UPDATE FOTO/VIDEO - IN ACESTE MOMENTE: Consilierii locali se reunesc la Palatul Comunal. Vezi aici ce proiecte vor fi supuse votului!

Incepand de la aceasta ora, la Palatul Comunal se desfasoara sedinta ordinara, la care participa consilierii care fac parte din Consiliul Local Municipal Buzau. Pe ordinea de zi se afla 19 proiecte aflate de Ordinea de Zi. Printre punctele importante se numara punerea la dispozitie, pe durata executarii lucrarilor, a terenului necesar realizarii obiectivului de investitii " Statie de tratare apa potabila Buzau- Sud/ Dragaica" din cadrul

proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau" si altele. Va prezentam, in continuare, Ordinea de Zi completa:1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzau;

2.- proiectul de hotarare pentru aprobarea statului de functii al personalului contractual din cadrul Casei de Cultura "Ion Caraion" a municipiului Buzau;  

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Buzau, in calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociatiei CLLD Buzau, judetul Buzau;

4.- proiectul de hotarare privind retragerea municipiului Buzau, prin consiliul local, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Eco Buzau 2009", precum si revocarea Hotararii nr. 156/2011  privind  darea in administrarea Consiliului Judetean Buzau a terenului aferent depozitului neconform pentru deseuri menajere al municipiului Buzau, in vederea inchiderii si ecologizarii acestora in cadrul proiectului " Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Buzau" ;

5.- proiectul de hotarare privind validarea unor dispozitii emise de primarul municipiului referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2014;

6.- proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor con-siliului local in consiliile de administratie si in comisiile pentru evalua-rea si asigurarea calitatii din unitatile cu personalitate juridica ale inva-tamantului preuniversitar de stat si particular din municipiul Buzau;

7.- proiectul de hotarare privind punerea la dispozitie, pe durata executarii lucrarilor, a terenului necesar realizarii obiectivului de investitii " Statie de tratare apa potabila Buzau- Sud/ Dragaica" din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau";

8.- proiectul de hotarare privind punerea la dispozitie, pe durata executarii lucrarilor, a terenului necesar realizarii obiectivului de investitii "Statie de tratare apa potabila Buzau - Zahar" din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau";

9. - proiectul de hotarare privind punerea la dispozitie, pe durata executarii lucrarilor, a terenului necesar realizarii obiectivului de investitii " Statie de tratare apa potabila Buzau - Est" din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau";

10.- proiectul de hotarare privind punerea la dispozitie, prin darea in folosinta cu titlu gratuit, pe durata executarii lucrarilor, a terenului necesar realizarii obiectivului de investitii " Extindere retea de alimen-tare cu apa municipiul Buzau - comuna Vernesti din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau";

11.- proiectul de hotarare privind punerea la dispozitie, prin darea in folosinta cu titlu gratuit, pe durata executarii lucrarilor, a terenului necesar realizarii obiectivului de investitii " Extindere retea de alimentare cu apa municipiul Buzau - comuna Costesti, satul Spataru" din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau";

12.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenetei la dome-niul privat al municipiului a unui teren arabil situat in municipiul Buzau strada Dorobanti , in tarlaua 61, parcela 3;

13.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate publica a municipiului, situat in municipiul Buzau, soseaua de centura, tarlaua 61;

14.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

15.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada octombrie-decembrie 2014;

16.- raportul de oportunitate nr.487/2014 al consiliului de admi-nistratie al Societatii Comerciale "Ecogen Energy" S.A. Buzau, prin care se propune infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata ( S.R.L.), al carui actionar unic sa fie Societatea Comerciala " Ecogen Energy " S.A. Buzau;

17.- raportul consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Urbis Serv" SRL Buzau, inregistrat sub nr. 89/CLM/2014, pe semestrul 1 2014;

18.- Decizia nr.11 /2014 a directorului Camerei de Conturi Buzau referitoare la situatia privind gradul de indatorare a bugetului local pe perioada 2011-2013, precum si informarea directorului executiv al Directiei Economice privind masurile luate pentru inlaturarea defici-entelor constatari.

19.- alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

 

I.G.

UPDATE: In cadrul sedintei ordinare de astazi a CLM, aproape toate Proiectele de Hotarare au trecut cu majoritatea nou formata: 14 consilieri PSD, 2 PNL, 2 PPDD, 4 PDL si un independent. La inceputul sedintei viceprimarul Fanica Barla le-a pus cate o hartie in fata pe care era scris PSD, probabil ca noii veniti - doi consilieri fosti PP-DD  sa stie unde sa se aseze. La sfarsit, primarul Boscodeala a reamintit de faptul ca toti consilierii trebuie sa voteze in functie de interesele cetatenilor si nu a unora din partid care "sta pe un scaun in spate si comanda" (vezi declaratia incendiara in materialul VIDEO). Puteti urmari declaratiile complete ale primarului Boscodeala in materialul video ce urmeaza.