Avocatii din Buzău pregătiti de GREVA! Care sunt revendicările

Avocati Ministerul JustitieiBaroul din Buzău, reprezentat de avocatul Tudorancea Adrian, si barourile din alte 13 judete au adoptat un comunicat - pe care l-au trimis Guvernului, Ministerului Justitiei si Parchetului General - in care cer majorarea onorariilor cuvenite avocatilor din oficiu. Principala nemulțumire este legată de valoarea onorariilor pentru cauzele din oficiu. ”Avocatul partener indispensabil al Justiției, poate încasa pentru activitatea judiciară prestată într-un dosar, suma minimă de 140,57 lei / net sau suma maximă de 468,58 lei / net. La fel, în celelalte cazuri. De la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie este de 2.080 de lei brut. De asemenea, persoanele cu studii superioare care au cel puțin 1 an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare vor avea salariu minim brut 2.350 lei lunar. La salariul minim brut de 2080 lei/lună, salariul net (în mână) primit de angajat va fi de 1.263 lei.Cu alte cuvinte, pentru un dosar, un avocat poate încasa un venit net de 8,98 de ori mai mic decât venitul net lunar al unei persoane fără pregătire universitară.

DERIZORIU!!”, se arată în comunicatul de presă semnat de decanii celor 14 barouri din țară. Avocații solicită să fie reglementate onorariile/remunerațiile cuvenite curatorilor având în vedere lipsa oricărei reglementări a cuantumului onorariilor/remunerațiilor cuvenite curatorilor, precum și practica total diferită și lipsită de orice fundamentare a instanțelor de judecată din țară. De asemenea, au solicitat să fie eliminată prevederea din protocolul dintre Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România privind posibilitatea ca judecătorii sau procurorii pot cenzura onorariile avocaților. ”Reprezentanții Barourilor, ai UNBR, au atras atenția de multe ori asupra acestor aspecte, au tras mai multe semnale de alarmă, însă magistrații au ales să ne ignore, lovind în profesia de avocat, lovind în avocați, îndeosebi în cei tineri, stabilind de multe ori onorariile după bunul plac, determinând degradarea calitativă a prestațiilor specifice în materia asistenței judiciare. Nu puteți moral să pretindeți calitatea serviciilor avocațiale în aceste cauze, plătind onorarii derizorii”, susțin reprezentanții barourilor. În cazul în care nu se vor lua măsuri de urgență, avocații au anunțat și programul protestelor – prezentarea avocaților în cauzele respective, purtând o banderolă albă pe braț in perioada 11.02.2019 – 24.02.2019; asigurarea asistenței judiciare exclusiv în cauzele penale în care se discută măsurile preventive in perioada 25.02.2019 – 10.03.2019; neasigurarea asistenței judiciare, la început câte 30 minute pe zi, timp de o săptămână, apoi pe termen nelimitat, până la identificarea și aplicarea soluțiilor la problemele de mai sus cu incepere din 11.03.2019. Protestul este semnat de decanii barourilor din Alba, Argeș, Buzau, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

Stimați colegi,

Iată că demersurile pentru rezolvarea problemei referitoare la onorariile din oficiu au început să prindă contur și sperăm ca lucrarile să evolueze spre o rezolvare favorabilă.

Am propus Consiliului Baroului Buzău solicitarea de a se înscrie pe ordinea de zi a următoarei ședinte a Consiliului UNBR problema onorariilor din oficiu, inclusiv organizarea unei forme de protest (grevă, etc.) la nivel național în cazul în care nu se va da curs solicitărilor noastre.

Consiliul Baroului Buzău a votat în unanimitate această propunere și urmează să înaintăm către UNBR solicitarea noastră.

În speranța că lucrurile vor avea o finalitate bună , vă urez spor în toate !

Cu stimă

Decan,

Av. Tudorancea Mihail Adrian

RASPUNSUL OFICIAL AL MINISTERULUI DE JUSTITIE:

"Catre: Domnul Av. Dr. Gheorghe FLOREA

Președinte

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Ref: fondurile alocate de către Ministerul Justiţiei pentru plata onorariilor cuvenite

avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru

prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă

judiciară şi/sau reprezentare ori asistență extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea

serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiție în materie civilă .

și cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum şi alte aspecte

semnalate

Stimate Domnule Preşedinte,

Referitor la memoriul dumneavoastră nr. 298-AUT-21.11.2018, înregistrat la Ministerul

Justiţiei cu nr. 100160/22.11.2018 cu privire la:

1. Plata onorariilor datorate avocaţilor pentru serviciile profesionale prestate în

vederea asigurării asistenţei judiciare a persoanelor defavorizate si persoanelor

vulnerabile în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, potrivit legii;

2. Încheierea protocolului între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Uniunea

Naţională a Barourilor din România privind actualizarea onorariilor pentru serviciile

prestate de avocaţi în cadrul sistemului de ajutor public judiciar;

3. Pregătirea profesională continuă a avocaţilor;

vă comunicâm urmatoarele: |

|. Prin adresa nr. 10/79807/21.11.2017 privind fundamentarea Proiectului de buget pe

anul 2018, Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Finanţelor Publice la Cap.54.01 „Alte

servicii publice generale” un necesar estimat de credite bugetare în sumă de 48.400.000 lei

(10.298.000 euro) pentru achitarea onorariilor privind asistenţa judiciară acordată din oficiu,

acordarea ajutorului public judiciar, în baza fundamentărilor transmise de către instanţele

judecătoreşti.

Prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018 în bugetul pe anul 2018, la Cap. 54.01 „Alte servicii

publice generale” au fost aprobate credite bugetare în sumă de 37.943.000 lei (8.073.000

euro), pentru achitarea onorariilor privind asistenţa judiciară acordată din oficiu, acordarea

ajutorului public judiciar. În primele trei trimestre ale anului 2018 (ianuarie-septembrie) au fost efectuate deschideri

de credite pentru plată onorarii avocaţi în sumă de _ 37.728.000 _lei (8.027.000 euro), |

rezultând un buget rămas de utilizat în sumă de 215 mii lei (46.000 euro). Astfel, în luna

octombrie, din necesarul de credite solicitat de instanțele judecătorești pentru achitarea

onorariilor aferente lunii septembrie 2018, în sumă de 3.459.000 lei (736.000 euro), a |

fost efectuată o deschidere parţială în sumă de 215.000 lei (în limita prevederilor bugetare

aprobate cu această destinaţie), înresistrându-se sume neonorate avocaților din oficiu în

sumă de 3.244.000 lei (690.000 euro).

Prin urmare, precizăm că Ministerul Justiţiei a asigurat plata integrală a onorariilor |

avocaţilor, în funcţie de necesarul de credite transmis de către instanţele judecătoreşti,

raportat la bugetul aprobat pe anul 2018 la Cap. 54.01 „Alte servicii publice generale”,

până la epuizarea bugetului.

Prin adresa nr. 20/49487/26.06.2018, Ministerul Justiţiei a întreprins demersurile necesare

solicitând Ministerului Finanţelor Publice cu ocazia primei rectificări bugetare un necesar

suplimentar de credite în sumă de 28.000.000 lei (5.957.000 euro) precizând faptul că

pentru Cap. 54.01 „Alte servicii publice generale” creditele bugetare aprobate pentru anul

2018 nu asigură fondurile necesare pentru achitarea contravalorii onorariilor cuvenite

avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară, cheltuielilor judiciare avansate

de stat, și a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară

în materie penală. | |

Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/07.09.2018 cu privire la prima rectificare a bugetului

de stat pe anul 2018, Ministerul Finanţelor Publice a suplimentat creditele bugetare cu suma

de 30.637.000 lei la Titlul | „Cheltuieli de personal” doar pentru plata salariilor și altor

drepturi de personal, nealocându-se fonduri la Cap. 54.01 „Alte servicii publice generale”

pentru plata onorariilor avocaţilor.

Ulterior, prin adresa nr. 9/83174/29.10.2018, Ministerul Justiţiei a solicitat Ministerului

Finanţelor Publice, cu ocazia celei de-a doua rectificări bugetare, suplimentarea bugetului

aprobat pe anul 2018 pentru Cap. 54.01 „Alte servicii publice generale” cu suma de

12.400.000 lei (2.638.000 euro) pentru achitarea contravalorii onorariilor privind asistența

judiciară acordată din oficiu, menţionând faptul că la finele lunii octombrie se înregistrează

plăţi restante în sumă de 3.244.000 lei (690.000 euro). După aprobarea actului normativ cu privire la cea de-a doua rectificare bugetară pe anul |

2018, ca urmare a solicitărilor transmise de Ministerul Justiţiei şi însuşite de câtre _!

Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei va suplimenta bugetul instanțelor

judecătorești în limita sumelor alocate cu această destinaţie în vederea efectuării plății

onorariilor cuvenite avocaţilor, rectificarea bugetară fiind pe ordinea de zi a Guvernului,

astăzi, 23.11.2018. |

De îndată ce Ordonanţa de Urgenţă privind cea de-a doua rectificare a bugetului de stat pe

| anul 2018 va fi publicată în Monitorul Oficial, Ministerul Justiţiei va efectua, cu celeritate,

plăţile către avocaţii din oficiu.

Concluzionând cele sus menţionate, aratam că Ministerul Justiţiei a întreprins toate

- demersurile necesare asigurării fondurilor pentru plata onorariilor avocaţilor, asigurând plata

| integrală a onorariilor avocaţilor pentru perioada ianuarie - august 2018, precum şi plata

parțială a onorariilor aferente lunii septembrie pentru prestațiile aferente lunii septembrie,

conform bugetului aprobat şi solicitărilor instanțelor judecătorești, toate acestea în sumă de

37.943.000 lei echivalentul a 8.072.978 Euro.

|. În ceea ce priveşte solicitarea UNBR de a majora cuantumul onorariilor stabilite prin

Protocolul nr. 48025/2015, precizăm faptul că Ministerul Justiţiei şi-a arătat în mod repetat

interesul în susținerea acestei inițiative, sens în care a orgenizat mai multe întâlniri cu

reprezentanţii UNBR, rămânând în discuţie necesitatea ca Uniunea să transmită Ministerului

Justiției şi Ministerului Public motivarea fundamentată a solicitării de majorare a onorariilor

cuprinse în Protocolul nr. 48025/2015, şi, totodată, a necesităţii extinderii obiectului

- protocolului pentru noi onorarii. Dată fiind lipsa unei justificări obiective din partea Uniunii

a acestei măsuri și față de contextul economico-financiar actual, problematica majorării

acestor onorarii poate fi soluționată doar prin indexarea valorii onorariilor cu indicele ratei

inflaţiei pentru perioada iulie 2018 - iunie 2015, care a înregistrat o creștere de 5,05%, aspect

menţionat constant de către reprezentanţii Ministerului Justiției în cadrul întâlnirilor.

Spre exemplificare, amintim câteva propuneri ale UNBR de majorare a tarifelor în ceea ce

priveşte :

v cererea privind asistenţa judiciară acordată pentru fiecare persoană extrădabilă sau

persoană solicitată în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii

masurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării (art.9, lit. a

| din noul protocol), care a înregistrat o creștere de 669,23%, respectiv o creştere de la 130 lei

la 1000 lei;

v cererea pentru asistența judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitată

împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea

sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea

extrădării (art.9, lit. e din noul protocol), care a înregistrat o creştere de 334,78%, respectiv

o creştere de la 230 lei la 1000 lei.

Prin urmare, Ministerul Justiţiei își manifestă întreaga disponibilitate în vederea rezolvării cu

celeritate a tuturor solicitărilor transmise de dumneavoastră, sens în care așteptăm să ne

transmiteţi fundamentarea propunerilor formulate cu privire la majorarea și respectiv .

completarea onorariilor, astfel încât să putem proceda la reluarea discuţiilor tripartite în

vederea încheierii protocolului. II. De asemenea, se mai arată în memoriul dumneavoastră și faptul că Uniunea Naţională |

a Barourilor din România a luat măsuri pentru implementarea şi punerea în aplicare a E

proiectului „Program de educaţie şi asistență juridică pentru îmbunătăţirea accesului

cetăţenilor la justiție JUST ACCESS,” proiect finanţat în cadrul POCA 2014-2020 care are ca

scop ducerea la îndeplinire a uneia din sarcinile ce revin statului, respectiv acela de a asigura :

pregătirea profesională, actualizată a avocaţilor care asigură asistenţa judiciară şi |

perfecţionarea logisticii impuse de asigurarea tehnico-administrativă a furnizării asistenţei

judiciare şi extrajudiciare prin barouri.

Faţă de argumentele prezentate de dumneavoastră în prezentul memoriu, prevederile Legii

nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, fac referire la obligațiile

ce revin strict avocatului în materia pregătirii profesionale continuee, Ministerul Justiţiei

neavând nicio responsabilitate în această sferă de activitate.

Potrivit prevederilor din actul normativ sus menţionat:

v art. 1 „(1) Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare şi funcționare

autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.”

Y art. 2 (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii,

statutului profesiei și codului deontologic.

(2) Avocatul promovează și apără drepturile, libertățile şi interesele legitime ale omului.

v art. 30 “(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la

acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.

V art. 22 (4) Avocatul definitiv_este obligat să frecventeze formele _de pregătire

profesională continua _ organizate de _barou, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi

Perfecționarea _Avocaţilor sau de formele _de_ exercitare a profesiei, în_condiţiile

prevazute de Statutul profesiei de avocat."

Sursa - a3.ro

A.M.

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează