News Buzau new header Craciun

Proiect marca Colegiul Economic Buzău - CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii CONTRACT: 2021-EY-PCVET-0003

Actiune Erasmus Colegiu Economic BuzauEducation, Scholarships, Apprenticeships And Youth Entrepreneurship Programme In Romania Financed Through The EEA Grants 2014-2021

Work Programme For Vet Staff Study Visit

În perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzău va derula proiectul ”CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

            Proiectul aduce împreună o unitate VET din România( Colegiul Economic Buzău), un agent economic care asigură locuri de practică elevilor de la profilul Economic Comerț(SC UNIVERSAL LE BIG SRL) și o unitate școlară VET din Croația(Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik).

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunatatirea calitatii stagiilor de pregatire practica pentru o mai buna insertie pe piata muncii a absolventilor

Obiective specifice:

- Imbunatatirea capacitatii de organizare a stagiilor de pregatire practica;

- Dezvoltarea abilitatilor de evaluare a elevilor de catre profesori in cooperare cu tutorele de practica;

- Dezvoltarea de materiale si documente aferente stagiilor de pregatire practica.

Ne adresam cu acest proiect elevilor de la domeniul Economic- Comert care sunt si cei mai numerosi ( 78,7%).

            Una dintre activitățile importante ale proiectului o constituie vizita de studiu la partenerul nostru din Croatia care a avut loc in perioada 27.11-03.12.2023.La vizită au participat 8 profesori de la Colegiul Economic Buzău ( Burducea Geta, Budău Măriuca, Buie Roxana, Căpriță Paraschiva, Duca Cecilia, Enuș Adina, Poștovei Cătălina Ileana, Șerban Cornelia) și 4 reprezentanți ai agentului economic Universal Le Big( Ipate Adina, Păduraru Elena, Stoicescu Angela, Mușat Bogdana).

            Printre activitățile derulate pe parcursul mobilității putem enumera:prezentarea scolilor partenere, identificarea asemanarilor si deosebirilor in ceea ce priveste calificarile, planul de invatamint, curricula, mod de organizare a pregătirii practice, evaluarea elevilor.

Un alt subiect de interes l-au constituit firmele de exercițiu care au demonstrate practic activitatea lor. Am urmărit firmele Bosiok si Belicool, Forza si Natura et vita și am încheiat parteneriate pentru firmele elevilor noștri.

Un program foarte interesant care ne-a fost prezentat, programul de economie circulară Global în care este implicată școala parteneră.

Foarte interesante au fost vizitele la agenții economici și discuțiile cu tutorii de practică. Am vizitat firmele: Muller, Jysk, Pevex. Pe parcursul vizitelor am observat elevii care fac practică în respectivele unități și am discutat metodele de evaluare a lor de către tutorii de practică.

            Și nu în ultimul rând am promovat România organizând cu ocazia Zilei naționale o întâlnire informal cu profesorii școlii gazdă. Am prezentat cu mândrie portul popular și bucate tradiționale românești.

            "Mobilitatea a constituit un prilej de a întări legăturile cu agentul economic și un punct de plecare pentru o colaborare mai bună pe viitor cu tutorii de practică", a precizat profesor Poștovei Cătălina Ileana, coordonator proiect.

 

I.G.