Vezi aici pana cand trebuie sa plateasca buzoienii a doua transa din taxa pe constructii speciale!

Potrivit reprezentantilor Fiscului buzoian, pana la data de 25 septembrie 2014, contribuabilii au obligatia platii celei de-a doua transe din impozitul pe constructii speciale aferent anului 2014. Calcularea si declararea impozitului pe constructii, ca si plata primei transe, s-au efectuat pana la data de 25 mai 2014. Impozitul pe constructii speciale este datorat de catre persoanele juridice romane

(cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial) si straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania, precum si de persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene. Pentru calculul acestui impozit se aplica o cota de 1,5% la valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, valoare evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor, din care se scade: valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, conform titlului IX din Codul Fiscal, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz; valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale; valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 “Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole” din Calatogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe”. Impozitul pe constructii este considerat cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil, reglementat de Titlul II din Codul Fiscal.

 

E.S.