FOTO/VIDEO UPDATE Probleme in desfasurarea concursului organizat astazi de Primaria Buzau, doar opt candidati au fost admisi.Consilierii locali sunt convocati in sedinta ordinara

CLM BUZAUSe convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru astazi, 24 noiembrie 2016, ora 15,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).   

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentanților consiliului local in cadrul structurii de management pentru gestionarea Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) finanțate prin Proiectul privind invațamantul secundar (ROSE);

2 - proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului Buzau in Adunarea Generala a actionarilor Societații Comerciale “Trans Bus” S.A Buzau ;

3. - proiectul de hotarare pentru aprobarea modelului legitimației  primarului municipiului, viceprimarilor și a consilierilor locali precum și a modelului semnului distinctiv al calitații acestora;

4. - proiectul de hotarare pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestațiilor de care aceștia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare;

5. - proiectul de hotarare pentru aprobarea facilitatilor oferite de Societatea Comerciala  ” RER  Ecologic Service ” S.A Buzau pe perioada de valabilitate a Contractului de Concesiune nr. 3450/2006, astfel cum a fost prelungit prin Actul adițional  nr. 1/2014;

6. - proiectul de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzau;

7. - proiectul de hotarare privind repartizarea unor locuinte pentru tineret, construite in regim de inchiriere prin Agentia Nationala de Locuinte in municipiul Buzau si ramase vacante pe perioada exploatarii acestora;

8. - proiectul de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Buzau a unui imobil situat in municipiul Buzau, str. Republicii, nr. 18;

9. - proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret in domeniul public al municipiului Buzau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, imobil situat pe str. col. Ion Buzoianu, nr. 109;

10. - proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numarul cadastral 65.088 situat in municipiul Buzau, strada Depoului nr.1A;

11. - proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 181-187;

12- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenului aferent caii de acces din aleea Dumbrava la imobilul cu nr. 9 B  ;

13.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a unui teren situat in municipiul Buzau, tarlaua 31, parcela 368 ;

14.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a terenului situat in municipiul Buzau, strada Haiducului nr.1A, precum si aprobarea vanzarii acestui teren catre Societatea Comerciala " Zahiu Elva " S.R.L. Buzau ;

 15.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau, strada Unirii, langa blocul C2;

16. - proiectul de hotarare pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate publica a municipiului, situat in municipiul Buzau, tarlaua 30, parcela 271, lotul 2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si documentatiei de atribuire;

 17.- proiectul de hotarare  pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Pislaru Simona - Catalina a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 156, cartier Orizont ;

 18. - proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Simion Alexandru a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 17, cartier Orizont ;

 19. - proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Simion Bogdan a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 19, cartier Orizont ;

 20. - proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Stanica Daniel Laurentiu a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 128, cartier Orizont ;

 21. - proiectul de hotarare  pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Dragoi Gina a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 176, cartier Orizont;

            22. - proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Moiseanu Cristina a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 158, cartier Orizont;

           23.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Birca Ciprian-Mihail a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 136, cartier Orizont ;

  24.  - proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada decembrie 2016 - februarie 2017;

  25. -  alte probleme ale activitații curente;

          Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

UPDATE - Astazi a avut loc concursul organizat de Primaria Municipiului Buzau pentru cele 13 locuri disponibile de Referent IA la Compartimentul de Monitorizare si Paza din aparatul de specialitate al primarului. Concursul a intampinat probleme in desfasurare fiind intrerupt la un moment dat de avocata ce reprezenta interesele politistilor locali. Din cele 13 locuri disponibile au fost ocupate doar 8 locuri.

 

Primaria Bz CLM

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ncT8gDtP5Wk&feature=youtu.be