UPDATE FOTO/VIDEO - vezi ce precizari aduce primarul despre DNA - LA ACEASTA ORA: Proiecte importante pentru municipiul Buzau se dezbat in sedinta de Consiliu Local. Vezi aici amanunte interesante!

In aceste momente, la Palatul Comunal se desfasoara sedinta lunara de Consiliu Local Municipal. Astfel, consilierii locali vor avea de votat 10 Proiecte de Hotarare legate de bunul mers al treburilor urbei. Printre cele mai “fierbinti” puncte amintim: Proiectul de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind imbunatatirea calitativa  a apei furnizata populatiei de catre operatorul

Societatea Comerciala "Compania de Apa" S.A. Buzau si Proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului a constructiei si terenului indiviz si aferent acesteia situate in cadrul complexului comercial "Bazar" din municipiul Buzau. Iata Ordinea de zi completa:

1.- proiectul de hotarare pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzau in adunarile generale ale actionarilor Societatii Comerciale "Ecogen Energy" S.A. Buzau;

2.- proiectul de hotarare privind transformarea postului, precum si stabilirea procedurilor si criteriilor pentru organizarea si desfasurarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de director al Centrului de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost Buzau;

3.- proiectul de hotarare privind modificarea preturilor si tarifelor locale de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, care vor fi practicate de Regia Autonoma Municipala "RAM" Buzau;

4.- proiectul de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind imbunatatirea calitativa  a apei furnizata populatiei de catre operatorul Societatea Comerciala "Compania de Apa" S.A. Buzau;

5.- proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului a constructiei si terenului indiviz si aferent acesteia situate in cadrul complexului comercial "Bazar" din municipiul Buzau;

6.- proiectul de hotarare pentru completarea art. 6 – prima liniuta din contractul de concesiune a platformei Dragaica, inregistrat sub nr. 13.280/1.375/ 2010 si perfectat intre municipiul Buzau si Societatea Comerciala "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate de stat, aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, situata in municipiul Buzau,  strada Pacii nr. 19;

8.- proiectul de hotarare  pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Locuinte colective mici, cu regim de inaltime maxim P + 2 nivele, municipiul Buzau, strada Popa Tun nr. 5, judetul Buzau";

9- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

10.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada iulie - septembrie 2014;

11.- alte probleme ale activitatii curente.

 

I.G.