UPDATE - LA ACEASTA ORA – Sedinta ordinara la Consiliul Judetean. Vezi Ordinea de zi!

Incepand cu aceasta ora, in sala “D.Filipescu” a Consiliului Judetean are loc sedinta ordinara a CJ aferenta lunii aprilie a.c.. Potrivit Ordinei de Zi, pe tapetul sedintei se afla in dezbatere 14 Proiecte de Hotarare. Dintre proiectele mai importante amintim: Aprobarea numarului de personal, organigramei şi statului de functii al S.C. Domenii Prest Serv S.R.L. Buzau, stabilirea destinatiei unor sume din creditele bugetare

alocate din bugetul propriu al judetului Buzau in bugetul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau si organizarea concursului de ocupare a functiei vacante de director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Rm. Sarat si altele. Iata Ordinea de zi completa:

 

1. Executia bugetului propriu al judetului Buzau pe trimestrul I 2014 pe cele doua sectiuni;

 

2. Repartizarea unor sume din fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul propriu al judetului Buzau pe anul 2014;

 

3. Modificarea Hotararii Consiliul Judetean Buzau nr. 7/2014 privind aprobarea utilizarii 'in anul 2014 a excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buzau rezultat la incheierea exercitiului bugetar !a 31 decembrie 2013;

 

4. Stabilirea destinatiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetul propriu al judetului Buzau in bugetul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

 

5. Aprobarea listei Asociatiilor/Fundatiilor carora li se acorda subventii de la bugetul propriu al judetului Buzau in anul 2014 pentru activitati de asistenta sociala, conform Legii nr. 34/1998.

 

6. Aprobare documentatiei tehnico-economice - faza Proiect tehnic - pentru proiectul  „Reabilitarea / Modernizarea Spitaluiui Judetean de Urgenta Buzau" promovat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Domeniul Major de Interventie 3.4 "Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate";

 

7. Atribuirea licentei de traseu pentru traseul judetean cod 061, Buzau Autogara XXL - Gurgui Grabicina, operatorului de transport S.C. ROTRANS DANI S.R.L., declarat câştigator la şedinta de atribuire electronica din data de 04.04.2014;

 

8. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grebanu - Topliceni şi retur, operatorului de transport S.C. DUMITRU TRANS S.R.L.;

 

9. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albeşti - Buzau şi retur, operatorului de transport S.C. PARMITRANS S.R.L.;

 

10. Organizarea concursului de ocupare a functiei vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Rm. Sarat;

 

11. Aprobarea Raportului privind masurile realizate in 2013 din Programul de gestiune a calitatii aerului cu referire la poluantul pulberi in suspensie - PM 10 pentru zona Buzau (municipiul Buzau şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm. Sarat (municipiul Rm. Sarat şi comunele valea Râmnicului, Topliceni, Grebanu, Podgoria);

 

12. Infiintarea Comisiei de analiza şi verificare a activitatii unitatilor de asistenta sociala de sub autoritatea Consiliului Judetean Buzau;

 

13. Stabilirea indemnizatiei administratorului unic al S.C. Domenii Prest Serv S.R.L. Buzau;

 

14. Aprobarea numarului de personal, organigramei şi statului de functii al S.C. Domenii Prest Serv S.R.L. Buzau.

E.S.

 

UPDATE: Constituirea Comisiei de audit a CITO R.Sarat si a celorlalte Centre sociale ce apartin de CJ nu s-a constituit - consilierii PSD si PNL s-au abtinut de la vot, iar PDL si PP-DD au votat "pentru". La fel discutii au fost si pe tema salariului noii infiintatei societati de gospodarire ce tine de CJ, aducandu-se obiectii de catre consilierii PDL la salariul directorului (fostul subprefect Vasile alecu - aproape 4300 brut) si a personalului respectiv.