ANGAJǍRI MASIVE la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Se caută asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare

Medici asistenti medicaliSpitalul Municipal Ramnicu Sarat, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functilor contractuale de executie vacante astfel - 

8 posturi infirmieră debutantă;

5 posturi îngrijitoare.

1 post muncitor necalificat bucătărie (curățenie și întreținere bloc alimentar) – Compartimentul Bloc Alimentar

1 post asistent medical debutant specialitatea farmacie

6 posturi  asistent medical debutant specialitatea medicină generală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, Judetul Buzau.

A.M.

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează