Valabilitatea pachetelor medicale va fi extinsă

Medici 3Valabilitatea actualelor pachete de servicii medicale la stat urmează să fie prelungită până la data de 30 iunie 2021, aceasta urmând să fie a patra extindere a termenului de aplicare. Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) urmează să propună Guvernului aprobarea, printr-o hotărâre, a prelungirii contractului-cadrul pentru anii 2018-2019.

Propunerea de prelungire vine în contextul în care pachetele destinate asiguraților și neasiguraților ar fi trebuit să expire la sfârșitul lunii martie. Vorbim, în esență, de servicii acordate asiguraților în sistemul medical al statului, adică salariaților pentru care se plătește contribuția la sănătate, dar și de unele servicii minimale acordate celor fără venituri. Noul Contract-cadru, valabil pentru anii 2020-2021, urmează să fie pus în dezbatere publică în jurul datei de 1 martie 2021, iar oficialii din sănătate doresc ca forma finală să fie supusă aprobării Guvernului până la data de 1 iunie 2021, potrivit unui comunicat al CNAS. „Proiectul de Contract–cadru va propune revizuirea pachetelor de servicii medicale, întărirea prevenției în sănătate prin orientarea cu prioritate a fondurilor către serviciile de profil, precum și diversificarea unor tipuri de servicii medicale necesare pentru prevenirea, monitorizarea și tratamentul unor afecțiuni. Alte propuneri au ca scop scăderea birocrației”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS. Valabilitatea actualelor pachete medicale din Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 a fost extinsă, la finalul lui 2020, până la data de 31 martie 2021, prin HG nr. 1.102/2020. Însă aceasta nu e prima prelungire de valabilitate - la fel s-a întâmplat și în primăvară, când prin HG nr. 252/2020 s-a stabilit termenul pentru momentul încetării stării de urgență și apoi prin HG nr. 362/2020 s-a stabilit termenul anterior din 31 decembrie 2020. În mod normal, anul acesta ar fi trebuit stabilite alte pachete pentru perioada 2020 - 2021, dar Guvernul nu le-a definitivat. Pachetele actuale sunt cele stabilite, de fapt, pentru perioada 2018-2019, care în mod normal ar fi fost aplicabile cel mult până în martie 2020. HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 și 2019 prevede două tipuri de pachete de servicii:

un pachet cu servicii de bază pentru cei asigurați în sistem și care cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii;

un pachet cu servicii minimale pentru cei neasigurați, care cuprinde servicii medicale ce se acordă numai în cazul urgenţelor medicale (inclusiv operații chirurgicale), al anumitor tipuri de boli, servicii medicale pentru gravide, servicii de planificare familială și servicii de prevenţie.

Pachetul de bază pentru cei asigurați în sistemul public de sănătate

Cei asigurați beneficiază, ca și până acum, de mai multe servicii medicale decât cei neasigurați, atât la medicul de familie, cât și la cabinetele medicale, la spitale și la dentist. La medicul de familie, asigurații pot beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, de consultații pe caz de boală, precum și de consultații periodice și de monitorizare. Tot la medicul de familie, asiguraţii pot primi servicii preventive (pentru cei mici, de exemplu). Medicina de familie presupune, de asemenea, și consultații la domiciliu, ca și până acum. Apoi, pachetul de bază include asistența medicală ambulatorie (adică fără spitalizare) pentru specialităţile clinice, care presupune, de exemplu, o singură consultație pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă, patru consultaţii pe an pentru planificarea familială.

În acest pachet sunt incluse, de asemenea, analizele de laborator (hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie etc.), serviciile spitalicești fie în regim de spitalizare continuă, fie în regim de spitalizare de zi, precum și serviciile medicale ce pot fi acordate de dentişti. Sunt acordate consultaţii pentru urgenţele ce pot fi rezolvate la cabinetul medical, la centrul de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu. Pachetul de bază are în componenţă și servicii de recuperare medicală, ce sunt acordate în baza biletelor de trimitere de la medici.

Pachetul minimal pentru cei care nu sunt asigurați în sistem

Și cei care nu sunt asigurați la sănătate (adică nu plătesc contribuția la sănătate sau nu sunt automat asigurați, fără plată, în virtutea legii) au dreptul, ca și până acum, la anumite servicii medicale în sistemul medical de stat. În primul rând, în cazul urgențelor, iar asta chiar și la medicul de familie ori acasă. Mai exact, se poate beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent că pacientul este sau nu înscris la un medic de familie. Și, dacă tot suntem la capitolul medicinei de familie, trebuie spus că în acest pachet sunt incluse și consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei. În ambulatoriu, pachetul minimal include, de asemenea, o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. Cât privește spitalizarea, cei neasigurați pot să beneficieze şi de servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, fără a fi necesar biletul de internare (urgențe ce pun viața în pericol, nașteri, boli cu potențial endemoepidemic etc). Apoi, pachetul minimal include și o serie de servicii ce ţin de medicina dentară (pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic).

Important! Cei neasigurați trebuie să plătească integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.

Atenţie! Valabilitatea actualelor pachete de servicii medicale până la 30 iunie 2021 nu este în vigoare. Guvernul trebuie să aprobe, mai întâi, propunerea printr-o hotărâre şi apoi actul normativ să fie publicat în Monitorul Oficial, pentru ca extinderea valabilităţii să fie oficială.

Sursa - avocatnet.ro

A.M.