Organizarea retelei unitatilor de invatamant din Buzau si alocarea unui teren pentru construirea unui nou teren de sport, puncte importante in sedinta CLM de joi, 28 august a.c.

Joi, 28 august, la Palatul Comunal va avea loc sedinta lunara de Consiliu Local Municipal. Consilierii vor avea de aprobat noua proiecte aflate de Ordinea de Zi. Printre punctele importante se numara organizarea retelei unitatilor de invatamant din Buzau, dar si alocarea unui teren pentru construirea unui nou teren de sport. Va prezentam, in continuare, Ordinea de Zi completa:

1.- proiectul de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Buzau pentru anul scolar 2014/2015;

2.- proiectul de hotarare pentru modificarea pct. 4, alin. (3) din anexa nr. 9 la contractul de vanzare – cumparare a energiei termice nr. 269/4.798/2014 perfectat intre Societatea Comerciala "Ecogen Energy" si Regia Autonoma Municipala "RAM" Buzau;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea structurii organizatorice si functionale, numarului de personal si statului de functii ale Societatii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzau;

4.- proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul privat al municipiului Buzau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau in folosinta gratuita a Companiei Nationale de Investitii S.A. Bucuresti, pe durata construirii obiectivului de investitii "Sala de sport cu tribuna 180 de locuri";

5.- proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de uz si de servitute cu titlu gratuit in favoarea Societatii Comerciale Filiala de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distributie Buzau asupra unui teren proprietate publica a municipiului Buzau;

6.- rediscutarea proiectului de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, la intersectia strazilor Dorobanti si Brosteni;

7.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

8.- raportul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajati in perioada 01 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014;

9.- alte probleme ale activitatii curente.

 

I.G.