Consiliul Judetean Buzau se convoaca in sedinta ordinara, JOI, 15 DECEMBRIE 2016

Sedinta CJSedinta va avea loc la sediul Consiliului Judetean Buzau dinBulevardul Nicolae Balcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu" cu urmatoarea ordine de zi:

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Repartizarea pe comune, orase si municipii a sumei de 3.524.000 lei pe anul 2016 (etapa II), reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, în vederea echilibrarii bugetelor locale;

 

2. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al Judetului Buzau pe anul 2016;

3. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

4. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

5. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzau;

6. Executia bugetului propriu al Judetului Buzau pe trimestrul Iv 2016 pe cele doua sectiuni;

7. Completarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati în învatamantul de masa pentru anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Stabilirea costului mediu lunar în perioada septembrie - octombrie 2016 pentru o persoana cu handicap care beneficiaza de protectie speciala în doua unitati de asistenta sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

9. Acordarea de premii speciale unor sportivi din Judetul Buzau precum si antrenorilor;

10. Modificarea pozitiei nr. 51 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Buzau - forma actualizata;

11. Modificarea pozitiei nr. 71 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Buzau - forma actualizata;

12. Modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 193 din 29 septembrie 2016 pentru aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau în calitate de coorganizator al Bienalei Artelor „Ion Andreescu" editia a X-a, 2016;

13. Aprobarea modificarii numarului de functii publice, a organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Buzau;

14. Aprobarea modificarii numarului de functii publice, a organigramei si statului de functii pentru Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

15. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau si a Regulamentelor de organizare si functionare a serviciilor sociale/unitatilor de asistenta sociala din structura institutiei publice judetene de asistenta sociala - forma actualizata;

16. Aprobarea formei actualizate a numarului de personal, organigramei si statului de functii la Spitalul Judetean Buzau;

17. Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru traseele judetene cod 055 Buzau Autogara XXL - Jgheab si cod 056 Autogarav XXL Trestioara, operatorului de transport SC TRANS EXPERT SLANIC 94 SRL;

18. NOTE, RAPOARTE, INFORMARI NOTA la plangerea prealabila formulata de catre operatorul de transport SC AUTOPETROL SRL împotriva Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 248 din 01.11.2016.