News Buzau new header Craciun

INCA O SARJA DIN JAFUL PE BANI PUBLICI - SEDINTA ORDINARA A CLM BUZAU Marti, 29.11.2022 - NICIUN PROIECT PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI privind accesul liber la sedintele publice! Vezi Ordinea de Zi surpriza!

sedinta CLM BuzauDISPOZIȚIEprivind convocarea în şedinţă ordinară a lunii NOIEMBRIE 2022

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
- prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru MARȚI, 29 noiembrie 2022, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 246/15.11.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Laura Kuhlmann (Postolache);
2. Proiect de hotărâre nr. 237/25.10.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău;
3. Proiect de hotărâre nr. 239/28.10.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIA BUZĂU” în municipiul Buzău, B-dul GĂRII, nr. 8;
4. Proiect de hotărâre nr. 243/14.11.2022 privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău;
5. Proiect de hotărâre nr. 244/14.11.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – P. și M.L. – C.
6. Proiect de hotărâre nr. 247/15.11.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parcul Tineretului, Lot 2, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SOFT DIGITAL SISTEM S.R.L.
7. Proiect de hotărâre nr. 248/15.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A., ambele din data de 30.11.2022, cu reconvocare în data de 02.12.2022;
8. Proiect de hotărâre nr. 249/16.11.2022 privind exprimarea acordului prealabil al Consiliului Local al Municipiului Buzău referitor la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin înființarea unui centru de permanență în municipiul Buzău;
9. Proiect de hotărâre nr. 250/17.11.2022 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M. Kogălniceanu” din municipiul Buzău, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
10. Proiect de hotărâre nr. 251/17.11.2022 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”;
11. Proiect de hotărâre nr. 252/17.11.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire locuinţe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice- str. Depozitului nr.9 și nr.13, municipiul Buzău”;
12. Proiect de hotărâre nr. 253/17.11.2022 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2022;
13. Proiect de hotărâre nr. 254/18.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 13.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 13.00;
14. Proiect de hotărâre nr. 255/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 6 Bloc 1A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.88, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
15. Proiect de hotărâre nr. 256/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 7 Bloc 1B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.90, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
16. Proiect de hotărâre nr. 257/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 8 Bloc 1C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.92, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
17. Proiect de hotărâre nr. 258/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 9 Bloc 1D, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.94, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
18. Proiect de hotărâre nr. 259/18.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 10 Bloc 1G, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.119, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ– COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
19. Proiect de hotărâre nr. 260/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 11 Bloc 1I, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.117, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
20. Proiect de hotărâre nr. 261/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 12 Bloc 2A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 76, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
21. Proiect de hotărâre nr. 262/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 13 Bloc 2B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.74, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
22. Proiect de hotărâre nr. 263/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 14 Bloc 2C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 86, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
23. Proiect de hotărâre nr. 264/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 15 Bloc 3A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.66, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
24. Proiect de hotărâre nr. 265/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 16 Bloc 8G, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.116, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
25. Proiect de hotărâre nr. 266/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 17 Bloc 8F, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.114, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
26. Proiect de hotărâre nr. 267/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 18 Bloc 13A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.122, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
27. Proiect de hotărâre nr. 268/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 19 Bloc 13C, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 128, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
28. Proiect de hotărâre nr. 269/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 20 Bloc 13D, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 130, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
29. Proiect de hotărâre nr. 270/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 21 Bloc 13F, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 134, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
30. Proiect de hotărâre nr. 271/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 22 Bloc 14J, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.142, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
31. Proiect de hotărâre nr. 272/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 23 Bloc 14K, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.144, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
32. Proiect de hotărâre nr. 273/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 24 Bloc 15A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.146, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
33. Proiect de hotărâre nr. 274/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 25 Bloc 16B, Bulevardul Unirii, Cartier Democraţiei, nr. 131, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
34. Proiect de hotărâre nr. 275/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 26 Bloc 29, Aleea Feroviarilor, Cartier Al. Marghiloman nr. 4, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
35. Proiect de hotărâre nr. 276/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 27 Bloc 41, Aleea Centrală, Cartier Crâng, nr.3, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
36. Proiect de hotărâre nr. 277/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, COMPONENTA 28 Bloc 17, Aleea Jupiter, Cartier Al. Marghiloman nr.8, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
37. Proiect de hotărâre nr. 278/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 29 Bloc 19E, Bulevardul Unirii, Cartier Constituţiei nr.151, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1;
38. Proiect de hotărâre nr. 279/22.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA ZONEI PIETONALE CUZA VODĂ – PIAȚA TEATRULUI (BAZAR) DIN MUNICIPIUL BUZĂU";
39. Proiect de hotărâre nr. 281/22.11.2022 pentru aprobarea solicitării de retransmitere (trecere) din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a Municipiului Buzău;
40. Proiect de hotărâre nr. 282/22.11.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a Comunei Berca;
41. Proiect de hotărâre nr. 283/22.11.2022 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;
42. Proiect de hotărâre nr. 284/22.11.2022 privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
43. Proiect de hotărâre nr. 285/22.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 12.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 12.00;
44. Diverse.

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.