New News Buzau header

Toate cadrele didactice primesc două salarii minime în plus anual, vaccinare gratuită și un set de analize medicale

Profesori eleviPersonalul didactic de predare din învățământul de stat va beneficia anual de o indemnizație în echivalent a două salarii minime brute pe țară, pentru achiziția de materiale didactice, precum și de vaccinare gratuită.

În timp ce cadrele didactice care se titularizează în mediul rural vor beneficia de o indemnizație de instalare reprezentând trei salarii minime brute pe economie, iar cele cu o vechime în învățământ de peste 30 de ani vor primi, la pensionare, o indemnizație reprezentând 61 salariu minim brut pe economie. Impactul bugetar al acestor măsuri ar fi de de peste 1 miliard lei, potrivit calculelor inițiatorilor. Prevederile au fost adoptate marți de Senat ca amendamente în proiectul de adoptare a unei ordonanțe de urgență a Guvernului din domeniul educației. Senatul este for decizional al Parlamentului în acest caz. Proiectul de lege din care au fost preluate amendamentele a fost inițiat de PSD la finele lunii octombrie, fiind adoptat tacit de Camera Deputaților. Inițial, în proiectul PSD, pentru titularizarea în mediul rural era prevăzută indemnizație de instalare reprezentând trei salarii minime brute pe economie, în timp ce pentru cadrele didactice cu o vechime în învățământ de peste 30 de ani, indemnizația de pensionare reprezenta șase salarii medii brute pe economie. În prezent, potrivit formei finale adoptat de Parlament, ”personalul didactic de predare din învățământul de stat beneficiază anual de două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, din fonduri alocate de labugetul de stat, pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, precum și pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ”.De asemenea, și personalul din învățământul superior va putea beneficia de aceste drepturi pe baza aprobării senatului universitar. Atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel superior, profesorii vor beneficia și de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, din fonduri asigurate de la bugetul Ministerului Educației. Totodată, ”cadrele didactice care se titularizează în mediul rural beneficiază, în termen de 1 an de la ocuparea postului prin concurs, de o indemnizație de instalare în cuantum reprezentând echivalentul a 3 salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, cu condiția de a preda pe post/la catedră în mediul rural cel puțin 5 ani școlari”, stabilește inițiativa adoptată. Cadrul didactic va fi obligat să restituie parțial indemnizația dacă, înainte de împlinirea termenului de cini ani prevăzut, își schimbă locul de muncă din mediul rural în mediul urban ”din motive imputabile lui, precum și în cazul demisiei”. De asemenea, la pensionare, profesorii cu vechime de cel puțin 30 de ani în învățământ vor primi o indemnizație specială. Astfel, ”cadrele didactice cu o vechime efectivă în învățământ de peste 30 de ani beneficiază, la data încetării contractului individual de muncă în vederea pensionării pentru limită de vârstă, de o indemnizație în cuantum reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării”. Pentru cele aproximativ 215.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat, suma totală pentru acordarea celor două salarii minime brute este de aproximativ 900 milioane lei pe an, iar pentru cele circa 23.000 de cadre didactice din învățământul superior de stat, suma este de aproximativ 98 milioane. Suma totală ajunge astfel la circa 1 miliard lei doar pentru formarea profesională, potrivit calculelor inițiatorilor. De asemenea, actul normativ a fost completat cu prevederea potrivit căreia “personalul din învăţământul preuniversitar beneficiază de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice prevăzute de legislaţia în vigoare, de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, precum şi de măsuri active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale”.Examinările medicale periodice şi vaccinarea gratuită se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. “Măsurile active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Sănătăţii”, mai stipulează actul normativ amendat.

Senatorii au votat telefonic pentru acest act normativ, fiind exprimate 90 de voturi “pentru” şi 40 “împotrivă”. OUG 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor pe 25 februarie, iar Comisia de învăţământ a Senatului a adoptat-o, cu unele amendamente, care au fost însuşite marţi de plen.

Sursa - profit.ro, romaniatv.ro

A.M.