New News Buzau header

Modificarea făcută în buletinul românilor de pe vremea lui Ceaușescu. Puțini știu ce înseamnă ultima cifră, de fapt

CNPFiecare cetățean al țării noastre este identificat, oficial, prin codurile tipărite pe cărțile de identitate care astăzi sunt considerate o banalitate, o parte aproape firească din viața noastră. Însă ceea ce unii nu știu este că sunt, de fapt, niste „invenții” relativ noi. Totul a început cu modificarea făcută în buletinul românilor de pe vremea lui Ceaușescu, o decizie considerată, la acea vreme, total inutilă.

Ce modificare a făcut Ceaușescu în buletinul românilor

Oriunde am merge, în momentul în care ni se cere să ne identificăm oficial, scoatem cartea de identitate sau „buletinul” și completăm fără să ne gândim de două ori datele trecute pe el. Însă nu a fost chiar așa mereu.

Pe 2 martie 1979, Nicolae Ceaușescu, președintele de la acea vreme al Republicii Socialiste România, semna decretul nr. 59 al Consiliului de Stat, un act normativ ce aducea o modificare importantă în buletinul românilor. De atunci, pe actul de identitate aveau să apară 13 cifre, fiecare având o semnificație – era un sistem modern de recunoaştere a fiecărui cetăţean român, însă mulţi l-au considerat total inutil.

Așa a apărut codul numeric personal, celebrul CNP, care este obținut prin respectarea formulei SAALLZZJJNNNC. Iată ce înseamnă:

S = înseamnă sexul posesorului şi secolulul în care s-a născut. De exemplu, cei născuţi între 1 ianuarie 1900 și 31 decembrie 1999 au 1 / 2, în timp ce cifrele 5 / 6 sunt pentru cei născuți după 1 ianuarie 2000. În ceea ce priveşte persoanele rezidente, acestea primesc 7 / 8.

AA = reprezintă ultimele două cifre al anului naşterii (1989 = 89).

LL = două cifre din luna în care ești născut ( ianuarie = 01, octombrie = 10).

ZZ = cele două cifre din ziua în care te-ai născut. Pentru zilele de naștere cuprinse între 1 și 9 se adaugă 0 înaintea datei.

JJ = înseamnă codul judeţului sau sectorului în care te-ai născut.

NNN = reprezintă numărul de ordine și este format din trei cifre. Biroul de Evidență al Populației sunt cei care au grijă ca acest număr să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi.

Cum se atribuie ultima cifră din codul numeric personal

Ultima cifră din CNP-ul fiecărui cetățean român, C, este una de control și se atribuie folosindu-se un algoritm de calcul. Mai exact, acesta înmulţeşte fiecare cifră din codul numeric personal cu cifra de pe aceeaşi poziţie din numărul 279146358279. Rezultatul final este împărțit cu rest la 11.

•         De exemplu, dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1, altfel cifra de control este egală cu restul.

Trebuie menționat că, în general, unei persoane nu i se poata da un nou CNP, însă legea prevede și anumite excepții.

•         actul de naștere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.

•         rubrica din certificatul de naștere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat.

•         C.N.P. a fost atribuit greșit.

•         solicitantul și-a schimbat sexul.

•         există neconcordanțe privind C.N.P.

•         schimbarea cetățeniei (de exemplu cetățeanul român renunță la cetățenia română, primește altă cetățenie și domiciliază în România ca străin). În acest caz va primi un CNP începând cu 7 sau 8.

SURSA: Playtech