Stimulentul de risc Covid-19, de 2.500 de lei brut pe lună, pentru angajaţii din sistemul socio-medico- sanitar dă naştere la şantaj şi manipulare

COVID 19 cadre medicaleIn Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 17.06.2020 a fost publicata Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta.

Actul normativ intra in vigoare la data de 20 iunie 2020 si include mai multe modificari care se aplica OUG nr. 43/2020. Astfel, se aproba acordarea unui stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut, pe luna, pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct in sprijinirea si/sau ingrijirea persoanelor in varsta, a copiilor, a persoanelor cu dizabilitati si a altor grupuri vulnerabile, pe perioada starii de urgenta. Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru munca, reglementata la titlul V «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mai mult decat atat, pe perioada starii de urgenta, se acorda stimulentul de risc si pentru urmatoarele categorii: personalul medical, medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistica medicala, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, care au activat in timpul starii de urgenta si care au avut in evidenta sau sub tratament pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19, ori daca personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 in urma activitatii desfasurate. Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Sumele cheltuite conform alin. (1) si destinatia acestora de la inceputul starii de urgenta la finalul starii de alerta de catre toate institutiile de stat se publica pe site-ul institutiei de catre conducatorul acesteia."

2. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins:

(5) Se aproba acordarea unui stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut, pe luna, pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct in sprijinirea si/sau ingrijirea persoanelor in varsta, a copiilor, a persoanelor cu dizabilitati si a altor grupuri vulnerabile, pe perioada starii de urgenta, din fondul de salarii al unitatii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri intre unitati ale administratiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta destinatie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că stimulentul de risc se acordă şi pe perioada stării de alertă, nu doar a stării de urgenţă, personalului de specialitate medico-sanitar implicat direct în tratarea pacienţilor suspectaţi şi diagnosticaţi cu COVID-19. Camera Deputaţilor for decizional în acest caz. Proiectul de lege aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 64/2020 privind modificarea şi completarea OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă. "Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI 'Transferuri între unităţi ale administraţiei publice' sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii: personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, inclusiv cel din structurile civile, precum şi personalul operativ de intervenţie în teren din serviciile de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor suspectaţi şi/sau diagnosticaţi cu COVID-19", prevede proiectul.

Pentru luna mai 2020, un număr de 13 969 persoane din cadrul unităților de primiri urgențe, serviciilor de ambulanță, direcțiilor de sănătate publică, IML, asistenți comunitari, dar și rezidenți implicați direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID- 19 au beneficiat de o suplimentare a veniturilor cu 2 500 lei brut. Pentru aceștia, Ministerul Sănătății a alocat, de la bugetul de stat, fonduri în valoare de aproximativ 35 milioane lei. Aceste sume vor fi recuperate, mai apoi, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. De asemenea, în cadrul sistemului sanitar, alte 32 596 persoane din spitale, centre de dializă, laboratoare, unități sanitare de urgență și de transport sanitar aflate în contract direct cu casele de asigurări de sănătate au beneficiat de stimulentul de risc aferent lunii mai din Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Sumele alocate de către CNAS sunt în valoare de peste aproximativ 81,5 milioane de lei și vor fi, de asemenea, recuperate în cadrul proiectului cu finanțare europeană. Precizăm că, liste cu personalul din linia întâi care beneficiază de acest stimulent sunt întocmite și asumate de managementul unităților și instituțiilor sanitare, conform legislației în vigoare.

Reamintim ca, mai multe categorii de angajaţi din sistemul sanitar, implicaţi în gestionarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, vor primi spor de până la 30% din salariul de bază, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020, publicat în Monitorul Oficial. Cel mai mare spor - de 30% din salariu - îl primesc angajaţii care acordă asistenţă medicală pacienţilor confirmaţi cu forme medii sau severe de Covid-19. Pentru gestionarea pacienţilor care sunt doar suspecţi de infectare cu noul coronavirus, anumite categorii de angajaţi din sistemul sanitar primesc spor cuprins între 5% şi 20% din salariul de bază, conform actului normativ antemenţionat. Vineri, 3 iulie, a intrat în vigoare actul normativ care stabileşte categoriile de angajaţi din sistemul sanitar, implicaţi în gestionarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, care vor primi spor de până la 30% din salariul de bază. Este vorba despre Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţenr. 1070/94/2087/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19. Ordinul e în vigoare în perioada 3 iulie - 15 august 2020. Cine primeşte spor pentru condiţii de pericol deosebit în gestionarea Covid-19 - personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, unităţi de asistenţă medico - socială şi instituţii medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni care vizează prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu noul coronavirus; - cadrele militare - paramedici și personal medical - din structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acţiuni care au urmărit prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu noul coronavirus; - personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanţarea autorităților administrației publice locale; - tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020 cu modificările și completările ulterioare. Câţi bani vor lua angajaţii din sistemul sanitar implicaţi în gestionarea Covid-19 Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv cel din cabinetele de stomatologie de urgenţă (din categoriile de personal enumerate mai sus de Economica.net), care asigură asistenţă medicală, primul ajutor calificat, transport pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, care implică un contact direct cu pacienţii, beneficiază de: spor de 30% pentru pacienți simptomatici cu forme medii sau severe; spor 25% pentru pacienţi cu alte forme decât cele prevăzute mai sus. Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul spitalelor-suport Covid-19, care asigură asistenţă medicală pacienţilor suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, care implică un contact direct cu pacientul, beneficiază de spor de 20%, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020. De sporul de 20% beneficiază şi personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul serviciilor de ambulanță, cadrele militare şi personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, care asigură pacienţilor suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 asistenţă medicală, primul ajutor calificat și transport către sau de la spitalele desemnate să gestioneze Covid-19. Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care realizează triajul clinico-epidemiologic şi/sau recoltarea probelor biologice pentru identificarea pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 beneficiază de un spor de 15%. Personalul care prelucrează sau transportă probele recoltate de la pacienţi suspecţi sau testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 primeşte spor de 15%. Beneficiază de spor de 10% tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, "dedicate în întregime COVID-19, pe perioada în care e internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2", stabileşte Ordinul antemenţionat. Beneficiază de spor de 5% tot personalul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, "dedicate parţial COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2", conform Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020. Cuantumul sporului se obţine prin aplicarea cotei procentuale (de 5%, 10%, 15% până la 30%, în funcţie de caz) asupra salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie din luna respectivă și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acest spor se acordă până la data de 14 august 2020 inclusiv, se mai arată în actul normativ antemenţionat. Textul integral al Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020, aşa cum a fost publicat în Monitorul Oficial.

Asadar, toate aceste sporuri si venituri suplimentare au facut ca intre cadrele medicale sa se nasca discutii aprinse dar mai ales intre manageri si sefii de sectii sau intre sefii de sectii si cadrele medii. Asa se pare ca este situatia si la SJU Buzau (Sectia UPU) unde cadrele medicale se plang ca sunt conditionate de acordarea sporului prin demisia din sindicatul SANITAS sau prin amenintare cu pierderea locului de munca. Cert este ca LEGEA ESTE LEGE si NIMENI NU TREBUIE SA FIE MAI PRESUS DE LEGE!

Surse - economica.net, Agerpres

A.M.