LIVE - Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău – miercuri, 16.09.2020

clm Buzua ultimul 2016Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 16 septembrie 2020, ora 10:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 16 septembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 241 din data de 07.09.2020 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 238 din data de 07.09.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246 din data de 08.09.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, în calitate de lider şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BUZĂU, în calitate de partener, pentru realizarea proiectului “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANTAŢE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ŞI REGENERARE URBANĂ”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 245 din data de 08.09.2020 privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău în vederea implementării proiectelor privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate din Municipiul Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 243 din data de 08.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2, STR. GEORGE COŞBUC, NR. 5, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 244 din data de 08.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.T.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT IAZUL MORILOR, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU“

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 247 din data de 09.09.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 234 din data de 25.08.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău şi numirea unui consiliu de administrație provizoriu

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 240 din data de 07.09.2020 privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru procedura de selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 248 din data de 09.09.2020 privind desemnarea auditorului financiar statutar al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 251 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții publice “Construire Muzeul Eroilor în incinta Cimitirului Eroilor, municipiul Buzău”

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 253 din data de 10.09.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţii publice ”Extindere rețele apă și canalizare în Parcul Tineretului, municipiul Buzău“

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 221 din data de 14.08.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 242 din data de 07.09.2020 privind prelungirea măsurilor stabilite la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 179 din data de 06.07.2020 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind activitătile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi şi alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 239 din data de 07.09.2020 privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă și canal, către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 din data de 24.07.2020 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lunei, nr. 37B

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 249 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preemptiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide nr. 9, nr. 21, nr. 23, nr. 6, nr. 8, nr. 10, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 40, nr. 48, nr. 34, nr. 32, nr. 1 și nr. 56, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 250 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preemptiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ştefan Popescu nr. 60, nr. 58, nr. 56, nr. 52, nr. 44, nr. 34, nr. 32, nr. 30, nr. 28, nr. 18, nr. 16, nr. 14, nr. 12, nr. 17, nr. 21, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 30, nr. 7 si nr. 6, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 252 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,SCHIMBARE FUNCŢIUNE DIN ID ÎN IS ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAŢII DE SERVICII ŞI SPAȚII COMERCIALE”.

Sursa - primariabuzau.ro

A.M.