New News Buzau header

SCHIMBǍRI la legea pentru profesia de psiholog

Profesia psihologSenatorii pregătesc un proiect de lege pentru profesia de psiholog. Noul act normative cuprinde peste 100 de articole, grupate în 6 Capitole – Exercitarea profesiei de psiholog, Drepturile beneficiarilor serviciilor de psihologie, Organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, Răspunderea disciplinară, Dispoziții generale și Dispoziții finale.

Principalele teze ale proiectului se referă la următoarele principii:

– Profesia de psiholog se poate exercita doar de către persoanele care întrunesc nu numai cerinţe de calificare profesională dar şi de moralitate şi de sănătate corespunzătoare, îndeosebi sub aspect psihic;

– Atestarea condițiilor se va face doar de către Colegiul Psihologilor din România care va acorda un atestat profesional;

– Profesia de psiholog, sub aspect profesional, este o profesie independentă, din acest punct de vedere psihologul nefiind în relaţii de subordonare cu angajatorul său;

– Încălcarea normelor profesionale şi neîndeplinirea uneia din condiţiile care au stat la baza acordării dreptului de liberă practică se va sancţiona disciplinar inclusiv prin suspendarea dreptului de practică ori ridicare acestuia. Sancţiunile se vor aplica în funcţie de circumstanţele în care a avut loc fapta şi de efectele şi prejudiciul adus atât beneficiarului serviciilor dar şi imaginii profesiei;

– Clarificarea situaţiei juridice a celor care în prezent exercită profesia în baza unui drept câştigat;

– Clarificarea situaţiei juridice a persoanelor care deşi nu sunt psihologi prin titlurile profesionale deţinute au anumite competenţe profesionale ce le conferă dreptul de a desfăşura anumite activităţi profesionale care, în mod normal, întră în competenţa specifică a psihologului.

Proiectul de lege va fi supus dezbaterilor mai întâi la Senat, apoi în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Sursa: legestart.ro

A.M.