locație declarată de către persoana carantinatăsau prin izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită potrivit alin. (1)", prevede proiectul, unde se stabilește și că indemnizația este de 75% din

Indemnizațiile aferente concediilor medicale acordate în perioada stării de urgență vor fi solicitate în termen de 180 de zile de la data încetării acestei perioade, mai prevede proiectul. "Aceste reglementări sunt necesare întrucât în perioada stării de urgenţă, unele certificate de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară datei la care a fost acordată consultaţia sau la sfârşitul perioadei carantinei instituţionalizatesau la o locație declarată de către persoana carantinatăsau de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă", este specificat în nota de fundamentare a ordonanței.Mai departe, în privința concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav, proiectul vine să schimbe regulile în privința eliberării certificatelor medicale: casele de sănătate la care angajatorul solicitantului depune declarația vor elibera certificatele sau casele de sănătate cu care este încheiată convenția de asigurare (pentru cei care sunt independenți și se asigură voluntar la sănătate). Acum, în OUG 185 scrie că certificatele se eliberează de medicul curant.

Atenție! Prevederile proiectului de OUG NU se aplică momentan, ci după ce acesta va fi aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Sursa - avocatnet.ro

A.M.