Consilierii locali s-au intrunit in sedinta CLM mai devreme decat era programat. Vezi aici proiectele propuse! (2)

Cu putin timp in urma, la Palatul Comunal s-a tinut sedinta lunara a Consiliului Local Municipal. Initial, sedinta fusese anuntata pentru ora 13:00, dar din cauza manifestarilor legate de Ziua Eroilor, sedinta a inceput la ora 09:00. In atentia consilierilor s-au aflat poiecte legate de acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, in vederea organizarii manifestarilor religios – culturale dedicate Sfintilor Martiri Brancoveni, aprobarea proiectului contractuluide vanzare – cumparare a energiei termice care se va perfecta intre Societatea

Comerciala "Ecogen Energy" S.A. Buzau si Regia Autonoma Municipala "RAM " Buzau si altele. Iata lista completa:

1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzau;

2.- proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, in vederea organizarii manifestarilor religios – culturale dedicate Sfintilor Martiri Brancoveni;

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea chiriei recalculate pentru locuintele realizate prin programul de construire de locuinte pentru tineret destinate inchirierii, ai caror titulari de contract au implinit varsta de 35 de ani;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea proiectului contractuluide vanzare – cumparare a energiei termice care se va perfecta intre Societatea Comerciala "Ecogen Energy" S.A. Buzau si Regia Autonoma Municipala "RAM " Buzau;

5.- proiectul de hotarare pentru atribuirea denumirii unei artere de circulatie din municipiul Buzau;

6.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 79/2012 a Consiliului Local a Municipiului Buzau privind numirea membrilor consiliului de administratie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzau, stabilirea remuneratiei acestora si a directorului regiei;

7.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 141/ 2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind aprobarea structurii organizatorice si functionale, numarului de personal si statului de functii ale Societatii Comerciale " Piete, Targuri si Oboare " S.A. Buzau;

8.- proiectul de hotarare pentru completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Culturii – Institutul National al Patrimoniului in proprietatea publica a municipiului Buzau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau a "Zidului lui Marghiloman", constructie care imprejmuieste ansamblul conacului Alexandru Marghiloman;

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului a constructiei si terenului indiviz si aferent acesteia situate in cadrul complexului comercial "Bazar" din municipiul Buzau;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinta cu titlu gratuit acordat Universitatii din Bucuresti pentru Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Departamentul pentru Formarea Profesorilor – Filiala Buzau, asupra unor suprafete locative cu alta destinatie decat cea de locuinta din imobilul proprietate publica a municipiului, situat in municipiul Buzau, cartier Brosteni;

12.- proiectul de hotarare pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinta cu titlu gratuit acordat Academii de Studii Economice Bucuresti pentru Facultatea de Finante, Banci, Asigurari si Burse de Valori, asupra unor suprafete locative cu alta destinatie decat cea de locuinta din imobilul proprietate publica a municipiului, situat in municipiul Buzau, cartier Brosteni;

13.- proiectul de hotarare pentru abrogarea unor articole din Hotararea nr. 66/2014 a Consiliului Local al al Municipiului Buzau privind transmiterea in folosinta gratuita si temporara, catre Compania Nationala de Investitii "CNI" S.A. Bucuresti, a terenului aflat in proprietatea privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, cartier micro 14, aleea Scolilor nr. 1, in vederea executarii obiectivului de investitii "Sala de sport scolara, cu nivel de practica sportiva competitionala, cu teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori" – proiect pilot;

14.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, strada Patriei nr. 58;

15.- proiectul de hotarare privind completarea art. 3 din Hotararea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum si concesionarea bunurilor proprietate publica si privata a municipiului Buzau catre Societatea Comerciala "Compania de Apa" S.A. Buzau;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala "Eurocris" S.R.L. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului, indiviz si aferent spatiului comercial si terasei situate in municipiul Buzau, strada Unirii, bloc 13 E, parter;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Sava Vasile a terenului proprietate privata a municipiului, aferent spatiului comercial situat in municipiul Buzau, b-dul Nicolae Balcescu, limitrof imobilului cu nr. 2;

18.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

19.- Decizia nr. 9 din 10 martie 2014 a directorului Camerei de Conturi Buzau, transmisa Consiliului Local al Municipiului Buzau cu adresa nr. 427/2014, referitoare la modul de aducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 32/2009 in urma controlului la Clubul Sportiv FC Gloria Buzau;

20.- alte probleme ale activitatii curente.

 

I.G.

UPDATE: Izul noii aliante PDL - PNL s-a simtit si in CLM, unde s-a votat la foc automat. Ceva discutii au fost legate de o solicitare a familiei Marghiloman din Germania care a anuntat consilierii locali si Primaria ca votarea trecerii Zidului Marghiloman - monument istoric - din proprietatea Ministerului in cea a municipalitatii, trebuie amanata. Secretarul Primariei - Stefan Nedelcu a luat cuvantul si a spus ca daca se voteaza acum asa cum e pe Ordinea de zi nu este nicio problema, la final instanta va hotari restul de probleme, daca va da castig de cauza familiei mostenitoare.