New News Buzau header

Câți ani de muncă trebuie să ai ca să ieși la pensie anticipat. Ce prevede legea, de fapt

pensie anticipataPersoanele care vor să beneficieze de pensia anticipată trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice. Se știe că vârsta standard de pensionare este diferită pentru femei și bărbați.

De regulă, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

De reținut este faptul că la stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se vor lua în considerare perioadele asimilate de tipul armată, facultate, pensie de invaliditate.

Această pensie se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

De această pensie beneficiază doar persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare la bugetul pensiilor publice, fără să fi împlinit vârsta de pensionare. În România, vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani. În cazul femeilor, conform legii nr. 263/2010 , vârsta standard de pensionare va crește până în 2030, când va ajunge la 63 de ani.

În ce condiții se acordă pensia anticipată

De exemplu, o persoană de sex feminin, care s-a născut în 1989, va beneficia de pensia de limită de vârstă în anul 2054, cu un stagiu minim de 15 ani.

Pentru a putea beneficia de pensia anticipată, va trebui să introducă actele începând cu anul 2047, dar trebuie să aibă un stagiu minim de 43 de ani. În cazul pensiei anticipate parțial, această persoană poate să beneficieze începând cu 2047, stagiul minim fiind între 35-43 de ani. La această pensie se ia în calcul o reducere cuantum de 30% și 0%.

În cazul unui bărbat care vrea să beneficieze de pensia anticipată, trebuie să aibă cel puțin 60 de ani și să fi realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 43 de ani (35 de ani stagiul complet de cotizare, plus cei 8 ani).

Citește și: Ce trebuie să faci după primirea deciziei de pensionare. Detaliul foarte important de care trebuie să ții cont

Există, însă, doar două situații mai speciale în care o persoană poate solicita pensionarea anticipată:

• dacă a depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani.

• cu 5 ani înainte de a atinge vârsta standard de pensionare.

Acte necesare pentru a ieși la pensie anticipat

Astfel, românii care îndeplinesc una dintre cele două condiții de mai sus și vor să obțină pensia anticipată trebuie să-și facă un dosar care să cuprindă următoarele acte importante:

Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;

Carnetul de muncă (original şi copie);

Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie);

Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie);

Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

Livretul militar (original şi copie);

Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale;

Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie;

Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;

Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon);

Cum afli vârsta la care ieși la pensie

De ceva timp, Casa Națională de Pensii Publice a pus la dispoziția persoanelor fizice un calculator prin care își pot afla vârsta de pensionare. Se poate accesa AICI.

Pentru românii care vor să afle când ies la pensie, tot ce trebuie să facă este să introducă data nașterii și sexul, iar potrivit datelor introduse vor afla cât mai trebuie să lucreze pentru a iesi la pensie anticipat.

 

SURSE: CNPP, Playtech, Ministerul Muncii